Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Třenecký Ladislav
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Übungsbuch zur deutschen Syntax
Šárka Sladovníková
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ukažte mi St. Louis (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1993, Svoboda
článek v odborném periodiku

Univerzita třetího věku
Vladimír Šiler
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

Úvod do psychologie
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do psychologie umění
Anna Schneiderová, J. Siostrzonek
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Variantní tvary bezrodých zájmen v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Velký obrázkový atlas - Dinosauři
Miroslava Weberová, F. Řehoř
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Videoprogram Vyprávějte si s námi (Videodiagnostika ve výzkumu ontogeneze čtenáře)
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Vojenské aspekty druhé světové války
Tomáš Pavlica
Rok: 1993, Ateliér Mileta
odborná kniha

Volba povolání. Tématický sešit OV
Karel Paulík
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Všední den" v poezii a písňových textech(Recepce po více než třiceti letech)
Iva Málková
Rok: 1993, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z logiky
Jaromír Hrubeš
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vztah filozofie a přírodních věd
Jaromír Hrubeš
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vztahy mezi ustáleným analytickým slovesnn jmenným spojením a jeho plnovýznamovým slovesem v ruštině a češtině
Blažena Rudincová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Zachowania językowe uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Zanikne Slezskoostravský hrad?
Radek Fukala
Rok: 1993, České památky
článek v odborném periodiku

Zaolzie
Zofia Matysková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Zaolzie. Post scriptum nr 4-5, Biuletyn Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Zofia Matysková
Rok: 1993, Zaolzie. Post scriptum nr 4-5, Biuletyn Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej
článek v odborném periodiku

Změny v sociální modalitě
Jiří Damborský
Rok: 1993
stať ve sborníku

Zvířata od A až do Z (překlad)
Kolektiv Autorů
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Zvyky a obyčeje adventního období na Hané i jinde.
Vladimír Horák
Rok: 1993
stať ve sborníku

Zwiezly kurs jezyka czeskiego, cześć I.
Jaroslav Reska
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Život a starosti vesničanů v Pobeskydí v minulém století
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Životní podmínky člověka. Tématický sešit OV
Karel Paulík, Oldřich Solanský
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

A l´occasion de l´anniversaire de Jiřina Smrčková
Jan Šabršula
Rok: 1992, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti
Karel Paulík, Věra Kubalová
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Analiza błędów w wypracowaniach uczniów Gimnazjum w Jevíčku
Jana Raclavská
Rok: 1992
stať ve sborníku

Angloamerická, nemecká, francúzská a talianska estetika 70. - 80. rokoc 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antická filozofie
Jaromír Hrubeš
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antika a současnost
Oldřich Kramoliš
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Básnická epizoda Milana Kundery
Jiří Svoboda
Rok: 1992
stať ve sborníku

Básník Karel Šiktanc
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Běžně mluvený jazyk ve Zlíně (kandidátská disertační práce)
Dana Davidová, Nicholas Campion, Josef Kolařík
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohumila Grogerová a Josef Hiršal: Trojcestí
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Charakteristiky abúzu drog u vybraného souboru toxikomanů
Helena Záškodná, N. Chvíla, A. Nyklová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Communication de Montaigne a Coménius. Tolérance vs. totalitarisme médiéval.
Jan Šabršula
Rok: 1992
stať ve sborníku

Czechy a ziemie poludniowej Polski w XIII oraz w poczatkach XIV wieku
Antoni Barciak
Rok: 1992,
odborná kniha

Česká společnost a napadení Polska v září 1939
Blažena Gracová
Rok: 1992
stať ve sborníku

České církevní dějiny
Vladimír Šiler
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člověk - rozumný živočich
Karel Paulík, Věra Kubalová, Kolektiv Autorů
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člověk jako muž a žena. Tématická jednotka pro ZŠ
Karel Paulík
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Deset kadilaků u Amarilla (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku

Diplomové práce ze sociologie na Ostravské univerzitě
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Distribuce morfologických koncovek a motivace jejich využití v jazykově komplikovaném prostředí polsko-českého přechodného pásu
Dana Davidová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Důsledky nerozvážnosti ve vztahu muže a ženy
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Oldřich Solanský
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Důsledky nerozvážnosti ve vztazích muže a ženy. Tématická jednotka pro ZŠ č.18 NZ
Karel Paulík, Oldřich Solanský
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eva Kantůrková
Iva Málková
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fenomen "narodowości śląskiej" na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1992, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub