Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Morava v minulosti českého státu
Radek Fukala
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2 (29 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na prahu dospělosti (M. Drijverová: Anna za dveřmi)
Svatava Urbanová
Rok: 1994, Zlatý máj 38
článek v odborném periodiku

Nad podněty jedné německé knihy
Milan Myška
Rok: 1994, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Nahodilost řeči.In: Host 1994, č. 3, s. 3-20
Tomáš Hauer, John Somers, R. Rorty
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Národní kultura, řečové chování a interference
Jiří Damborský
Rok: 1994
stať ve sborníku

Nazwy własne w ujeciu konfrontatywnym
Jiří Damborský
Rok: 1994
stať ve sborníku

Nazwy własne w ujęciu konfrontatywnym
Jiří Damborský
Rok: 1994
stať ve sborníku

"Newspeak" v české a slovenské literární historiografii
Miroslav Zelinský
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

O zachodniosłowiańskiej bajce magicznej
Karel Kadłubiec
Rok: 1994
stať ve sborníku

Odbojář a vědec (Georges Straka)
Jan Šabršula
Rok: 1994, Národní osvobození
článek v odborném periodiku

Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentský posudek habilitačního spisu PhDr. O. Roztočilové, CSc. "Běžná mluva České Lípy z pohledu více generací"
Jaroslav Hubáček, O. Roztočilová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Otázka po Bohu na konci novověku
Vladimír Šiler
Rok: 1994, Gemma
článek v odborném periodiku

P. Placák: Medorek
Martin Pilař, Martin Pilař, Stanislav Pelcák
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

P. Řezníček: Strop
Martin Pilař, Martin Pilař, Ivana Jedličková
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Paradigma fantazie. In: Gemma, 1994, č. 1, str. 7 - 8
Vladimír Šiler
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
stať ve sborníku

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Podział Czechosłowacji a mniejszość polska
Tadeusz Siwek
Rok: 1994, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku

Pokus o žánrové vymezení povídky
Martin Pilař
Rok: 1994, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polisemija glagolov v tolkovych slovarjach
Mojmír Vavrečka
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poradenské činnosti pro vysokoškoláky na Ostravské univerzitě
Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poradenství pro děti a mládež - K. Paulík: Kapitoly z biodromálního poradenství, učební texty OU
Maria Vašutová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poradenství v oblasti penitenciální a postpenitenciální. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Jan Nevřala
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poslech rozhlasu a budování autonomních učebních strategií
Pavla Zajícová
Rok: 1994, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Postmodernismus
Jan Malura
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poznámky k hierarchizaci propozice
Eva Jandová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poznámky k větám dispozičního typu
Eva Jandová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Práce vysokoškolské poradny pro studující mládež její funkce a poslání
Helena Záškodná
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Pracovní zátěž učitelu a některé její zdravotní souvislosti
Karel Paulík
Rok: 1994
stať ve sborníku

Praktická astrologie
Miroslava Weberová
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Prasek Vincenc, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Problémy s žánrem
Tomáš Hauer
Rok: 1994, Host
článek v odborném periodiku

Profesor Jiří Straka
Jan Šabršula
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Projekt funkční sémanticky orientované praktické učebnice ruské syntaxe pro bakalářské studium
Rudolf Zimek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Projekt vysokoškolského poradenského střediska OPF
Jan Nevřala, B. Dziemidok, Oldřich Berka
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prostory českého undergroundu aneb Na okraj díla Ivo Vodseďálka
Martin Pilař
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Proto-industrializace. Čtvrtstoletí jednoho historiografického paradigmatu
Milan Myška
Rok: 1994, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Przewiska i pozdrwoienia w slangu czeskich studentów (inspiracje i mechanizmy tworzenia)
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1994
stať ve sborníku

Příjmení na Těšínsku a Karvinsku jako odraz společenského vývoje ve Slezsku
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Psychická zátěž v učitelské profesi a možnosti jejího zjišťování
Karel Paulík
Rok: 1994
stať ve sborníku

Psychologická laboratoř
Karel Paulík, J. Mattioli
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologické hypotézy patogeneze látkové závislosti
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Psychologické hypotézy patogeneze závislosti na látkách
Helena Záškodná
Rok: 1994
stať ve sborníku

Psychologie pro pedagogy
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie školní třídy. Teoretické problémy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, E. Dlabalová
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace



 
facebook
instagram
rss
social hub