Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Doporučení do tisku: Sopostavitelnaja slavjanskaja sintaktologija - naučnoe dostojanie brnenskoj slavistiki
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Druhý život Augustových písní v katolických a evangelických kancionálech 16.-18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2017, Studie a texty Evangelické teologické fakulty
článek v odborném periodiku

Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace)
Martin Tomášek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Robert Antonín
Rok: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Důstojnický sbor československého četnictva - sociohistorická sonda
Ivana Kolářová, Ondřej Kolář, Martin Lokaj
Rok: 2017, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Dvě Aristotelovy teze o smyslovém vnímání
Roman HLOCH
Rok: 2017, Aithér
článek v odborném periodiku

Dvě publikace o slovanské frazeologii: Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Spisy FF MU, č. 436). Brno 2015, 195 s. ISBN 978-80-210-8004-1, ISSN 1211-3034; Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy FF MU, č. 453). Krejčí, P., E. Krejčová, eds., Brno 2016, 142 s. ISBN 978-80-210-8372-1, ISSN 1211-3034
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark
Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Zdeněk Vavřina
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou
Pavol Švorc, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, David Škrda, Jakub Lubojacký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Džanni Rodari i dětskaja kreativnost v Sovětskom Sojuze
Lenka Naldoniová
Rok: 2017, Studia Culturae
článek v odborném periodiku

Editorial. Studia romanistica, Vol. 17, num. 1 / 2017
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Education, Training and Sustainable Development at Industrial Heritage Sites
Květa Jordánová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Rok: 2017
stať ve sborníku

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El camino de Dios y el camino del hombre en la literatura paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El escritor rioplatense como conector entre el pueblo y dios
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El exilio ostraviense del prof. Piotr Sawicki. Un sencillo homenaje a un destacado hispanista centroeuropeo
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

El género del sustantivo desde Nebrija hasta el siglo XVIII
Begońa García Ferreira
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El mundo polítíco en La silla del águila de Carlos Fuentes
Petra Farská
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Empatie jako prediktor sebetranscendence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Encyklopedie jazykových izolátů
Miroslav Černý
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Entropie
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Epizující lyrik Jaroslav Kolman Cassius v době válečné
Martin Pilař
Rok: 2017, Academia
kapitola v odborné knize

Erasmus+ Wroclaw
Jan Čížek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty)
Martin Tomášek, Petr Kopecký
Rok: 2017
ostatní

Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty)
Martin Tomášek, Petr Kopecký
Rok: 2017
ostatní

Es ist nicht leichters als diese Difficultät zu heben...
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století
článek v odborném periodiku

ES IST NICHT LEICHTERS ALS DIESE DIFFICULTÄT ZU HEBEN
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetizace (a politizace) tělesné 'jinakosti' Fridolína Hoyera a Gustava Frištenského (1880-1914). Kořeny české kulturistiky nebo klamná kontinuita?
Jan PEZDA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estudios Universitarios de investigación en la problemática Iberoamericana en Checoslovaquia y la República Checa. Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca
Jan Mlčoch
Rok: 2017
působení v zahraničí

Etický kontext sociálního podnikání
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etika služby a péče
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurze do firmy Hyundai
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
ostatní

Experiencing British and American Universities through Student Blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook como herramienta para la enseňanza de ELE
Irena Fialová, Jakub LUKÁŠ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fach, Sprache und Fachkommunikation Deutsch: Wie lässt sich das vermitteln;
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachliches in der Presse
Lenka Vaňková, Edita PELIKÁNOVÁ, Kristýna Vitásková, Barbora Zielinová, Nikola Hrubá, Jana Hurtová, Eliška Pořízková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Fachsprachen und der Alltag. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facing Post-War Urban Heritage in Central and Eastern Europe
Lukáš KOS
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktorová analýza inventáře ESI-R a jeho vztah k pěti obecným osobnostním dimenzím
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Rok: 2017
stať ve sborníku

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Farnost v Hrušově po roce 1945 (od protektorátu k roku 1989)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2017, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub