Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Příprava výchovného poradce jako základního článku výchovného poradenství
Anna Schneiderová, Iva Málková
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Příspěvek k problematice v k manželství a rodičovství
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Psycholog radí: Starosti s prvňáčky
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Zdraví pro život, č.17,18
článek v odborném periodiku

Psychologická charakteristika profese vysokoškolského učitele
Karel Paulík
Rok: 1991
stať ve sborníku

Psychologické aspekty somatických postižení s trvalými následky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Recepce A. Kuprina českou kritikou (léta 1913 - 1988)
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Reise ins Gelobte Land
Dominique Fliegler, Ladislav Fuks
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální a univerzální v přípravě učitelů
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Spisovatel Milan Kundera
Jiří Svoboda
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Storia del funzionalismo sintattico praghese
Aleš Svoboda, Aleš Svoboda, R. Sornicola
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize

Stres ve vysokoškolském studiu
Karel Paulík
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Struktury lineární, struktury funkční
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Syntax
Irena Bogoczová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Syntax
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Úvod
Dana Davidová, Dana Davidová, Jiří Papoušek, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Václav Havel
Dominique Fliegler, Eda Kriseová
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Variantní tvary substantiv v mluvě střední generace města Havířova (se zaměřením na feminina)
Dana Davidová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Věžní hodiny v Dobraticích
Blažena Gracová
Rok: 1991, -
článek v odborném periodiku

Von einer Welt, die nicht mehr ist
Dominique Fliegler, Israel J. Singer
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
odborná kniha

Výzva a školské pojetí druhů vět. In Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě
Dana Davidová, Jana Svobodová, Mitchell Beazzley
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy systému integrované péče v lokálním prostředí
Karel Paulík, Jan Havrlant, Jan. M. Stanik
Rok: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Závěr
Dana Davidová, Dana Davidová, Jean Hautecoeur, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chvála hledání
Martin Pilař
Rok: 1990, Iniciály
článek v odborném periodiku

Egon Bondy - klasik českého undergroundu.
Vladimír Horák
Rok: 1990, Velkotýnecké listy
článek v odborném periodiku

Formy grzecznościowe w języku polskim
Jiří Damborský
Rok: 1990
stať ve sborníku

Jan Pelc: ...a bude hůř
Martin Pilař
Rok: 1990, List pro literaturu
článek v odborném periodiku

Jaromír Šlejmar: Chvíle zvaná naděje
Martin Pilař
Rok: 1990, Kmen
článek v odborném periodiku

Jazykové schopnosti
Karel Paulík
Rok: 1990
stať ve sborníku

K možnostem zajišťování efektivnosti VŠ přípravy učitelů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1990
stať ve sborníku

K výběru a profilu budoucích učitelů
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1990
stať ve sborníku

Latinská lekárska terminológia
František Šimon
Rok: 1990, Osveta
odborná kniha

Lehká mozková dysfunkce u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1990, Zdraví
článek v odborném periodiku

Literatura ludowa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza
Karel Kadłubiec
Rok: 1990
stať ve sborníku

LUDMILA UHLÍŘOVÁ: Knížka o slovosledu [A Book on Word Order]. Prague: Academia 1987
Aleš Svoboda
Rok: 1990
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy);
Irena Bogoczová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Návrh koncepce postgraduálního studia výchovných poradců na PFO. Mimořádný výzkumný úkol PFO, 1.část
Anna Schneiderová
Rok: 1990
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1990
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Některé problémy s genologickou definicí povídky
Martin Pilař
Rok: 1990, Acta facultatis paedagogicae ostraviensis
článek v odborném periodiku

Norm
Pavel Baran, H. J. Sandkühler (Ed.), Peter Ernst, Franz Patočka
Rok: 1990, Meiner
kapitola v odborné knize

Od sdělných k nesdělným mikropolím v aktuálním členění [From communicative to non-communicative fields in Functional Sentence Perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1990
stať ve sborníku

Orientační normy pro psychologickou diagnostiku na přístrojové technice - determinační přístroj, tapping, tremometr. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1990, KPPP
odborná kniha

Orientační normy pro psychologickou diagnostiku na přístrojové technice- determinační přístroj, tapping, tremometr. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pflicht
Pavel Baran, H. J. Sandkühler (Ed.), W. Bauer, H. Scheuringer
Rok: 1990, Meiner
kapitola v odborné knize

Potřeba úspěšného výkonu ve výchově a vzdělávání
Zdeněk Mlčák
Rok: 1990, Vchovávatel
článek v odborném periodiku

Problemes de la stylistique comparée du français et du tcheque
Jan Šabršula
Rok: 1990, Universita Karlova
odborná kniha

Profesja nauczyciela szkoly wyszej
Karel Paulík
Rok: 1990
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub