Publikační činnost - IS PUBL
O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Obcy czy inny w języku i literaturze
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Občané světa nebo občané provincií?
Lubor Kysučan
Rok: 2018
stať ve sborníku

Obec Klin od roku 1945 do súčasnosti
Martin Chmelík, M. Čajka
Rok: 2018, Obecný úrad Klin
kapitola v odborné knize

Obraz mężczyzny we frazeologii czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz protireformace v české literatuře přelomu 19. a 20. století a jeho druhý život / Obraz kontrreformacji w czeskiej literaturze przełomu XIX i XX w. i jej drugie życie
Martin Tomášek
Rok: 2018
stať ve sborníku

Obraz świata w czeskiej frazeologii (wybrane zagadnienia)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
odborná kniha

Obraz USA a Američanů v českých dějepisných učebnicích (1918-1989)
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz života na Valašsku v prózách Richarda Sobotky a Jaromíra Šlosara
Martin Pilař
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oceněné Jezero Biancy Bellové
Matěj Antoš
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe
Martin Tomášek
Rok: 2018
ostatní

Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku
Robert Antonín
Rok: 2018, PRAEHISTORICA
článek v odborném periodiku

Od klobouku ke Twitteru
Vít Horák
Rok: 2018
ostatní

Od starého Krausovce k novému: kulturněhistorický pohled na transformaci vybrané lokality v Moravské Ostravě od konce prvního desetiletí 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Odborná translatologická exkurze do Vídně (2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II.
Robert Antonín
Rok: 2018, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize

On the Development of Old Czech (En)clitics
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Opavské Legionářské muzeum. Několik poznámek k jeho historii a dalšímu osudu sbírkového fondu
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Zväz múzeí na Slovensku
kapitola v odborné knize

Opavské Muzeum památek národního odboje (tzv. Legionářské muzeum) a torzo jeho sbírek v kolekci Slezského zemského muzea
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

oponentský posudek disertace Eva Klíčová Lopaty, inženýři, inkousti a ostatní Transfomrace hodnot v noramlizační pracovní próze
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Oponentský posudek disertační práce Mgr. Olgy Berger: Sopostavitelnyj analiz vybrannych sintaksičeskich terminov v russkom i češskom jazykach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. L.Plesníka
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oppositional stance and footing shifts in responses to customer complaints on TripAdvisor
Christopher James Hopkinson
Rok: 2018, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku

Oravské štúdie
Marta Pančíková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Orchestration of Modes in Mathematics Video Tutorials: Can a Symphony Be Played by a Chamber Orchestra?
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Orchestration of Modes in Mathematics Video Tutorials: Can a Symphony Be Played by a Chamber Orchestra?
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osiemnastowieczne reguły 'dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania' jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018, Staropolskie teksty i konteksty
článek v odborném periodiku

Osobnost a smysl práce učitelů gymnázií
Karel Paulík, Josef Kundrát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnostní vlastnosti a subjektivní hodnocení vlastní práce.
Karel Paulík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej
Jiří Brňovják
Rok: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
kapitola v odborné knize

Österreichische Nationalbibliothek - badatelský pobyt
Petr Kadlec
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 1 (2018)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 2 (2018)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

'Ostravský Foglar' Karel Líba
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Osudová periferie. (Poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Otec ivritu
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Paměť českého Slezska v trojúhelníku folkloristiky - umělecké literatury - historiografie
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
kapitola v odborné knize

Panychida a Jeden život - dvě podoby žánru pásma v básnické tvorbě Viléma Závady
Markéta Kročilová
Rok: 2018, Studia et Documenta Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IX
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Petr Bezruč - ještěr od Lysé hory
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Petr Bezruč, básník průmyslu?
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
stať ve sborníku

Philosophy of Love in the Context of Russian Philosophy
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku


