Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Psychická zátěž pracovníků ocelárny na odlévacích 300t jeřábech. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologické poradenství a jeho uplatňování v NHKG Ostrava
Karel Paulík
Rok: 1982, Pravda (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Skladba češtiny pro cizince [Czech syntax for foreign students]
Aleš Svoboda, P. Karlík
Rok: 1982
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociologický průzkum sociálního klimatu NHKG, Kádrová a personální práce. Operativní informace
Karel Paulík, J. Novotná
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sprawy ludzkie
Zdeňka Kalnická, J. Szczepanski
Rok: 1982
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zhodnocení účinnosti některých opatření směřujících ke zvýšení stabilizace pracovního kolektivu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík, M. Slámová
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Diatheme. (A study in thematic elements, their contextual ties, thematic progressions and scene progressions based on a text from AElfric)
Aleš Svoboda
Rok: 1981, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
odborná kniha

Historická gramatika ruského jazyka
Eva Mrhačová
Rok: 1981
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hyperthemes in AElfric
Aleš Svoboda
Rok: 1981, Folia Linguistica Historica
článek v odborném periodiku

Jesenius, J.: Traktát o kostiach.
František Šimon
Rok: 1981
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Některé zkušenosti z výběru pracovníků do nových profesí
Karel Paulík
Rok: 1981
stať ve sborníku

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Rok: 1981, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Rozbor pohybu pracovních sil v letech 6. pětiletky
Karel Paulík, J. Novotná
Rok: 1981
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rytmus doby
Eva Mrhačová
Rok: 1981
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sekundární analýza psychologických a sociologických výzkumů realizovaných v 6.pětiletce v n.p. NHKG
Karel Paulík, M. Slámová
Rok: 1981
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském
Eva Mrhačová
Rok: 1981
stať ve sborníku

Two chapters on Scene
Aleš Svoboda
Rok: 1981
stať ve sborníku

Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905
Blažena Gracová
Rok: 1981
stať ve sborníku

Dvojí výročí Petra Cingra
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Jaroslav Štika. Lidová strava na Valašsku (překlad resumé)
Blažena Rudincová
Rok: 1980
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ladislav Ševčík
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Minimální slovník ruštiny
Eva Mrhačová, J. Hřivnáč
Rok: 1980,
odborná kniha

Návrh postupu při psychologickém výběru některých profesí VKB 11
Karel Paulík
Rok: 1980
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu
Eva Mrhačová, J. Skácel
Rok: 1980,
odborná kniha

Příprava postojové škály k životnímu prostředí a její využití v experimentálním semináři na FF v Ostravě
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Rok: 1980
stať ve sborníku

Sociální analýza NHKG 1974-1978. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, J. Novotná
Rok: 1980
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Substitution, représantation, diaphore, Acta Universitas Carolinae
Jan Šabršula
Rok: 1980, Universita Karlova
odborná kniha

Výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí. RŠ 23-9
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Rok: 1980
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vývoj nežádoucí fluktuace v NHKG v letech 1974 až 1979. závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1980
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Externí a interní pragmatika [External and internal pragmatics]
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1979
stať ve sborníku

K otázce sociálně pracovní adaptace vyučenců SOU NHKG. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 1979
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1979
stať ve sborníku

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Neohebné druhy slov v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1979
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

The ordered-triple theory continued
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1979
stať ve sborníku

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Rok: 1978, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Lomonosovova Moskevská státní univerzita
Blažena Rudincová
Rok: 1978
působení v zahraničí

Operační myšlení a řízení činnosti při řešení problémů
Karel Paulík
Rok: 1978, Čs. psychologie XXII
článek v odborném periodiku

Talent a epocha
Eva Mrhačová
Rok: 1978
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Uplatnění psychologie práce při výběru a rozmisťování pracovníků pro nové provozy NHKG
Karel Paulík, P. Ševčík
Rok: 1978
stať ve sborníku

Fonetičeskoje značenije
Karel Paulík
Rok: 1977
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1977
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1977
stať ve sborníku

Pedagogický institut L. N. Tolstého v Tule
Karol Fremal
Rok: 1977
působení v zahraničí

Prognoz v řečovoj dějatel'nosti
Karel Paulík
Rok: 1977
zveřejněné odborné posudky, recenze

An ordered-triple theory of language
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1976
stať ve sborníku

Apropos of internal pragmatics
Aleš Svoboda
Rok: 1976, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize

Kibernetika i metodologia mauki
Karel Paulík
Rok: 1976
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub