Publikační činnost - IS PUBL
Okresní město Fryštát v podmínkách nové republiky
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, lektor českého jazyka a literatury přes MŠMT ČR, 1.9. 2005- 31.7.2006
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, studijní pobyt přes MŠMT, 07.09.-07.10. 2012
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

PL, Katowice, 26.03.-29.03.2018
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

Revue ALFA I-VI, 1988-1993
Jan Šabršula
Rok:
stať ve sborníku

Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Řádný pracovní poměr
Karel Paulík
Rok:
působení v zahraničí

Řádný pracovní poměr jako univerzitní profesor
Karel Paulík
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 01.04.-05.04.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019
Jana Davidová Glogarová
Rok:
působení v zahraničí

SK, JÚĽŠ SAV Bratislava, 3.10.-4.10.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

Soupis originálních papežských listin v Zemském archivu v Opavě, Moravském zemském Archivu v Brně, jejich pobočkách a městských archivech na Moravě (1198-1526)
Pavel Hruboň
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Státní centrum-muzeum V.S. Vysockého, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 23.03.-31.03.2014
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Technische Universität Dresden: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 04.06.2012-08.06.2012
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Technische Universität Dresden. Pobyt v rámci projektu Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT. 02.06.2013-11.06.2013
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Universität der Künste Berlin. Pobyt v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 22.03.2015-31.03.2015
Eva Bajerová
Rok:
působení v zahraničí

Universität Koblenz-Landau: Pedagogická virtuální mobilita v rámci programu Erasmus+. 26.04.2021-30.04.2021
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Universität Leipzig: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 17.06.2019-21.06.2019.
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Université de Liege studijní pobyt
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

Université de Strasbourg přednáškový pobyt
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

Université Laval Québec příprava mezinárodního projektu
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

Université Nancy 2 přednáškový pobyt
Jan Lazar
Rok:
působení v zahraničí

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

University of Sakarya; Adapazari; Turkey - přednáškový pobyt, 13.5-20.5. 2009
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. Stylistika. Lexikální cvičení. Didaktika. 25.04.2016-29.04.2016
Eva Bajerová
Rok:
působení v zahraničí

Vnímání pracovní zátěže na OSPOD
Karel Paulík
Rok:
stať ve sborníku

výběr z poezie
Vladimír Horák
Rok:
kompoziční umělecká činnost

Vysokoškolská didaktika ?věc? potřebná
Lucie Dokoupilová
Rok:
stať ve sborníku

Výzkumný pobyt, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, 5/2014-9/2014
Karel Hlaváček
Rok:
působení v zahraničí

Výzkumný pobyt, Goethe Universität, Frankfurt am Main, 10/2014-9/2015
Karel Hlaváček
Rok:
působení v zahraničí

Zaolziańsko-wileńskie paralele jezykowe II
Irena Bogoczová
Rok:
kompoziční umělecká činnost

Zentrum für Augustinusforschung, Würzburg, BRD, badatelský pobyt (3 měsíce)
Jiří Šubrt
Rok:
působení v zahraničí

Zvládání dětské agresivity
Jana KITLIŇSKÁ
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

01/08/2017-30/09/2017 - badatelský pobyt na Julius-Maximilians-Universität Würzburg, habilitační stipendium Studienbörse Germanistik
Martin Mostýn
Rok:
působení v zahraničí


