Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Etika služby a péče
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurze do firmy Hyundai
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
ostatní

Experiencing British and American Universities through Student Blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook como herramienta para la enseňanza de ELE
Irena Fialová, Jakub LUKÁŠ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fach, Sprache und Fachkommunikation Deutsch: Wie lässt sich das vermitteln;
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachliches in der Presse
Lenka Vaňková, Edita PELIKÁNOVÁ, Kristýna Vitásková, Barbora Zielinová, Nikola Hrubá, Jana Hurtová, Eliška Pořízková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Fachsprachen und der Alltag. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facing Post-War Urban Heritage in Central and Eastern Europe
Lukáš KOS
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktorová analýza inventáře ESI-R a jeho vztah k pěti obecným osobnostním dimenzím
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Rok: 2017
stať ve sborníku

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Farnost v Hrušově po roce 1945 (od protektorátu k roku 1989)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2017, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku

Féminisation des textes institutionnels au Maroc
Jan Holeš, Martin Pleško
Rok: 2017, Quaestiones romanicae
článek v odborném periodiku

Fenclová a kol. K francouzským textům v humanitních a společenských vědách
Jan Lazar
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozoficko-psychologický rozměr smrti v českých a polských (a slovenských) pohádkách a pověstech
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formirovanije orfograficheckikh umenij i navykov cheshskikh studentov, izuchajushchikh russkij jazyk
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Formování měst na statcích olomouckého biskupství na východní Moravě (Kelč, Valašské Meziříčí, Rožnov p. R.)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Francouzština pro cestovní ruch. Příprava studijního materiálu
Iva Dedková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Francouzština pro cestovní ruch. Příprava studijního materiálu
Iva Dedková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa. Probleme und Perspektiven der Forschung
Miroslav Lacko
Rok: 2017, Berenkamp Buch- und Kunstverlag
kapitola v odborné knize

Frýdlant nad Ostravicí
Jan Saheb
Rok: 2017, Wart
kapitola v odborné knize

Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

García Márquez y su visión del socialismo y del capitalismo en los países de la Cortina de Hierro
Klára Tenglerová
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Gender and Surrealism: The Case of Remedios Varo
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Genius loci sadu Milady Horákové
Jakub Ivánek, Pavel Hruška
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genologický workshop
Petr Hrtánek
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Genre and Multimodality: Multimodal Analysis of the Dutch National Ballet
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2017, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

German Erbauungsliteratur and Czech Hymnbooks and Books of meditations. Literature and Confessional Identity in Early Modern period
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Germanistik in der Tschechischen Republik
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes
článek v odborném periodiku

Gloria Naylor
Karla Kovalová
Rok: 2017
ostatní

Gotický modus v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graf Albert Joseph Hoditz als deutschsprachiger Autor
Iveta Zlá
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Graf Albert Joseph Hoditz als deutschsprachiger Autor
Iveta Zlá
Rok: 2017, ACC JOURNAL
článek v odborném periodiku

Great man leads the big business company - Rothschild manager Paul Kupelwieser as a metallurgical expert and director of Vítkovice Ironworks
Aleš MATERNA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Habajit Hajhudi
Tomáš Novotný
Rok: 2017
působení v zahraničí

Habajit Hajhudi
Tomáš Novotný
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Hermeneutický pohled na sociologii
Vít Horák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hispania: Terra praeclara
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim - přednášky a semináře
Jana Raclavská
Rok: 2017
působení v zahraničí

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historické prameny v dějepisném vyučování pohledem empirického výzkumu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017, Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Historické prameny ve výuce dějepisu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický anti-realizmus a historie bez minulosti
David ČERNÍN
Rok: 2017, Chronos
kapitola v odborné knize

Historický pohled na sociální reprezentace Romů v rámci intraetnických a interetnických vztahů romských společenství. Závěr
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize

Historie a současnost Československé obce legionářské
Martin LOKAJ
Rok: 2017
úvodní slovo k výstavě

Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2017, Castellologica Bohemica
článek v odborném periodiku

Historie Kunčiček a Kunčic v datech, fotografiích a obrazech
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub