Publikační činnost - IS PUBL
Rozmlouvání po moravsku
Jan Chloupek
Rok: 1995, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Russkij jazyk dlja sfery turizma
Blažena Rudincová, Mojmír Vavrečka, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruština pro oblast cestovního ruchu
Mojmír Vavrečka
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
ediční a redakční práce

Sekcja Folklorystyczna w ostatnim pięcioleciu
Karel Kadłubiec
Rok: 1995, Hlavní výbor PZKO
kapitola v odborné knize

Sex a studium
Zdeněk Mlčák, M. Petrov, Š. Bednářová
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Planované rodičovství
článek v odborném periodiku

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální život studentek OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Československý NEIreport
článek v odborném periodiku

Sjednocující a rozlišující faktory v mluvené komunikaci
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slohové přehodnocení shodného přívlastku. In:
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slovotvorná typologie slezských hypokoristik
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Směja Fran, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Sociální psychologie pro učitele
Jan Nevřala
Rok: 1995, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Sociální psychologie pro učitele
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální psychologie pro učitele
Jan Nevřala
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947
Nina Pavelčíková
Rok: 1995, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Specifičnost překladu odborného textu
Milan Hrdlička
Rok: 1995
stať ve sborníku

Spisovatelovo vykročení k svobodě (k Valentovu románu Jdi za zeleným světlem)
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v běžně mluvených textech ve Slezsku
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Strnadel Josef, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Strukturalismus v české literární vědě
Jiří Svoboda
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svoboda Josef Marcol, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Šavrda Jaromír, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Techniky efektivního rozhodování
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Teologické a filozofické sondy do prehistorie hnutí New Age
Vladimír Šiler
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Thajsko-země protikladů
Jiří Urban
Rok: 1995, MSD
článek v odborném periodiku

The English Verb: A Functional Approach
Stanislav Kavka
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Feminist Reintepretation of the Psychanalytical Interpretation of Art: Shakespeare: King Lear
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Problem of Interpretation in the Context of Pragmatism
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
stať ve sborníku

Themen der Jüdischen Volksstimme im Jahre 1931
Miroslava Kyselá
Rok: 1995
stať ve sborníku

Ti, kteří nás proslavili
Jaromír Hrubeš
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tři etapy sociologického výzkumu hromadnych sdělovacích prostředků
Pavel Pácl
Rok: 1995, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Třicátiny lvího města (Singapur)
Jiří Urban
Rok: 1995, MSD
článek v odborném periodiku

Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose: Interpretácia a nadinterpretácia
Zdeňka Kalnická, Umberto Eco, Hans Raber, Richard Rarty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose
Rok: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Using Pitman ESOL in the Czech Republic
Stanislav Kavka
Rok: 1995, ATECR Newsletter
článek v odborném periodiku

Útvarová diferenciace a slohová stratifikace češtiny dnes
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Variantní tvary zájmena všechen a zájmen kdo a co v mluvě středni generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Vašek Ladislav
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Velká propagační akce s písmenem ?V?
Blažena Gracová
Rok: 1995, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Vlček Bartoš, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Výběrová bibliografie prací členů katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity za léta 1990-1995
Ivo Barteček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Vybrané demografické a sociální charakteristiky polské národnostní menšiny v ČR
Tadeusz Siwek
Rok: 1995, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Vybrané poradenské směry. Teorie a metody
Karel Paulík, Viktor Drapela, Vladimír Hrabal, Josef Duplinský, Zuzana Hadjmousová, Věra Pokorná
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výchova a vzdělávání mentálně postižených žáků v kombinaci se sluchovými a somatickými vadami
Maria Vašutová, B. Valášková
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výchova k manželství a rodičovství v učitelské přípravě na FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyhlídal Jan, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442-1456
Marcela Grygerková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Vystěhovalectví z českých zemí a Československa do Latinské Ameriky (Bilance české latinoamerikanistiky)
Ivo Barteček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Vývoj a poznání osobnosti
Ivan Pavlas
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


