Publikační činnost - IS PUBL
Konfliky v pedagogických sborech
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka In Jazykověda - Linguistica 2. SFFOU č. 158
Dana Davidová
Rok: 1992
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

La langue francaise de la technique et de la science
Jan Šabršula
Rok: 1992
stať ve sborníku

La linguistique dans les écrits latins de Coménius
Jan Šabršula
Rok: 1992, Československá akademie věd, Ústav pro studia řecká a římská
odborná kniha

La Traduction litteraire et son destinataire (Un jeune lecteur)
Květuše Lepilová
Rok: 1992
stať ve sborníku

L´humanisme et l´écriture romanesque de G. Duhamel
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1992
stať ve sborníku

Libor Koval: Poetická scherza; Kapky na skle
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Linka důvěry
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1992
rozhlasové a televizní relace

Literatura - recepce - čtenář (Terminologické migrace a metodologická úskalí)
Květuše Lepilová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Ludvík Aškenázy II
Svatava Urbanová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ludvík Vaculík: Milí spolužáci!
Svatava Urbanová
Rok: 1992, Zlatý máj 36
článek v odborném periodiku

Malé ohlédnutí za seminářem "Současná městská rodina a některé problémy jejího fungování"
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Michel de Montaigne a jazykové vyučování
Jan Šabršula
Rok: 1992, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Mladá rodina ve městě a na venkově
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Moloch zvaný L.A. (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Motivace studentů v tělesné výchově
Karel Paulík, Václav Svoboda
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na indiánském území (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Na střepech volnosti-almanach zakázané české poezie
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Nad deníkovými záznamy překladatele Jana Zábrany (J. Zábrana Celý život)
Iva Málková
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Nad wynikami badań socjolingwistycznych wśród polskiej mniejszośći narodowej w CSRF
Irena Bogoczová
Rok: 1992, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Naposledy Kasardiáda
Iva Málková
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Náš tip (Hlava-22)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Nauczanie języka polskiego w środowisku czeskim
Jiří Damborský
Rok: 1992
stať ve sborníku

Návrh kritérií pro komparaci a hodnocení současných změn v organizaci VŠ studia
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Neverbální komunikace v přípravě učitelů cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 1992, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

O niektórych aspektach frustracji experimentalnej
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992, Zeszyt nr. 16, Polka akademia nauk, Katowice
článek v odborném periodiku

O Ziemi Cieszyńskiej, jej ludziach i Władysławie Młynku
Karel Kadłubiec, Władysław Młynek
Rok: 1992, Wydawnictwo
kapitola v odborné knize

Ontologický status umeleckého diela
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
stať ve sborníku

Osobliwości w języku uczniów szkól podstawowych z polskim językem nauczania w Czecho-Słowacji
Zofia Matysková, Edward Polański
Rok: 1992
stať ve sborníku

Ostrované zahledění do sebe
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Percepce rolí matky a otce dětmi z různého výchovného prostředí
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Podivný způsob léta
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Poesie der Deutschen Demokratischen Republik anfangs fünfziger Jahre
Ivan Stupek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 1992, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku

Polsko a jeho historické kořeny
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postavení literatury v čase rozpadu kulturních hodnot
Jiří Svoboda
Rok: 1992
stať ve sborníku

Prager Strukturalisten und ihre Nachfolger
Miroslava Kyselá
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prager Strukturalisten und ihre Nachfolger
Miroslava Kyselá
Rok: 1992
stať ve sborníku

Pravých mužů zóna (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Nová svoboda
článek v odborném periodiku

Predelikvence u dětí základních škol v okr. Karviná
Helena Záškodná, M. Němcová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Problémy současné školy
Maria Vašutová, Anna Schneiderová
Rok: 1992
rozhlasové a televizní relace

Proces, który wstrząsnął regionem ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 1992, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Prof. Alois Knop jubilující
Naděžda Bayerová
Rok: 1992, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Průhledné Manévry (J. Pížl: Manévry)
Jan Malura
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku

První dětská encyklopedie Orbis pictus
Květuše Lepilová
Rok: 1992, Komenský
článek v odborném periodiku

První zkušenost z Ostravského klubu práce
Jan Nevřala
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Przesłanki uniwersyteckiego nauczania języka polskiego w Czecho-Słowacji
Jiří Damborský
Rok: 1992
stať ve sborníku

Příspěvek k dělbě práce v rodině
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Příspěvek k posuzování modelů VŠ přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku


