Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Depolitizace a limity demokracie
Roman Rakowski
Rok: 2017, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
kapitola v odborné knize

Deputovaní stavů Opavského a Krnovského knížectví na Slezském veřejném konventu za vlády Marie Terezie
Michal KUBICA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) und das Rosswalder Dominium im Spiegel der Reisebeschreibung von Balthasar Ludwig Tralles 'Schattenriss der Annehmlichkeiten von Roswalde'
Iveta Zlá
Rok: 2017, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Der studentische Übersetzungswettbewerb an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi
Jan Chromý, Radek Čech
Rok: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku

DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA
Tereza Klemensová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Developing entrepreneurial skills under the current conditions of the educational system
Filip Ježek, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2017
stať ve sborníku

Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Ing. Václav Nétek, CSc, Anna Schneiderová, Doc. Dr. Miloš Kvarčák, CSc.
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Rok: 2017, Lit Verlag
kapitola v odborné knize

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2017, Brücken Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge
článek v odborném periodiku

Die Korrespondenz über Streitigkeiten zwischen Badern und Scharfrichtern in der Egerer Stadtkanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Rok: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA,
článek v odborném periodiku

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Different understanding of independent Literature in Czech, Polish and Russian cultural context
Martin Pilař
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Different understanding of independent literature in Czech, Polish and Russian cultural contexts
Martin Pilař
Rok: 2017
stať ve sborníku

Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dipartimento di Filosofia, Universita degli Studi di Milano
Lukáš Lička
Rok: 2017
působení v zahraničí

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Disagreement in ELF academic discourse
Magdalena Hanusková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Analyse von deverbalen Derivaten von Verben auf -ier(en)
Martin Mostýn
Rok: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Divákem i hercem na postmoderní scéně
Vladimír Šiler
Rok: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Dobré, lepší, nebo nejlepší české básně? Výběrová antologie, nebo obraz toho nej z české poezie za rok 2015/2016?
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Dobrodinec Báruch. Židovské pohádky
Svatava Urbanová
Rok: 2017, Bibiana: revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Dobrota
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dojetí před obrazem? Esej o básni
Jan Malura
Rok: 2017, Souvislosti
článek v odborném periodiku

Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů
Petr Popelka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doktorandská konference v Třešti 'Zpátky ke kořenům' (moderování V. bloku)
Jan Malura
Rok: 2017
ostatní

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení do tisku: Frazeologičeskoje nasyščenije konteksta v tekstach russkojazyčnogo Internet-diskursa
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Sopostavitelnaja slavjanskaja sintaktologija - naučnoe dostojanie brnenskoj slavistiki
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Druhý život Augustových písní v katolických a evangelických kancionálech 16.-18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2017, Studie a texty Evangelické teologické fakulty
článek v odborném periodiku

Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace)
Martin Tomášek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Robert Antonín
Rok: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Důstojnický sbor československého četnictva - sociohistorická sonda
Ivana Kolářová, Ondřej Kolář, Martin Lokaj
Rok: 2017, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Dvě Aristotelovy teze o smyslovém vnímání
Roman HLOCH
Rok: 2017, Aithér
článek v odborném periodiku

Dvě publikace o slovanské frazeologii: Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Spisy FF MU, č. 436). Brno 2015, 195 s. ISBN 978-80-210-8004-1, ISSN 1211-3034; Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy FF MU, č. 453). Krejčí, P., E. Krejčová, eds., Brno 2016, 142 s. ISBN 978-80-210-8372-1, ISSN 1211-3034
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark
Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Zdeněk Vavřina
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou
Pavol Švorc, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, David Škrda, Jakub Lubojacký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Džanni Rodari i dětskaja kreativnost v Sovětskom Sojuze
Lenka Naldoniová
Rok: 2017, Studia Culturae
článek v odborném periodiku

Editorial. Studia romanistica, Vol. 17, num. 1 / 2017
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Education, Training and Sustainable Development at Industrial Heritage Sites
Květa Jordánová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Rok: 2017
stať ve sborníku

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub