Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nauczanie języka polskiego w środowisku czeskim
Jiří Damborský
Rok: 1992
stať ve sborníku

Návrh kritérií pro komparaci a hodnocení současných změn v organizaci VŠ studia
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Neverbální komunikace v přípravě učitelů cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 1992, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

O niektórych aspektach frustracji experimentalnej
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992, Zeszyt nr. 16, Polka akademia nauk, Katowice
článek v odborném periodiku

O Ziemi Cieszyńskiej, jej ludziach i Władysławie Młynku
Karel Kadłubiec, Władysław Młynek
Rok: 1992, Wydawnictwo
kapitola v odborné knize

Ontologický status umeleckého diela
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
stať ve sborníku

Osobliwości w języku uczniów szkól podstawowych z polskim językem nauczania w Czecho-Słowacji
Zofia Matysková, Edward Polański
Rok: 1992
stať ve sborníku

Ostrované zahledění do sebe
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Percepce rolí matky a otce dětmi z různého výchovného prostředí
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Podivný způsob léta
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Poesie der Deutschen Demokratischen Republik anfangs fünfziger Jahre
Ivan Stupek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 1992, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku

Polsko a jeho historické kořeny
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postavení literatury v čase rozpadu kulturních hodnot
Jiří Svoboda
Rok: 1992
stať ve sborníku

Prager Strukturalisten und ihre Nachfolger
Miroslava Kyselá
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prager Strukturalisten und ihre Nachfolger
Miroslava Kyselá
Rok: 1992
stať ve sborníku

Pravých mužů zóna (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Nová svoboda
článek v odborném periodiku

Predelikvence u dětí základních škol v okr. Karviná
Helena Záškodná, M. Němcová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Problémy současné školy
Maria Vašutová, Anna Schneiderová
Rok: 1992
rozhlasové a televizní relace

Proces, który wstrząsnął regionem ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 1992, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Prof. Alois Knop jubilující
Naděžda Bayerová
Rok: 1992, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Průhledné Manévry (J. Pížl: Manévry)
Jan Malura
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku

První dětská encyklopedie Orbis pictus
Květuše Lepilová
Rok: 1992, Komenský
článek v odborném periodiku

První zkušenost z Ostravského klubu práce
Jan Nevřala
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Przesłanki uniwersyteckiego nauczania języka polskiego w Czecho-Słowacji
Jiří Damborský
Rok: 1992
stať ve sborníku

Příspěvek k dělbě práce v rodině
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Příspěvek k posuzování modelů VŠ přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Putování pamětí (H. Ponická: Lukavické zápisky)
Iva Málková
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Quand les dieux ont soif
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1992
stať ve sborníku

Rakousko - Ústav slavistiky Univerzity ve Vídni
Miroslav Mikulášek
Rok: 1992
působení v zahraničí

Rozkwit czy kryzys języka prozy pisarza-chemika?
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1992
stať ve sborníku

Říkadla, popěvky a hra na jako. (Pražský zázrak)
Iva Málková
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci
Eva Jandová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Semantika glagol´noj leksiki v naučno-techničeskom tekste
Mojmír Vavrečka
Rok: 1992
stať ve sborníku

Sémantique linguistique et logique. Michel Galmiche, La théorie de R. Montague
Jan Šabršula
Rok: 1992, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Setkání s básníkem (o Edwardu Dornovi)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Skromné výročí Jiřiny Smrčkové
Jan Šabršula
Rok: 1992, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Skřítek Všeuměl v roli outsidera (V. Koubek: Teď to je čistý)
Jan Malura
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku

Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sociální a pracovní poradenství
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Spisovatel Egon Hostovský
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spisovatel Jan Čep
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spisovatel Ota Filip
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stres podcas studiów
Karel Paulík
Rok: 1992
stať ve sborníku

Studia o współczesnym języku polskim (skrypt)
Jiří Damborský, Eduard Lotko
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Svody hazardních her (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Nová Svoboda
článek v odborném periodiku

Štědrovečerní pokrmy v lidové tradici Hané.
Vladimír Horák
Rok: 1992, Národopisná revue
článek v odborném periodiku

Teze k psychologii umění
Helena Záškodná
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
instagram
rss
social hub