Publikační činnost - IS PUBL
DANIEL NITSCH
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Das deutsche Volkslied im Werk von J.G.Meinert
Lenka Vaňková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Demografie (nejen) pro demografy
Oldřich Solanský, Alena Vodáková, Julius Sekera, Vojtěch Gajda, Květa Kalibová, Zdeněk Pavlík
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

DOBOVÉ DEFORMACE V KOMUNIKAČNÍM PROCESU DĚTSKÉ ČETBY
Svatava Urbanová
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dva přístupy k textu
Emílie Demlová
Rok: 1994
stať ve sborníku

E. Bondy: Invalidní sourozenci
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

E. Hostovský: Dobročinný večírek
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Emilie kommt im Traum zu mir
Dominique Fliegler, Josef Vojvodík, André Schönherr
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Etude du signifié - qu´en est-il du signe pour les Pragois?
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Evelyn fox Keller: Dynamická autonómia: objekty jako subjekty; Dynamická objektivita: láska, moc a poznanie. In: Štyri pohĺady do feministickej filozofie
Zdeňka Kalnická, Evelyn Fox Keller, Radek Horáček
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

F. Hrubín: Zlatá reneta
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Filgas Josef
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Fonetika a fonologie
Stanislav Kavka
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkcjonalna perspektywa zdaniowa a logika intensjonalna (Functional sentence perspective and intensional logic)
Aleš Svoboda, J. Pelc, P. Materna
Rok: 1994,
kapitola v odborné knize

Funkční styly dnes
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Gabriel García Márquez, Milość w czasach zarazy.
Nina Podleszańska
Rok: 1994, Dekada Literacka
článek v odborném periodiku

Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, 1992.
Nina Podleszańska
Rok: 1994, Pamietnik Literacki
článek v odborném periodiku

HELENA SALICHOVÁ
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Herbert Hrachovec: Fotosémantika
Zdeňka Kalnická, Herbert Hrachovec, Vladimír Birgus
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hodnocení žáka - psychologický pohled
Anna Schneiderová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hrabal, B.: Inzerát na dům, ve kterém ...,
Jan Malura, Jan Malura, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Hrabal, B.: Příliš hlučná samota
Jan Malura, Jan Malura
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Ilustrovaný přehled biologie
Miroslava Weberová, F. Řehoř
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Informačně poradenské centrum na VŠ. Návrh koncepce pro "Fond dynamického rozvoje VŠ"
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Integracja w nauczaniu języka polskiego
Zofia Matysková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Intenzivní kurs španělštiny I.díl
Jaroslav Reska, Eugen Spálený
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

(In)tolerance na univerzitách v USA
Stanislav Kolář
Rok: 1994, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

J. A. Pitínský: Praha-intimní deník hrdiny
Martin Pilař
Rok: 1994, Iniciály
článek v odborném periodiku

J. Pelc: ...a bude hůř
Martin Pilař, Martin Pilař, Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

J. Zábrana: Celý život
Libor Magdoň, Libor Magdoň
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

JAHN Metoděj, In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Jahresbericht der Leiterin des lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Rok: 1994, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jan JOSEF BOŽAN
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Jeden z mužů ze Schindlerova seznamu
Stanislav Kolář
Rok: 1994, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Josef Kalus. In: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, č.2
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

JOSEF ŠTEFAN KUBÍN
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

JUŘINA Věnceslav, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

K diferenciaci současného mluveného jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

K národnímu, etnickému a jazykovcému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994
stať ve sborníku

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1994, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

K postavení české literatury ve Slezsku a na Ostravsku
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

KACÍŘI ČESKÉHO BAROKA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kapitoly z biodromálního poradenství
Karel Paulík, A Kolektiv
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kdo svrhl Novotného? (J. Beneš: Indolence)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

"Kdopak si to potom vylíže?" (K. Michal: Čest a sláva)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

Kognitivní styly a školní výkon žáka
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, OU
kapitola v odborné knize

Konec Ontologie
Tomáš Hauer
Rok: 1994, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Konference o intertextualitě
Jan Malura
Rok: 1994, Česká literatura 42
článek v odborném periodiku


