Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zámek a zahrady v Kroměříži
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal, Miroslav Kindl
Rok: 2018, Foibos Books
odborná kniha

Zanatlije u filmovima
Marija Stefanović
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za roky 2017-2018
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zerneckeho schodiště a jeho případné souvislosti
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
článek v odborném periodiku

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Ztracené a znovu objevené dílo mnichovského malíře Hanse Martina
Jiří Jung
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Zur Darstellung von Gewalt in Online-Diskussionsforen zum Thema selbstverletzendes Verhalten aus deutsch-tschechischer Perspektive
Martin Mostýn
Rok: 2018, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Zur multimodalen Erklärung von Fachwörtern in Lehrwerken am Beispielfach 'Biologie'
Eva Polášková
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Zur Problematik der Rezeption von deutschen medizinischen Texten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwischen Deutsch und Tschechisch: Germanisches und Slavisches in den obersorbischen Grammatiken, Sprachratgebern und Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žánrová podoba bajky, etuda v podobě básně
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Železniční strojírny a opravny v Ostravě
Květa Jordánová
Rok: 2018, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
kapitola v odborné knize

Žena v roli živitelky
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženy v obrazech - gender a reprezentace ve výzdobě šlechtických sídel v Čechách
Jan Dienstbier
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženy za první republiky
Andrea Pokludová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno
Jan Herůfek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židovský humor
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Brána
článek v odborném periodiku

Žítkovské bohyně de Kateřina Tučková y La semana de colores de Elena Garro
Jakub LUKÁŠ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Rok: 2018, Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego
kapitola v odborné knize

Živá toponymie v obci Rusava
Jana Rausová
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize

Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Život v Československu
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

100. Výročie vzniku Oravskej lesnej železnice
Martin Chmelík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

19th Century Armenian Religious Art in the austro-Hungarian Empire between Lviv and Vienna
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

190 let společnosti Vítkovice a.s., historie, tradice, kreativita v minulosti a dnes.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

8 biogramů (Vejvoda, Staněk, Pastor, Olšanský, Martinů, Líba, Černík, Bartoník)
Martin Slepička
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

8. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě (Kulturpunkt 2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

. System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

A. A. Baitursynov Kostanay state university 2017-02-04 - 2017-03-05
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017, Psychology of Violence
článek v odborném periodiku

Abreviace v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2017/21
Lenka Vaňková
Rok: 2017
ediční a redakční práce

African Presence in Socialist Czechoslovakia
Karla Kovalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agnieszka Woch (éd.) (2015). Actas Universitas Lodziensis - Folia Litteraria Romanica. Pratiques langagi?res périphérique
Jan Lazar
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden
Robert Antonín
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize

Aktual'nye yazykovye tendencii v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Altruizmus jako protektivní faktor rizikového chování v prostředí internetu
František Baumgartner
Rok: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Anafora
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analfabeta negramotná a další hrdinové z knih
Svatava Urbanová
Rok: 2017
stať ve sborníku

'And this is the view from outside my window': On text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012
Jana Veselá, Zuzana Honová
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Another Attempt at Capturing the Elusive We
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antinatalismus
Vlastimil Vohánka, Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub