Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Spisovatel Jan Čep
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spisovatel Ota Filip
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stres podcas studiów
Karel Paulík
Rok: 1992
stať ve sborníku

Studia o współczesnym języku polskim (skrypt)
Jiří Damborský, Eduard Lotko
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Svody hazardních her (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Nová Svoboda
článek v odborném periodiku

Štědrovečerní pokrmy v lidové tradici Hané.
Vladimír Horák
Rok: 1992, Národopisná revue
článek v odborném periodiku

Teze k psychologii umění
Helena Záškodná
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Contact Field of the Young People at the Czechoslovak-Polish Border
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie a lidská individualita
Karel Paulík, Věra Kubalová
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Týraní dětí v rodině
Karel Paulík, M. Tejklová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Ustálená analytická slovesně jmenná spojení v ruském a českém jazyce
Blažena Rudincová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Užívání drog studenty Pedagogické fakulty v Ostravě
Helena Záškodná
Rok: 1992
stať ve sborníku

Variantní tvary adjektiv v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Velký francouzsko-český slovník, I. A-K, II. L-Z
Jan Šabršula
Rok: 1992
redakční a jazykové úpravy

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza
Naděžda Bayerová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Vnímání ilustrace dětským recipientem. Vědní obor 77-01-9
Anna Schneiderová
Rok: 1992
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Volba povolání
Oldřich Solanský, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Linda Palatá
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané problémy současné rodiny ostravského regionu
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Karel Kadłubiec
Rok: 1992, Prace Filologiczne, t. XXXVII
článek v odborném periodiku

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská, Václav Bělohradský, Marian Gerlich, Kolektiv Autorů
Rok: 1992, Instytut Śląski w Katowicach
kapitola v odborné knize

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry)
Jana Raclavská
Rok: 1992
stať ve sborníku

Z pláže na hřbitov via Hollywood: Tady přeskočilo úplně všem (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Nová svoboda
článek v odborném periodiku

Z problematyki nauczania języka polskiego w szkołach polskojęzycznych w Czechoslowakii
Zofia Matysková
Rok: 1992
stať ve sborníku

Zájmy, jejich rozvoj a dynamika při utváření osobnosti
Ivan Pavlas
Rok: 1992
stať ve sborníku

Zdeněk Pešat: Jaroslav Seifert
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Znajomość języków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách
Blažena Gracová
Rok: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Analýza lexikální výstavby textu v paleontologii (na materiálu angličtiny)
Miroslava Weberová
Rok: 1991, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Anioł pasterzom mówił... (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich)
Jana Raclavská
Rok: 1991, Zwrot
článek v odborném periodiku

Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik jako pramen společenskovědního a historického poznání
Pavel Baran
Rok: 1991
stať ve sborníku

Błyskawiczny kurs języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chápání odpovědnosti ve vztahu k přírodě u dětí
Jan Nevřala, Monika Maivaldová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Chápání odpovědnosti ve vztahu k přírodě u dětí
Karel Paulík, Jan Nevřala, Monika Maivaldová
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chudožestvennyj perevod i adresat (junyj čitatel)
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Concerning Some Conceptions od Aesthetics in Contemporary Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Czeslaw Milosz a česká poezie
Miroslav Zelinský
Rok: 1991, Slavia
článek v odborném periodiku

Česká literatura v exilu a samizdatu
Jiří Svoboda, Lubomír Petr
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Činnost klubu pro dlouhodobě nezaměstnané
Karel Paulík, Jan Nevřala, A Kolektiv
Rok: 1991
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Čitatěĺ a text. (Etapa predčitatelská)
Květuše Lepilová
Rok: 1991, Čitatel
článek v odborném periodiku

Dějiny náboženství
Vladimír Šiler
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die Philosophisch-ästhetische Konzeption Maurice Merleau-Pontys
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Die schaffenseinflüsse J. R. Bechers auf die neue Lyrikentwicklung in der DDR
Ivan Stupek
Rok: 1991
stať ve sborníku

Dla tej ziemi żyć będziemy czynem i miłościa
Zofia Matysková
Rok: 1991, "Ojczyzna Polszczyzna" - Kwartalnik dla nauczycieli uczących za granicą
článek v odborném periodiku

Egon Bondy: Invalidní sourozenci
Martin Pilař
Rok: 1991, TVAR
článek v odborném periodiku

Exilová literatura pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Exkurze k historii řešení rovnic
Jaromír Hrubeš
Rok: 1991
stať ve sborníku

Filozofické směry 19. a 20. století
Vladimír Šiler
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fonctionnement intégrateur de l´épisémion dans la communication
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub