Publikační činnost - IS PUBL
Bár Zdeněk
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

BAROKO V NÁS? (LIDOVÉ DIVADELNÍ HRY ČESKÉHO BAROKA), in: Historie - Historica 139/1993
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
stať ve sborníku

Báseň je pláč našeho zdejšího bytí (amer. básník Galway Kinnell)
Stanislav Kolář
Rok: 1993, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

BOHUSLAV REYNEK
Svatava Urbanová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

BYŤ MARXISTOM NA SLOVENSKU
Miroslav Kusý
Rok: 1993, FILOZOFIA
článek v odborném periodiku

Cesta za apriori plurality
Tomáš Hauer
Rok: 1993
stať ve sborníku

Charles Sealsfield - Starý a nový svět v první polovině 19. století (Badatelské možnosti)
Ivo Barteček
Rok: 1993
stať ve sborníku

Charles Sealsfield: EUROPA EL EL NUEVO MUNDO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Ivo Barteček
Rok: 1993
stať ve sborníku

Chudožestvennyj perevod i adresat (Junnyj eitatea )
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Cizojazyčné dramatické hry na ZŠ
Pavla Zajícová
Rok: 1993, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Cvičení z angličtiny II
Miroslava Weberová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čitateĺskoje i perevodčeskoje vosprijatije M. Cvetajevoj (Chudožestvennyje perevody Jaroslava Tejchmanna)
Květuše Lepilová
Rok: 1993, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Čtenářská recepce literatury (K otázkám výzkumu)
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Dějiny Ostravy Francouzský popis obrázků
Jana Pavlisková
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dějiny Ostravy (pasáže Dělnické hnutí, Tělovýchovné a sportovní hnutí, Světová válka a rozpad monarchie, Zdravotnictví a sociální péče, Tělovýchova a sport (1918-1938), Po mnichovském diktátu
Blažena Gracová
Rok: 1993, Sfinga
kapitola v odborné knize

Der deutsche Realismus und Friedrich Nietzsche
Ivan Stupek
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

DĚTI, FANTAZIE A LITERATURA
Svatava Urbanová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Development of Higher Educational Teaching and Education with Respect to the Preparation of Careers and Social Advisers
Jan Nevřala
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

DIE SLOWAKEI UND EUROPA
Miroslav Kusý
Rok: 1993
stať ve sborníku

Die Typologie der Wortbildung der schlesischen Hypokoristika
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Diplomatická mise Hartvíka ze Stittenu v březnu 1615
Radek Fukala
Rok: 1993, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Diplomatická mise Hartvíka ze Stittenu v březnu 1615
Radek Fukala
Rok: 1993, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Disciplina Russkaja kuĺtura
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Disciplina russkaja kultura (Ponjatijnaja sistema)
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

DLUHY V LITERATUŘE PRO DĚTI POSLEDNÍCH DVACETILETÍ
Svatava Urbanová
Rok: 1993, TVOŘIVÁ DRAMATIKA
článek v odborném periodiku

Dvořáček Karel
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

EDUARD RAŽNÝ
Vlastimila Čechová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Encyklopedické heslo
Aleš Svoboda
Rok: 1993, Pergamon Press
kapitola v odborné knize

Encyklopedické heslo "Firbas, Jan"
Aleš Svoboda
Rok: 1993, Pergamon Press
kapitola v odborné knize

Essentials of English Linguistics.
Stanislav Kavka, Petr Koněrský, Pavol Štekauer
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etické důsledky postmoderní ironie R. Rortyho
Tomáš Hauer
Rok: 1993, Etika
článek v odborném periodiku

Etude du signifié: Qu´en est-il du signe pour les Pragois? Résultats, suggestions, perspectives
Jan Šabršula
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EURaPSKE NORMY A ŠTANDARTY MENŠINOVfCH PR?V
Miroslav Kusý
Rok: 1993, MEDZIN?RODNÉ OT?ZKY
článek v odborném periodiku

Eva Lenartová. Zakřič do tmy já
Svatava Urbanová
Rok: 1993, Zlatý máj 37
článek v odborném periodiku

Factors in Drug Depence, substance use among Young adults
Helena Záškodná
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

FELIX GEORG JASCHKE
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
stať ve sborníku

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

František Hrubín
Svatava Urbanová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkční a jazyková analýza jazykových titulků
Hana Srpová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Glazarová Jarmila
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Gramatika v bakalářském studiu komerční a průvodcovské ruštiny
Blažena Rudincová
Rok: 1993
stať ve sborníku

GULAG
Vlastimila Čechová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Havranland! (P. Rákos: Korvína čili kniha o havranech)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Hildegarda z Bingenu - módní světice
Vladimír Šiler
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

Historica 1
Ivo Barteček
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hořká Ludmila
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

HUSITSKÁ LITERATURA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


