Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ilustrovaný přehled biologie
Miroslava Weberová, F. Řehoř
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Informačně poradenské centrum na VŠ. Návrh koncepce pro "Fond dynamického rozvoje VŠ"
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Integracja w nauczaniu języka polskiego
Zofia Matysková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Intenzivní kurs španělštiny I.díl
Jaroslav Reska, Eugen Spálený
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

(In)tolerance na univerzitách v USA
Stanislav Kolář
Rok: 1994, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

J. A. Pitínský: Praha-intimní deník hrdiny
Martin Pilař
Rok: 1994, Iniciály
článek v odborném periodiku

J. Pelc: ...a bude hůř
Martin Pilař, Martin Pilař, Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

J. Zábrana: Celý život
Libor Magdoň, Libor Magdoň
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

JAHN Metoděj, In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Jahresbericht der Leiterin des lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Rok: 1994, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jan JOSEF BOŽAN
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Jeden z mužů ze Schindlerova seznamu
Stanislav Kolář
Rok: 1994, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Josef Kalus. In: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, č.2
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

JOSEF ŠTEFAN KUBÍN
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

JUŘINA Věnceslav, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

K diferenciaci současného mluveného jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

K národnímu, etnickému a jazykovcému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994
stať ve sborníku

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1994, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

K postavení české literatury ve Slezsku a na Ostravsku
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

KACÍŘI ČESKÉHO BAROKA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kapitoly z biodromálního poradenství
Karel Paulík, A Kolektiv
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kdo svrhl Novotného? (J. Beneš: Indolence)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

"Kdopak si to potom vylíže?" (K. Michal: Čest a sláva)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

Kognitivní styly a školní výkon žáka
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, OU
kapitola v odborné knize

Konec Ontologie
Tomáš Hauer
Rok: 1994, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Konference o intertextualitě
Jan Malura
Rok: 1994, Česká literatura 42
článek v odborném periodiku

Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow wspólczesnego języka czeskiego i polskiego
Eva Mrhačová
Rok: 1994, Rozprawy komisji językowej XX Wrocław 1994
článek v odborném periodiku

KOuření tabáku a pití alkoholu u ostravských adolescentů
Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Krajová specifika folklorní tvorby na Ostravsku
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

KRISTIAN HIRŠMENCL
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

L. Fuks: Spalovač mrtvol
Libor Magdoň, Libor Magdoň, J. Malý, M. Pecka
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

La réalité du reve
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1994
stať ve sborníku

Lazecký František
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Lebenswelt - přebývání ve vzdálenosti na doslech
Tomáš Hauer
Rok: 1994, Filozofia
článek v odborném periodiku

Lelek Cyprian
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Les sous-codes dans la langue: a propos du livre de J. van Leeuwen - T. Historisches argot
Jan Šabršula
Rok: 1994, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Linguistica 1
Eva Jandová, Květuše Lepilová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Logika-terminologický a výkladový slovník
Jaromír Hrubeš, J. Štěpán
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

M. Avajz: Návrat starého havrana
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Kniha smíchu a zapomnění
Martin Pilař, Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Nesmrtelnost
Martin Pilař, Martin Pilař, Milan Portik
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Valčík na rozloučenou
Martin Pilař, Viktor Lechta, Martin Pilař, A Kolektiv
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Kundera: Život je jinde
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

M. Viewegh: Báječná léta pod psa
Martin Pilař, Evžen Řehulka, Martin Pilař, Olina Řehulková
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Místo víry ve vědeckém myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 1994, Gemma
článek v odborném periodiku

Mluvnice nejen pro školy střední
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Monografie o českém argotu
Jaroslav Hubáček
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Morava v minulosti českého státu
Radek Fukala
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
instagram
rss
social hub