Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace

Formy a metody psychologického vyšetřování vzhledem k profesionální orientaci. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klasifikace v psychologii a triadologie CH. S. Pierce. In: AFPO
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lekcii po istorii estetiki, kniha 3, část 2
Zdeňka Kalnická, M. Kagan A Kol.
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Malý slovník českých slangů
Dariusz Tkaczewski, Jaroslav Hubáček
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na zakrecie od sztuki do po-sztuki
Zdeňka Kalnická, Stefan Morawski
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Některé souvislosti aspirační úrovně školních dětí
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1988
stať ve sborníku

Obecná psychologie, 2.vydání
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka III.
Eva Mrhačová, M. Krjučkova, L. N. Drachlis
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problém syntetického kritéria efektivnosti přípravy učitelů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1988, PF OU
kapitola v odborné knize

Psichologija razvivajuščejsja ličnosti
Karel Paulík
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychická zátěž učitelů základních škol
Karel Paulík, V. Fabera
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psycholog radí. Atmosféra vánoc
Maria Vašutová
Rok: 1988, Ostravský večerník
článek v odborném periodiku

Psychologická diagnostika při volbě studia na vysokou školu vychovávající učitele. Aplikace na studenty gymnázií okr. Bruntál a Šumperk, MImořádný výzkumný úkol PFO
Anna Schneiderová
Rok: 1988
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologické příčiny nespolehlivosti lidského výkonu
Karel Paulík
Rok: 1988
stať ve sborníku

Rady pro rodiče začínajících školáků. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Some Facts about Czechoslovakia. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1988
stať ve sborníku

Úroveň zátěže učitelů PFO
Karel Paulík
Rok: 1988
stať ve sborníku

Verbální fráze a tranzitní sféra v aktuálním členění [The verb phrase and the transitional sphere in Functional Sentence Perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1988
stať ve sborníku

Wybrane problemy porodnictwa rodinnego v Czechoslowaciji
Karel Paulík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdroje nebezpečných událostí v lidské činnosti z psychologického hlediska
Karel Paulík
Rok: 1988, Dům techniky ČSVTS
kapitola v odborné knize

Cvičení z angličtiny I. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cvičení z angličtiny II. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Functional perspective of the noun phrase
Aleš Svoboda
Rok: 1987, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize

Functional sentence perspective and intensional logic
Aleš Svoboda, P. Materna
Rok: 1987
stať ve sborníku

Institut für europäische Geschichte in Mainz
Jiří Malíř
Rok: 1987
působení v zahraničí

K vnitřní struktuře adverbiale a adverbia z pohledu aktuálního členění [On the internal structure of the adverbial and the adverb from the viewpoint of functional perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1987
stať ve sborníku

Kde se dětí nenudí
Maria Vašutová
Rok: 1987, Ostravský večerník
článek v odborném periodiku

Kriminalita u dětí a dospívajících. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

MGU Moskva, IPK
Karol Fremal
Rok: 1987
působení v zahraničí

Možnosti pedagogicko-psychologické diagnostiky při volbě studia na VŠ vychovávající učitele. Aplikace na studenty 3.ročníků gymnázií v okr. Bruntál. Mimořádný výzkumný úkol
Anna Schneiderová
Rok: 1987
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nezletilé matky. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka II.
Eva Mrhačová, Mojmír Vavrečka, M. Opělová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika celoživotního vzdělávání. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1987
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologický model nebezpečné události
Karel Paulík
Rok: 1987, Bezpečná práca
článek v odborném periodiku

Psychologie v modernizaci výchovně vzdělávacího procesu
Karel Paulík, Helena Záškodná, Dana Dobrovolská
Rok: 1987
stať ve sborníku

The processibility principle and functional sentence perspective
Aleš Svoboda
Rok: 1987
stať ve sborníku

The unification of concepts in theme-rheme analysis
Aleš Svoboda
Rok: 1987
stať ve sborníku

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1987
stať ve sborníku

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Základy pedagogické a sociální psychologie pro studenty učitelství 1. st. ZŠ. Kapitoly 2 a 5.
Anna Schneiderová, Dobrovolská
Rok: 1987, PF OU
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub