Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Stavovská společnost Opavsko-krnovského knížectví za vlády Marie Terezie a její specifické postavení v rámci zemí Koruny české
Michal KUBICA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sto let povědomí o USA v českých literárních učebnicích
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stravování v 50. letech 20. století na příkladu obce Čeladná
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018, Folia ethnographica
článek v odborném periodiku

Strukturální proměny církevní správy Rakouského Slezska na prahu modernismu. K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století
Jan Saheb
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Strukturní charakteristika analytických adjektiv tzv. úzkého pojetí v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strukturní charakteristika analytických adjektiv tzv. úzkého pojetí v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018
stať ve sborníku

Středoškolští studenti z rodin dělníků, jejich struktura a zastoupení na českých středních školách v Moravské Ostravě, Místku a Jablunkově v prvorepublikovém období
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Studenti SŠ a životospráva
Karel Paulík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti středních a vysokých škol a životospráva
Karel Paulík
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Studentská vědecká konference 2018
Maksymilian Drozdowicz, Jan Mlčoch
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Studia Romanistica, vol. 18, nr 2 (2018).
Maksymilian Drozdowicz, Jan Holeš
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, vol. 18, num. 1
Zuzana Honová
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018. ISSN 1803-6406 (Print), 2571-0265 (Online)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1/2018
Iva Dedková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, vol. 18, num. 2
Zuzana Honová
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 2/2018
Iva Dedková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XXII/1
Jana Raclavská
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXII/2
Jana Raclavská
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století
Petr Kadlec
Rok: 2018, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
článek v odborném periodiku

Stylové aspekty Bible svatováclavské - stylometrická analýza.
Pavel Kosek, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní

Svatý Jeroným a úcta k němu v českém středověku
Martin Slepička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sve, sve ali zanat. Kratak osvrt na položaj zanatlije u srpskim i hrvatskim bajkama
Marija Stefanović
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260 - 1492
Jan Herůfek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus +
Tereza Klemensová
Rok: 2018
působení v zahraničí

System of Values and Economics in Life
Nicole Horáková Hirschlerová, Markéta Jalůvková
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize

Systems of Values and Life Strategies of Young People of V4 Countries- Results of the Survey
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sytuacja językowa na Zaolziu. Cyklus přednášek
Irena Bogoczová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Šepot i křik zralé poezie (Jitka Světlíková)
Stanislav Kolář
Rok: 2018, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šostakovič a ruská opera
Igor Jelínek, Jan Špaček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělská literatura a historie
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Štrpkův básnický průzkum lidské zralosti / stavu člověčenství
Iva Málková
Rok: 2018, Fraktál
článek v odborném periodiku

Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych
Simona Mizerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych
Simona Mizerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talking about Gender Stereotypes
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talkshow Tomáše Novotného
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Technika omezené zevní stimulace (Terapie tmou) - katamnestická studie
Martin Kupka, Miroslav Charvát, Marek Malůš, Veronika Kavková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tělesné sebepojetí mladých žen s ohledem k působení médií
Lucie Hartmannová, František Baumgartner
Rok: 2018, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Téma práce a obživy v prozaické tvorbě autorů spjatých s Valašskem v krajových časopisech 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologicheskaya sistema imennyh chastej rechi (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologiya glagol'noj sistemy russkogo yazyka (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Terminosistema stilistiki russkogo jazyka v sravnenii s terminologičeskoj sistemoj češskogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Texts, Treebanks, Networks descriptions and analysis of languages
Xinying Chen
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textsortenabhängige syntaktische Variation als Merkmal der deutschen Fachprosa. Am Beispiel medizinisch-heilkundlicher Texte des 15. Jhs.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The art of musical composition in the texts of Milan Kundera
Martin Pilař
Rok: 2018
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub