Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
DIE SLOWAKEI UND EUROPA
Miroslav Kusý
Rok: 1993
stať ve sborníku

Die Typologie der Wortbildung der schlesischen Hypokoristika
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Diplomatická mise Hartvíka ze Stittenu v březnu 1615
Radek Fukala
Rok: 1993, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Diplomatická mise Hartvíka ze Stittenu v březnu 1615
Radek Fukala
Rok: 1993, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Disciplina Russkaja kuĺtura
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Disciplina russkaja kultura (Ponjatijnaja sistema)
Květuše Lepilová
Rok: 1993
stať ve sborníku

DLUHY V LITERATUŘE PRO DĚTI POSLEDNÍCH DVACETILETÍ
Svatava Urbanová
Rok: 1993, TVOŘIVÁ DRAMATIKA
článek v odborném periodiku

Dvořáček Karel
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

EDUARD RAŽNÝ
Vlastimila Čechová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Encyklopedické heslo
Aleš Svoboda
Rok: 1993, Pergamon Press
kapitola v odborné knize

Encyklopedické heslo "Firbas, Jan"
Aleš Svoboda
Rok: 1993, Pergamon Press
kapitola v odborné knize

Essentials of English Linguistics.
Stanislav Kavka, Petr Koněrský, Pavol Štekauer
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etické důsledky postmoderní ironie R. Rortyho
Tomáš Hauer
Rok: 1993, Etika
článek v odborném periodiku

Etude du signifié: Qu´en est-il du signe pour les Pragois? Résultats, suggestions, perspectives
Jan Šabršula
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EURaPSKE NORMY A ŠTANDARTY MENŠINOVfCH PR?V
Miroslav Kusý
Rok: 1993, MEDZIN?RODNÉ OT?ZKY
článek v odborném periodiku

Eva Lenartová. Zakřič do tmy já
Svatava Urbanová
Rok: 1993, Zlatý máj 37
článek v odborném periodiku

Factors in Drug Depence, substance use among Young adults
Helena Záškodná
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

FELIX GEORG JASCHKE
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
stať ve sborníku

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

František Hrubín
Svatava Urbanová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkční a jazyková analýza jazykových titulků
Hana Srpová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Glazarová Jarmila
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

Gramatika v bakalářském studiu komerční a průvodcovské ruštiny
Blažena Rudincová
Rok: 1993
stať ve sborníku

GULAG
Vlastimila Čechová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Havranland! (P. Rákos: Korvína čili kniha o havranech)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Hildegarda z Bingenu - módní světice
Vladimír Šiler
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

Historica 1
Ivo Barteček
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hořká Ludmila
Jiří Svoboda
Rok: 1993
stať ve sborníku

HUSITSKÁ LITERATURA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Idea vzdělanosti a technika vzdělání
Tomáš Hauer
Rok: 1993
stať ve sborníku

Ideologie und ihre Konsequenzen in der DDR - Literatur anfangs 50-er Jahre
Ivan Stupek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Informačně poradenské centrum na VŠ. Fond rozvoje MŠ
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Informační-poradenské centrum na Ostravské univerzitě
Helena Záškodná
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Intelektualizace a automatizace v jazyku práva
Emílie Demlová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jackie Collins: Americká hvězda
Aleš Svoboda, William James, Jana Svobodová, J. Collins
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak poedcházet trapasum, anebo krátk8 kurs spoleeenského chování
Vladimír Indra
Rok: 1993, Kovosil Ostrava
odborná kniha

Jak Stanisław Hadyna modeluje świat
Karel Kadłubiec
Rok: 1993, Biuletyn Ludoznawczy
článek v odborném periodiku

Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy
Blažena Gracová
Rok: 1993
stať ve sborníku

JAN AMOS KOMENSKÝ
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
stať ve sborníku

JAN HUS
Jaroslav Pleskot
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu)
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

JEGYZETEK A NEMZETI IDENTITASROL
Miroslav Kusý
Rok: 1993, PRO MINORITATAE
článek v odborném periodiku

Język czeskich czasopism erotycznych
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1993
stať ve sborníku

Josef Šimon - Vyvolávač
Miroslav Zelinský, Jiří Holý
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

K PROBLEMATICE RECEPCE LITERÁRNÍ KOMIKY DĚTSKÝMI ČTENÁŘI
Svatava Urbanová
Rok: 1993
stať ve sborníku

K problémům současné recepce romantické tradice v Polsku
Miroslav Zelinský, Ivo Pospíšil, Janina Kamionka-Strazsakowa
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

K řešení problémů mocenské struktury hospodářského vývoje Německa v letech 1870-1945 hospodářskými historiky v bývalé Německé demokratické republice
Jiří Paclík
Rok: 1993
stať ve sborníku

K slovotvorné typologii českých složených antroponym
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub