Publikační činnost - IS PUBL
HUSITSKÁ LITERATURA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Idea vzdělanosti a technika vzdělání
Tomáš Hauer
Rok: 1993
stať ve sborníku

Ideologie und ihre Konsequenzen in der DDR - Literatur anfangs 50-er Jahre
Ivan Stupek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Informačně poradenské centrum na VŠ. Fond rozvoje MŠ
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Informační-poradenské centrum na Ostravské univerzitě
Helena Záškodná
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Intelektualizace a automatizace v jazyku práva
Emílie Demlová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jackie Collins: Americká hvězda
Aleš Svoboda, William James, Jana Svobodová, J. Collins
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak poedcházet trapasum, anebo krátk8 kurs spoleeenského chování
Vladimír Indra
Rok: 1993, Kovosil Ostrava
odborná kniha

Jak Stanisław Hadyna modeluje świat
Karel Kadłubiec
Rok: 1993, Biuletyn Ludoznawczy
článek v odborném periodiku

Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy
Blažena Gracová
Rok: 1993
stať ve sborníku

JAN AMOS KOMENSKÝ
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
stať ve sborníku

JAN HUS
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu)
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

JEGYZETEK A NEMZETI IDENTITASROL
Miroslav Kusý
Rok: 1993, PRO MINORITATAE
článek v odborném periodiku

Język czeskich czasopism erotycznych
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1993
stať ve sborníku

Josef Šimon - Vyvolávač
Miroslav Zelinský, Jiří Holý
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

K PROBLEMATICE RECEPCE LITERÁRNÍ KOMIKY DĚTSKÝMI ČTENÁŘI
Svatava Urbanová
Rok: 1993
stať ve sborníku

K problémům současné recepce romantické tradice v Polsku
Miroslav Zelinský, Ivo Pospíšil, Janina Kamionka-Strazsakowa
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

K řešení problémů mocenské struktury hospodářského vývoje Německa v letech 1870-1945 hospodářskými historiky v bývalé Německé demokratické republice
Jiří Paclík
Rok: 1993
stať ve sborníku

K slovotvorné typologii českých složených antroponym
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku

K strukturám příbuzenské terminologie a jejímu vývoji
Jan Šabršula
Rok: 1993, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

K typologii pohádkových názvů
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Slovenský národopis
článek v odborném periodiku

K vytváření a personálnímu složení československého letectva na Západě za druhé světové války
Tomáš Pavlica
Rok: 1993
stať ve sborníku

K zájmu českého kapitálu o Latinskou Ameriku ve 20. a 30. letech (příklad Brazílie)
Ivo Barteček
Rok: 1993
stať ve sborníku

Kapky štěstí u fontány (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1993, Svoboda
článek v odborném periodiku

Každodenní strasti drsňáka (T.B.Kulka: Odchlípená podešev a jiné prózy)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Ke genezi Seifertova Města v slzách a Samé lásky
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Kompetencja językowa młodzieży częśći Śląska Cieszyńskiego (nad wynikami badań kwestionariuszowych)
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Kompetencja komunikacyjna młodzieży na terenie dwujęzycznym czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Koncepty estetickej skúsenosti vo filozoficko-estetickom diskurze 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Rok: 1993
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Korálky z New Orleansu (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1993, Svoboda
článek v odborném periodiku

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích
Eva Mrhačová
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Eva Mrhačová, A Kolektiv
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Labyrint času a ráj čtenáře (J. Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Langues de bois
Jan Šabršula
Rok: 1993, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

L´historicité magique du roman romantique
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1993
stať ve sborníku

Literatura - recepce - čtenář (K otázkám výzkumu)
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Literatura pro děti a mládež s náboženskou tematikou(seriál)-6 dílu
Zdeněk Kovalčík
Rok: 1993, Čtenářký měsíčník pro práci s knihou
článek v odborném periodiku

LITERATURA PRO DĚTI V SAMIZDATU A EXILU
Svatava Urbanová
Rok: 1993
stať ve sborníku

LUDSKÉ PRAVA NA SLOVENSKU
Miroslav Kusý
Rok: 1993, EXPERTNA SKUPINA PRE POLITICKY SYSTÉM SLOVENSKA PRI PREDSEDN
odborná kniha

LUDVÍK KLEGA
Vlastimila Čechová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Manželky a milenky (L. Procházková: Hlídač holubů)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Martínek Vojtěch
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Max Planck Institut für Geschichte
Tomáš Krejčík
Rok: 1993
působení v zahraničí

MENŠINOVÉ PRAVA A NARODNOSTNÉ PROBLÉMY NA SLOVENSKU
Miroslav Kusý
Rok: 1993, EXPERTNA SKUPINA PRE POLITICKY SYSTÉM SLOVENSKA PRI PREDSEDN
odborná kniha

Město nepřiznané (M. Avajz: Druhé město)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Michal viewegh: Báječná léta pod psa
Martin Pilař
Rok: 1993, Iniciály
článek v odborném periodiku

Między życiem a folklorem
Karel Kadłubiec
Rok: 1993
stať ve sborníku

Místo a funkce translatologie
Milan Hrdlička
Rok: 1993
stať ve sborníku


