Publikační činnost - IS PUBL
Ostravický Čechoslav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Osudový vlak
Miroslav Zelinský, Eva Burianová, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Osvícenský biskup Jan Leopold Hay - církevní a náboženský reformátor? (Poíspěvek k dějinám osvícenství)
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Panoráma ruské literatury
Miroslav Mikulášek, Galina Bínová
Rok: 1995, Albert, Boskovice
odborná kniha

Peřich Václav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Petr Bezruč věčně živý
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Písma mormonů - kniha Abrahamova
Tomáš Novotný
Rok: 1995, Oliva
odborná kniha

Plivnutí na legendu? (K. Ptáčník: Chlapák)
Iva Málková
Rok: 1995, Alternativa
článek v odborném periodiku

Podešvová M.
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Podíl Židů na podnikatelských aktivitách v ostravské průmyslové aglomeraci před první světovou válkou
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Podnikání jako stres a příčina manželského nesouladu?
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World Invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Pogranicze jako problem badań etnokulturowych
Karel Kadłubiec
Rok: 1995
stať ve sborníku

Pohádka je literární zážitek
Květuše Lepilová
Rok: 1995, Čtenář
článek v odborném periodiku

Poíeiny kriminality mládeže
Oldřich Solanský, Marcel Recman
Rok: 1995, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Polonistické studie ve filologických vědách v České republice
Jiří Damborský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Polsko-czeskie związki językowe inaczej. Stereotypy myślowe dotyczące języka, niezręczności i błędy, zdradliwe słowa
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1995
stať ve sborníku

Poradenský proces (kap. 3) . In.: Paulík aj. Kapitoly z biodromálního poradenství
Anna Schneiderová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poradenství (kap. 2). In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Anna Schneiderová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Požívíní drog ostravskými adolescenty
Helena Záškodná
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. Spisy FF OU č.89
Karel Paulík
Rok: 1995, Repronis
odborná kniha

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová, Emílie Demlová, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Praktická cvičení z českého jazyka
Dana Davidová, Emílie Demlová, Naděžda Bayerová, Jerzy Prokopiuk, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika)
Hana Srpová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní text a soudní diskurz
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Principy postrojenija posobija po funkcionalnoj grammatike russkogo jazyka dlja studentov-bakalavrov
Blažena Rudincová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Pro první vavříny
Jaroslav Reska
Rok: 1995, Listy o Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií
Miroslav Mikulášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace
Blažena Gracová, Blažena Przybylová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Proč mi Středa tak chutná (I. Procházková: Středa nám chutná)
Svatava Urbanová
Rok: 1995, Zlatý máj 39
článek v odborném periodiku

Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1995
stať ve sborníku

PROTO-INDUSTRIALIZATION IN BOHEMIA, MORAVIA AND SILESIA
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Próza vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prvky ruského impresionismu v tvorbě A. Kuprina
Květuše Lepilová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Předmluva ke Sborníku Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Přednášky významných rusistů
Blažena Rudincová
Rok: 1995, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Příčiny kriminality mládeže - představy a skutečnosti
Marcel Recman, Oldřich Solanský
Rok: 1995, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Přirozený svět a Postmodernismus neboli toulání není bloumání
Tomáš Hauer
Rok: 1995, Aries
odborná kniha

Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reality as Interpretation?
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Region a periferie?
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Regionalismus včera a dnes
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rekontextualizace metafor
Tomáš Hauer
Rok: 1995, Filozofia
článek v odborném periodiku

Relaxační pohádky
Y. Šimečková, Ivana Fialová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rodina jako instituce a vztahová síť
Oldřich Solanský, Jan Sedláček, Oldřich Matoušek
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Roľ disciplin
Květuše Lepilová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Román-Rabelaisovská odpověd asketickým kněžím
Tomáš Hauer
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů
Nina Pavelčíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rozmlouvání po moravsku
Jan Chloupek
Rok: 1995, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku


