Publikační činnost - IS PUBL
Počátky zpracování ropy a zemního vosku v Ostravě - firmy Dingler a Himmelbauer.
Jan GROMNICA
Rok: 2018
stať ve sborníku

Pod nadvládou šlechtických rodů (do 1604)
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Město Holešov
kapitola v odborné knize

Podnikatelské strategie v rodinném podnikání 19. století na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů
Petr Popelka
Rok: 2018, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Podstata myšlenky vzniká v chůzi / pozice lovců jsou ztížené
Iva Málková
Rok: 2018, Fraktál
článek v odborném periodiku

Poetika Bezručových básní
Zdeněk Smolka
Rok: 2018, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pokoj - Šalom
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Polanie wyśmiewani i kochani. Przykłady prezentowania czesko-polskich stosunków w średniowieczu i ich potencjał edukacyjny / Polané vysmívaní a milovaní. Příklady zobrazení středověkých česko-polských vztahů a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Rok: 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Political Colonization Quantified: Urbanonymy Landscape Seen as a Network of Street-Sign Posts
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politické spektrum
Filip SVOBODA
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Polonika w Wielkiej Brytanii
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polska i czeska terminologia onomastyczna (koncepcja słownika)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek: Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum = Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych: Muzeum Ziemi Morawskiej, Muzeum Ziemi Śląskiej
Aleš Zářický
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polsko-czeskie interferencje językowe, mechanizm powstawania, usuwanie błędów
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Polszczyzna za Olza
Igor Jelínek
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polszczyzna za Olzą
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

?Por qué estudiar los verbos de movimiento en espa?ol?
Petr Šlechta
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.
Lenka Nováková
Rok: 2018, Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku
kapitola v odborné knize

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Posilování vědomí československé státnosti v prvorepublikových učebnicích literatury a dnes
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Poslední století' Tvorkovských z Kravař
Jan Saheb, Pavel Solnický
Rok: 2018, Zemský archiv v Opavě - Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch vybraných frankofónnych krajín
Martin Pleško
Rok: 2018
stať ve sborníku

Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posudek pro polský časopis Bohemistyka
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

posudek rukopisu pro nakladatelství Práh
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Pourquoi et comment (ne pas) féminiser le français ?
Martin Pleško
Rok: 2018
působení v zahraničí

Povídání o dějinách hrabovského kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznańskie Studia Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Rok: 2018
stať ve sborníku

Práce a obživa na Valašsku jako téma tzv. monumentálních realizací pro architekturu 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pragmatická estetika jako interpretační výzva
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
stať ve sborníku

Präzise, hart und einskalt - die Lexik der Eishockeysprache
Marco Winkler
Rok: 2018, Frank und Timme
kapitola v odborné knize

Prejavy modernizácie banskej dopravy v slovenskom rudnom baníctve na príklade spišsko-gemerskej banskej oblasti
Lukáš Patera
Rok: 2018, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
kapitola v odborné knize

Presupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych
Jan Kajfosz
Rok: 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize

Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, KUD APOKALIPSA
odborná kniha

Prezentace nové publikace E. Uzeněvové a A. Plotnikovové Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prežijú (humanitné) vedy?
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Litikon
článek v odborném periodiku

Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Próba analizy profili w językowym obrazie ptaków pod kątem zmysłów i emocji
Dmytro Klymenko
Rok: 2018, Shkola Vidkrytogo Rozumu / Szkoła otwartego umysłu
článek v odborném periodiku

Problém hodnot: odpovědi na námitky
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém vymezení hodnoty a jejího poznání skrze metodu introspekce
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika činnosti sokolských jednot na Karvinsku a Orlovsku 1900-1928.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Problemy z tłumaczeniem jednostek frazeologicznych w najbliższych językach słowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


