Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
K nejstarším zobrazením sv. Řehoře Velikého v českém umění do konce 14. století
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Časopis Slezského zemského muzea série B - vědy historické
článek v odborném periodiku

K nekotorym problemam sopostavitelnogo issledovanija lingvističeskoj terminologii
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K probleme ekvivalentov zoologičeskoj terminologii (na materiale russkogo i češskogo jazykov)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K probleme peredachi toponimicheskih terminov kak osobogo tipa special'nogo perevoda (na materiale russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K vyjadřování prostorových vztahů v ruštině a češtině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kašubština - úspěch, zklamání či důvod k obavám?
Irena Bogoczová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Katedra filozofie, FF UMB v Banskej Bystrici
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Kazania w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klérus nižší, farní, diecézní nebo patronátní? K výzkumu kariér kněží olomoucké diecéze 1745-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knihy o Jaromíru Šavrdovi
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Knížky plus
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Koktejl - Setkání s Ivou Málkovou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Kolberová, U. a kol. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Marta Pančíková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolik příležitostí má editor
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kolokační analýza lemmatu mateřství
Zuzana Černá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komponent hleb v russkih paremiologicheskih edinicah (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Košťálová, Renata - Košťál, Vratislav: Britská šlechta v Českých zemích
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Kramářská píseň and "kramářské tisky"
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Kronikální" román? (K aplikačním možnostem kategorie modu)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kult čtyř velkých západních církevních otců v českých zemích 14. a 15. století a jeho vyjádření prostřednictvím hagiografických zobrazení
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kult sv. Jeronýma v českých zemích v období středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

La diffusion des néologismes terminologiques dans l'espace francophone en comparaison avec la situation en République tcheque
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

La generación del 98 y sus seguidores en la literatura espaňola
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La notion d'aspect dans la conception de Jan Šabršula
Zuzana Honová
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Láska v digitálním věku
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Láska v kontextu ruské filosofie
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lázně Jeseník, nebo Gräfenberg? Propria v jazykové krajině a jejich tematizace
Tereza Klemensová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1
Iva Dedková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lehrerhandbücher und deren Potenzial zur Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrern/innen anhand ausgewählter Aspekte
Eva Polášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leibniz a složené substance
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Leibniz a složené substance
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les Prépositions entre et parmi dans un corpus de textes littéraires contemporains
Iva Dedková
Rok: 2019, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Les Transferts positifs et négatifs entre le tcheque et le français dans le domaine des prépositions
Iva Dedková
Rok: 2019, LINGUA VIVA 28
článek v odborném periodiku

LIdová etymologie názvů léčibých rostlin na Těšísnkém Slezsku: sonda do současného stavu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvističeskaja terminologija včera i segodnja (k naučnomu projektu rusistov Ostravskogo universiteta)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Los verbos de movimiento vistos a través del corpus paralelo InterCorp: el caso del verbo volar
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Luční hospodaření v horské obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Rok: 2019, Ostravská univerzita ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě
kapitola v odborné knize

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 8. - 17. 4. 2019
Radek Lipovski
Rok: 2019
působení v zahraničí

Magický realismus v české polistopadové próze. Úvahy o vlivu, inspiracích a analogiích
Jakub Lukáš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Marginalizované důsledky rozvoje slabé a silné umělé inteligence pro rozvoj a změny v regionu
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mateřství v českých publicistických textech
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Měsíc autorského čtení 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
ostatní

Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2019, Naše řeč
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub