Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Frýdecko-Místecko v roce 1945 (Doktorská dizertace)
Nina Pavelčíková
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Graciela Reyes, Polifonía textual, Madrid, 1994.
Nina Podleszańska
Rok: , Ruch literacki
článek v odborném periodiku

Historie-Historica
Nina Pavelčíková
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Každoroční odborná posouzení plnění výzkumného projektu
Jan Šabršula
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nicole Delbecque, ed.: Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne la langage
Jan Holeš
Rok:
stať ve sborníku

pokus
Petr Kořenek
Rok:
působení v zahraničí

Romské obyvatelstvo ostravské aglomerace v letech 1945-1998
Nina Pavelčíková
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Stabilní úpravy toků a vodohospodářských staveb na bázi technicko ekologických kritérií
Ladislav Koutný
Rok:
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vývoj romského etnika v oblasti bývalého Ostravského kraje v období po druhé svět. válce
Nina Pavelčíková
Rok:
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 1999 (Přirozená měna židovského obyvatelstva jižní Moravy v éře familiantů)
Ludmila Nesládková
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Koncepce předmětů pro nový obor magisterského studia na FF OU "Poradenství v sociální praxi"
Helena Záškodná
Rok: --
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Benchmarking sociálních služeb
Radka Čaníková
Rok:
stať ve sborníku

Calle alquilada (poemario)
José Luis Bellón Aguilera
Rok:
kompoziční umělecká činnost

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2012
Kornélia Machová
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2014
Kornélia Machová
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development
Lucie Dokoupilová
Rok:
stať ve sborníku

Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 04.12.2018-06.12.2018
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Erasmovský pobyt
Anna Pumprová
Rok:
působení v zahraničí

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Erasmus+: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka, Košice, Slovensko, přednáškový pobyt, 17.-13.10.2017
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Erasmus+: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, přednáškový pobyt 09.05.-13.05.2016
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Friedrich-Schiller-Universität Jena: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 23.06.2014-28.06.2014
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Georg Eckert institut, 31. 7. 2017 - 11. 8. 2017
Slavoj Tomeček
Rok:
působení v zahraničí

Journée canadienne
Jan Lazar
Rok:
uspořádání konference, workshopu

Karl-Franzens-Universität Graz: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 04.06.2018-08.06.2018.
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Kolokvium Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České republice na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Pavel Hruboň
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Korrektur und Rezensionen für Acta Studia Germanistika
Mathias Becker
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jiří Jung
Rok:
ostatní

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 06.06.2017-09.06.2017
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Les expressions néologiques culinaires représentent-elles une sorte d?argot de métier ?
Jan Lazar, Mudrochová Radka
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Londýn - The Warburg Instittute, The British Library, badatelský pobyt, 30.9. - 7. 10. 2017
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Marin Slepička a kol.: Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová 2017, 527 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2., s. 160-162.
Lenka Nováková
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moskevská státní oblastní univerzita, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 03.06.-23.06.2016
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Nódy - kódy
Iva Málková
Rok: , Romboid
článek v odborném periodiku

ÖDaF-Tagung: "ANDERS" lehren - lernen - werten. 08.12.2012-09.12.2012
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

ÖDaF-Tagung: Heute schon gehört? 02.12.2011-03.12.2011
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí

Okresní město Fryštát v podmínkách nové republiky
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, lektor českého jazyka a literatury přes MŠMT ČR, 1.9. 2005- 31.7.2006
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, studijní pobyt přes MŠMT, 07.09.-07.10. 2012
Igor Jelínek
Rok:
působení v zahraničí

Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

PL, Katowice, 26.03.-29.03.2018
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

Revue ALFA I-VI, 1988-1993
Jan Šabršula
Rok:
stať ve sborníku

Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002
Jan Vorel
Rok:
působení v zahraničí

Řádný pracovní poměr
Karel Paulík
Rok:
působení v zahraničí

Řádný pracovní poměr jako univerzitní profesor
Karel Paulík
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 01.04.-05.04.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019
Jana Davidová Glogarová
Rok:
působení v zahraničí

SK, JÚĽŠ SAV Bratislava, 3.10.-4.10.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

Soupis originálních papežských listin v Zemském archivu v Opavě, Moravském zemském Archivu v Brně, jejich pobočkách a městských archivech na Moravě (1198-1526)
Pavel Hruboň
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
rss
social hub