Publikační činnost - IS PUBL
Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow wspólczesnego języka czeskiego i polskiego
Eva Mrhačová
Rok: 1994, Rozprawy komisji językowej XX Wrocław 1994
článek v odborném periodiku

KOuření tabáku a pití alkoholu u ostravských adolescentů
Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Krajová specifika folklorní tvorby na Ostravsku
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

KRISTIAN HIRŠMENCL
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

L. Fuks: Spalovač mrtvol
Libor Magdoň, Libor Magdoň, J. Malý, M. Pecka
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

La réalité du reve
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1994
stať ve sborníku

Lazecký František
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Lebenswelt - přebývání ve vzdálenosti na doslech
Tomáš Hauer
Rok: 1994, Filozofia
článek v odborném periodiku

Lelek Cyprian
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Les sous-codes dans la langue: a propos du livre de J. van Leeuwen - T. Historisches argot
Jan Šabršula
Rok: 1994, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Linguistica 1
Eva Jandová, Květuše Lepilová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Logika-terminologický a výkladový slovník
Jaromír Hrubeš, J. Štěpán
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

M. Avajz: Návrat starého havrana
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Kniha smíchu a zapomnění
Martin Pilař, Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Nesmrtelnost
Martin Pilař, Martin Pilař, Milan Portik
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Valčík na rozloučenou
Martin Pilař, Viktor Lechta, Martin Pilař, A Kolektiv
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Život je jinde
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Viewegh: Báječná léta pod psa
Martin Pilař, Evžen Řehulka, Martin Pilař, Olina Řehulková
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Místo víry ve vědeckém myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 1994, Gemma
článek v odborném periodiku

Mluvnice nejen pro školy střední
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Monografie o českém argotu
Jaroslav Hubáček
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Morava v minulosti českého státu
Radek Fukala
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2 (29 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na prahu dospělosti (M. Drijverová: Anna za dveřmi)
Svatava Urbanová
Rok: 1994, Zlatý máj 38
článek v odborném periodiku

Nad podněty jedné německé knihy
Milan Myška
Rok: 1994, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Nahodilost řeči.In: Host 1994, č. 3, s. 3-20
Tomáš Hauer, John Somers, R. Rorty
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Národní kultura, řečové chování a interference
Jiří Damborský
Rok: 1994
stať ve sborníku

Nazwy własne w ujeciu konfrontatywnym
Jiří Damborský
Rok: 1994
stať ve sborníku

Nazwy własne w ujęciu konfrontatywnym
Jiří Damborský
Rok: 1994
stať ve sborníku

"Newspeak" v české a slovenské literární historiografii
Miroslav Zelinský
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

O zachodniosłowiańskiej bajce magicznej
Karel Kadłubiec
Rok: 1994
stať ve sborníku

Odbojář a vědec (Georges Straka)
Jan Šabršula
Rok: 1994, Národní osvobození
článek v odborném periodiku

Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentský posudek habilitačního spisu PhDr. O. Roztočilové, CSc. "Běžná mluva České Lípy z pohledu více generací"
Jaroslav Hubáček, O. Roztočilová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Otázka po Bohu na konci novověku
Vladimír Šiler
Rok: 1994, Gemma
článek v odborném periodiku

P. Placák: Medorek
Martin Pilař, Martin Pilař, Stanislav Pelcák
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

P. Řezníček: Strop
Martin Pilař, Martin Pilař, Ivana Jedličková
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Paradigma fantazie. In: Gemma, 1994, č. 1, str. 7 - 8
Vladimír Šiler
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
stať ve sborníku

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Podział Czechosłowacji a mniejszość polska
Tadeusz Siwek
Rok: 1994, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku

Pokus o žánrové vymezení povídky
Martin Pilař
Rok: 1994, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polisemija glagolov v tolkovych slovarjach
Mojmír Vavrečka
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poradenské činnosti pro vysokoškoláky na Ostravské univerzitě
Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poradenství pro děti a mládež - K. Paulík: Kapitoly z biodromálního poradenství, učební texty OU
Maria Vašutová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poradenství v oblasti penitenciální a postpenitenciální. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Jan Nevřala
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poslech rozhlasu a budování autonomních učebních strategií
Pavla Zajícová
Rok: 1994, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Postmodernismus
Jan Malura
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


