Publikační činnost - IS PUBL
Využití teorie pedagogického rozhodování v přípravě studentů učitelství
Karel Paulík, H. Kantorková
Rok: 1990
redakční a jazykové úpravy

Vztah obsahu a formy ve vývoji algebraické symboliky
Jaromír Hrubeš
Rok: 1990
stať ve sborníku

Werte
Pavel Baran, Dana Davidová, H. J. Sandkühler (Ed.), Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1990, Meiner
kapitola v odborné knize

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1990
stať ve sborníku

Základy systému integrované sociální prevence v lokálním prostředí
Karel Paulík, Jan. M. Stanik
Rok: 1990
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žánry na ústupu aneb K současnému stavu historické novely a povídky
Martin Pilař
Rok: 1990
stať ve sborníku

Anamnéza. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Change of heart rate in college students in connection with exemination situation
Karel Paulík, Bohumil Vašina
Rok: 1989, International Journal of Psychophysiology
článek v odborném periodiku

Cvičení z psychologie. Učební text VŠ
Karel Paulík
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dětská kresba. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K některým aspektům experimentální frustrace u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitola 4.1 a 7.1.4
Anna Schneiderová
Rok: 1989, PF OU
kapitola v odborné knize

Kapitoly z funkční syntaxe [Chapters from Functional Syntax]. Opera Facultatis Paedagogicae Ostraviensis
Aleš Svoboda
Rok: 1989, Státní pedagogické nakladatelství
odborná kniha

Kritická analýza niektorých súčasných výtvarno-estetických koncepcí
Zdeňka Kalnická
Rok: 1989, Slovenský fond výtvarných umení
odborná kniha

Letní reedukační tábory - reedulační programy pro děti a problémy sociability a instability. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická praxe ve studiu učitelství
Zora Kozelská, Hana Srpová
Rok: 1989, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Podnikové muzeum ŽDB
Blažena Gracová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Psychologické aspekty a sociální kontexty procesu formování hodnotové orientace vysokoškoláka
Karel Paulík, Josef Duplinský
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologické faktory limitující bezpečnost práce. Institut vzdělávání pracovníků
Karel Paulík
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie při volbě učitelského povolání
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1989
stať ve sborníku

Psychologie při volbě učitelského povolání. In: AFPO
Karel Paulík, Helena Záškodná, Anna Schneiderová
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Školní připravenost. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umělecký svět současné prózy
Eva Mrhačová
Rok: 1989
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ustálená ruská slovesně jmenná spojení a jejich české ekvivalenty (na materiálu publicistiky)
Blažena Rudincová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Ustálená slovesně jmenná spojení v ruštině a češtině
Blažena Rudincová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Wartosci estetyczne
Zdeňka Kalnická, T. Pawlowski
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zůstala nám Toyen
Dominique Fliegler
Rok: 1989, Národní politika
článek v odborném periodiku

Charakteristika potřeby úspěšného výkonu u studentů Pedagogické fakulty v Ostravě.
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Časový rozvrh činností studenta PFO. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1988
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dialektika jazykové dynamiky a statiky ve funkční syntaxi [The dialectics of language dynamics and language statics in functional sentence perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1988
stať ve sborníku

Dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla
Blažena Gracová
Rok: 1988, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace

Formy a metody psychologického vyšetřování vzhledem k profesionální orientaci. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klasifikace v psychologii a triadologie CH. S. Pierce. In: AFPO
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lekcii po istorii estetiki, kniha 3, část 2
Zdeňka Kalnická, M. Kagan A Kol.
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Malý slovník českých slangů
Dariusz Tkaczewski, Jaroslav Hubáček
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na zakrecie od sztuki do po-sztuki
Zdeňka Kalnická, Stefan Morawski
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Některé souvislosti aspirační úrovně školních dětí
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1988
stať ve sborníku

Obecná psychologie, 2.vydání
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka III.
Eva Mrhačová, M. Krjučkova, L. N. Drachlis
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problém syntetického kritéria efektivnosti přípravy učitelů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1988, PF OU
kapitola v odborné knize

Psichologija razvivajuščejsja ličnosti
Karel Paulík
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychická zátěž učitelů základních škol
Karel Paulík, V. Fabera
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psycholog radí. Atmosféra vánoc
Maria Vašutová
Rok: 1988, Ostravský večerník
článek v odborném periodiku

Psychologická diagnostika při volbě studia na vysokou školu vychovávající učitele. Aplikace na studenty gymnázií okr. Bruntál a Šumperk, MImořádný výzkumný úkol PFO
Anna Schneiderová
Rok: 1988
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologické příčiny nespolehlivosti lidského výkonu
Karel Paulík
Rok: 1988
stať ve sborníku


