Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Fenomen "narodowości śląskiej" na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1992, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Filozoficko-estetická koncepcia Johna Deweya
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

František Lazecký
Svatava Urbanová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gwara czesko-cieszyńska
Jiří Damborský
Rok: 1992
stať ve sborníku

Henri Bonnard et Claude Régnier. Petite grammaire de l´ancien francais
Jan Šabršula
Rok: 1992, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską
Karel Kadłubiec, Josef Mrhač
Rok: 1992, Śląski Instytut Naukowy PAN
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 1992
působení v zahraničí

Interpretace básně jako osobní postoj(Z. Kožmín: Umění básně)
Miroslav Zelinský
Rok: 1992, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Invalidní sourozenci v disentu?
Martin Pilař
Rok: 1992, Iniciály
článek v odborném periodiku

Ivan Klíma. Autor povídek, románů, esejů a dramat
Iva Málková
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jackie Collins: Šance
Aleš Svoboda, Jana Svobodová
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak se efektivně učit cizí jazyk
Ivo Broskevič, R. Rorty, David Gruber
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jan Zahradníček
Iva Málková
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Jaromír F. Typlt: Epocha setmění
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Jaroslav Foglar
Svatava Urbanová, Barbora Matýsková
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jaroslav Kapec - Hledání universa
Petr Holý
Rok: 1992, Chagall
odborná kniha

Jaroslav Seifert
Svatava Urbanová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyk diktatury a těch druhých.
Jan Šabršula
Rok: 1992, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Jazyk literárních dějin
Miroslav Zelinský
Rok: 1992, K české literatuře 1945-1948
článek v odborném periodiku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1992, Kalendarz Śląski
článek v odborném periodiku

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce jaký má být učitel
Karel Paulík
Rok: 1992
stať ve sborníku

K životnímu jubileu E. Krejčové
Helena Záškodná
Rok: 1992
stať ve sborníku

K životnímu jubileu prof. Aloise Knopa
Jiří Svoboda, Naděžda Bayerová
Rok: 1992
stať ve sborníku

K životnímu jubileu prof. PhDr. Aloise Knopa, CSc.
Naděžda Bayerová, Jiří Svoboda
Rok: 1992
stať ve sborníku

Kainar-Kolář
Iva Málková
Rok: 1992
stať ve sborníku

Kapitoly z dialektologie
Dana Davidová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komizm Adama Wawrosza - zjawisko regionalne czy uniwersalne
Karel Kadłubiec, Martin Pilař
Rok: 1992, Filia Uniwersytetu Śląskiego Cieszyn
kapitola v odborné knize

Konfliky v pedagogických sborech
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka In Jazykověda - Linguistica 2. SFFOU č. 158
Dana Davidová
Rok: 1992
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

La langue francaise de la technique et de la science
Jan Šabršula
Rok: 1992
stať ve sborníku

La linguistique dans les écrits latins de Coménius
Jan Šabršula
Rok: 1992, Československá akademie věd, Ústav pro studia řecká a římská
odborná kniha

La Traduction litteraire et son destinataire (Un jeune lecteur)
Květuše Lepilová
Rok: 1992
stať ve sborníku

L´humanisme et l´écriture romanesque de G. Duhamel
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1992
stať ve sborníku

Libor Koval: Poetická scherza; Kapky na skle
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Linka důvěry
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1992
rozhlasové a televizní relace

Literatura - recepce - čtenář (Terminologické migrace a metodologická úskalí)
Květuše Lepilová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Ludvík Aškenázy II
Svatava Urbanová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ludvík Vaculík: Milí spolužáci!
Svatava Urbanová
Rok: 1992, Zlatý máj 36
článek v odborném periodiku

Malé ohlédnutí za seminářem "Současná městská rodina a některé problémy jejího fungování"
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Michel de Montaigne a jazykové vyučování
Jan Šabršula
Rok: 1992, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Mladá rodina ve městě a na venkově
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Moloch zvaný L.A. (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Motivace studentů v tělesné výchově
Karel Paulík, Václav Svoboda
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na indiánském území (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Na střepech volnosti-almanach zakázané české poezie
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Nad deníkovými záznamy překladatele Jana Zábrany (J. Zábrana Celý život)
Iva Málková
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Nad wynikami badań socjolingwistycznych wśród polskiej mniejszośći narodowej w CSRF
Irena Bogoczová
Rok: 1992, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Naposledy Kasardiáda
Iva Málková
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Náš tip (Hlava-22)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub