Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dějiny náboženství
Vladimír Šiler
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die Philosophisch-ästhetische Konzeption Maurice Merleau-Pontys
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Die schaffenseinflüsse J. R. Bechers auf die neue Lyrikentwicklung in der DDR
Ivan Stupek
Rok: 1991
stať ve sborníku

Dla tej ziemi żyć będziemy czynem i miłościa
Zofia Matysková
Rok: 1991, "Ojczyzna Polszczyzna" - Kwartalnik dla nauczycieli uczących za granicą
článek v odborném periodiku

Egon Bondy: Invalidní sourozenci
Martin Pilař
Rok: 1991, TVAR
článek v odborném periodiku

Exilová literatura pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Exkurze k historii řešení rovnic
Jaromír Hrubeš
Rok: 1991
stať ve sborníku

Filozofické směry 19. a 20. století
Vladimír Šiler
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fonctionnement intégrateur de l´épisémion dans la communication
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Guillaume Apollinaire Jaroslava Seiferta
Dominique Fliegler
Rok: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hermeneutical Assumptions of Receptive Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Hledání nové integrující ideje
Pavel Baran
Rok: 1991
stať ve sborníku

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část I )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Zdraví pro život, č.5.
článek v odborném periodiku

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část II )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Zdraví pro život, č.6
článek v odborném periodiku

Idea bezpředpokladovosti fenomenologie
Tomáš Hauer
Rok: 1991
stať ve sborníku

Il campo di tensione. La sintassi della Scuola di Praga
Aleš Svoboda, Aleš Svoboda, R. Sornicola
Rok: 1991
ediční a redakční práce

Integrační a sepatační procesy v uměleckém dění na Moravě a na Ostravsku do 2. sv. války
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Isaiah Berlin: Dva pojmy slobody. In: F. Gál, F. Novosad (ed.): O slobode a spravodlivosti
Zdeňka Kalnická, Ladislav Nezdařil, Isaiah Berlin
Rok: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ivan Klíma(Poznámky k tvorbě a osobnosti)
Iva Málková
Rok: 1991, Amosium servis
odborná kniha

Jan Firbas sedmdesátiletý [Jan Firbas Septuagenarian]
Aleš Svoboda
Rok: 1991, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Jan Firbas Septuagenarian
Aleš Svoboda
Rok: 1991, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Jan Novák: Milionový jeep
Martin Pilař
Rok: 1991, Proměny
článek v odborném periodiku

Jiří Myszak - sochy, studie v kat. posmrtné souborné výstavy
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Jiřina van Leeuwen -Turnovcová, Rechts und Links in Europa. Ein Beitrag zur Semantik und symbolik der Geschlechterpolaritat
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

K uplynulým sedmdesátinám prof. J. Daňhelky
Naděžda Bayerová, Naděžda Kvítková
Rok: 1991, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Kniha plná intrik
Stanislav Kolář
Rok: 1991, Tvar
článek v odborném periodiku

Kontrakty kupna. Z badań nad przeszłością gwary cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmenzel
Blažena Gracová
Rok: 1991, Těšínsko
článek v odborném periodiku

La gerarchia delle unita e dei campi comunicativi illustrata mediante le construzioni attributive dell'inglese
Aleš Svoboda, Aleš Svoboda, R. Sornicola
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize

Le francais dans tous les sens
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Le posizioni nell'ordine delle parole ceco dal punto di vista dell'articolazione attuale
Aleš Svoboda, R. Sornicola, Aleš Svoboda
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize

Literárněčtenářská kompetence adolescenta a žánr (Anticipace originálu tzv. Legendy o hořícím srdci M. Gorkého)
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Magor dětem. (I. M. Jirous: Magor dětem)
Svatava Urbanová
Rok: 1991, Zlatý máj 35
článek v odborném periodiku

Malíř Josef Dvořák
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Miejsce slangu w języku ogólnonarodowym
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1991
stať ve sborníku

Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění
Martin Pilař
Rok: 1991, TVAR
článek v odborném periodiku

Milan Kundera: Život je jinde
Martin Pilař
Rok: 1991, Romboid
článek v odborném periodiku

Místo ustálených slovesně jmenných spojení v systému jazykových prostředků
Blažena Rudincová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych
Tadeusz Siwek
Rok: 1991, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Mnohostranný - jednostranný vývoj činností u žáků druhého stupně základní školy
D. Ledecká, I. Štrobachová, I. Uhlářová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Model péče o mádež bez pracovního zařazení (nepřijatou na učiliště a štřední školy)
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1991
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Model péče o mládež bez pracovního zařazení
Jan Nevřala
Rok: 1991
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Národní umělec Vilém Wünsche
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Nezapomeňte na ně! Šance odsouzených z pohledu psychologa
Jan Nevřala
Rok: 1991, Nová svoboda
článek v odborném periodiku

Niektoré tendencie súčasnej americkej estetiky
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové formy studia
Zdeněk Mlčák
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Nové učební texty pro vyučování ruštině na středních školách
Květuše Lepilová
Rok: 1991, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

O języku dziecka
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Odkaz myslitele a jeho platnost v čase (k 140. narození T.G.Masaryka)
Jiří Svoboda
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odmiany współczesnego języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub