Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Orientační normy pro psychologickou diagnostiku na přístrojové technice- determinační přístroj, tapping, tremometr. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pflicht
Pavel Baran, H. J. Sandkühler (Ed.), W. Bauer, H. Scheuringer
Rok: 1990, Meiner
kapitola v odborné knize

Potřeba úspěšného výkonu ve výchově a vzdělávání
Zdeněk Mlčák
Rok: 1990, Vchovávatel
článek v odborném periodiku

Problemes de la stylistique comparée du français et du tcheque
Jan Šabršula
Rok: 1990, Universita Karlova
odborná kniha

Profesja nauczyciela szkoly wyszej
Karel Paulík
Rok: 1990
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické otázky percepce ilustrací žáky ZŠ
Anna Schneiderová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Ruská slovesně jmenná spojení a jejich protějšky v češtině (konfrontační analýza). Kandidátská disertační práce.
Blažena Rudincová
Rok: 1990
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Specifické vývojové poruchy učení a chování. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1990, KPPP
odborná kniha

Specifické vývojové poruchy učení a chování. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SRN, Ústav slavistiky Univerzita v Regensburgu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1990
působení v zahraničí

Studijní a sociologická charakteristika studentů PF v Ostravě
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1990
zveřejněné odborné posudky, recenze

Syntaktická analýza odborného stylu z oboru paleontologie (na materiálu angličtiny)
Miroslava Weberová
Rok: 1990, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939)
Blažena Gracová
Rok: 1990
stať ve sborníku

The Content of Aesthetic Experience by John Dewey
Zdeňka Kalnická
Rok: 1990, Musaica
článek v odborném periodiku

Underground a druhá kultura.
Vladimír Horák
Rok: 1990, Velkotýnecké listy
článek v odborném periodiku

Verantwortung
Pavel Baran, H. J. Sandkühler (Ed.), Dana Tollingerová
Rok: 1990, Meiner
kapitola v odborné knize

Využití teorie pedagogického rozhodování v přípravě studentů učitelství
Karel Paulík, H. Kantorková
Rok: 1990
redakční a jazykové úpravy

Vztah obsahu a formy ve vývoji algebraické symboliky
Jaromír Hrubeš
Rok: 1990
stať ve sborníku

Werte
Pavel Baran, Dana Davidová, H. J. Sandkühler (Ed.), Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1990, Meiner
kapitola v odborné knize

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1990
stať ve sborníku

Základy systému integrované sociální prevence v lokálním prostředí
Karel Paulík, Jan. M. Stanik
Rok: 1990
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žánry na ústupu aneb K současnému stavu historické novely a povídky
Martin Pilař
Rok: 1990
stať ve sborníku

Anamnéza. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Change of heart rate in college students in connection with exemination situation
Karel Paulík, Bohumil Vašina
Rok: 1989, International Journal of Psychophysiology
článek v odborném periodiku

Cvičení z psychologie. Učební text VŠ
Karel Paulík
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dětská kresba. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K některým aspektům experimentální frustrace u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitola 4.1 a 7.1.4
Anna Schneiderová
Rok: 1989, PF OU
kapitola v odborné knize

Kapitoly z funkční syntaxe [Chapters from Functional Syntax]. Opera Facultatis Paedagogicae Ostraviensis
Aleš Svoboda
Rok: 1989, Státní pedagogické nakladatelství
odborná kniha

Kritická analýza niektorých súčasných výtvarno-estetických koncepcí
Zdeňka Kalnická
Rok: 1989, Slovenský fond výtvarných umení
odborná kniha

Letní reedukační tábory - reedulační programy pro děti a problémy sociability a instability. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická praxe ve studiu učitelství
Zora Kozelská, Hana Srpová
Rok: 1989, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Podnikové muzeum ŽDB
Blažena Gracová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Psychologické aspekty a sociální kontexty procesu formování hodnotové orientace vysokoškoláka
Karel Paulík, Josef Duplinský
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologické faktory limitující bezpečnost práce. Institut vzdělávání pracovníků
Karel Paulík
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie při volbě učitelského povolání
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1989
stať ve sborníku

Psychologie při volbě učitelského povolání. In: AFPO
Karel Paulík, Helena Záškodná, Anna Schneiderová
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Školní připravenost. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umělecký svět současné prózy
Eva Mrhačová
Rok: 1989
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ustálená ruská slovesně jmenná spojení a jejich české ekvivalenty (na materiálu publicistiky)
Blažena Rudincová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Ustálená slovesně jmenná spojení v ruštině a češtině
Blažena Rudincová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Wartosci estetyczne
Zdeňka Kalnická, T. Pawlowski
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zůstala nám Toyen
Dominique Fliegler
Rok: 1989, Národní politika
článek v odborném periodiku

Charakteristika potřeby úspěšného výkonu u studentů Pedagogické fakulty v Ostravě.
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Časový rozvrh činností studenta PFO. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1988
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dialektika jazykové dynamiky a statiky ve funkční syntaxi [The dialectics of language dynamics and language statics in functional sentence perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1988
stať ve sborníku

Dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla
Blažena Gracová
Rok: 1988, Těšínsko
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub