Publikační činnost - IS PUBL
Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improvements in education and social counselling
Jan Nevřala
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Institute for Human Sciences
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
působení v zahraničí

Inštitucionálna koncpecia umenia Georga Dickieho
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995, Text
článek v odborném periodiku

J. L. Fischer se vrací (Osobnost a dílo, Hledání řádu a skutečnosti MU Brno)
Jiří Svoboda
Rok: 1995, Alternativa nova I
článek v odborném periodiku

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Ivan Stupek
Rok: 1995
ediční a redakční práce

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Rok: 1995, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jan Jiří Krnovský
Radek Fukala
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Javor Pavel, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel
Irena Bogoczová
Rok: 1995, Slezský sbornik
článek v odborném periodiku

Jazykový rozbor náchodské městské knihy pamětní
Marcela Grygerková
Rok: 1995, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Jen hra a mystifikace (K. Eichler: Lombardští chudí a jejich nazí přátelé)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Jiří Kratochvil aneb k poetice českého literárního postmodernismu
Jan Malura
Rok: 1995
stať ve sborníku

Jiří Orten
Zdeněk Smolka
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Juřina Věnceslav, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K chápání pojmu slang v české tradici
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K diferenciaci současného mluveného jazyka se zaměřením na jazykovou situaci českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

K některým metodickým otázkám tvorby regionálních biografických slovníků
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

K problémům nově vzniklé univerzity
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K východiskům kritiky literatury pro mládež aneb Úskalí normativnosti
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kapitoly z výchovy k manželství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karneval fantastických povídek (J. Kratochvil: Má lásko, Postmoderno)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K jednomu z modelů teorie překladu
Milan Hrdlička
Rok: 1995, TOP
článek v odborném periodiku

Kleinové. Pokus o biogram moravské podnikatelské rodiny éry průmyslové revoluce
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Knížka z mezipatra (E. Bešťáková: Vánoce v nitkách)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Kompjutěrnyj fond russkogo dělovogo podjazyka
Mojmír Vavrečka
Rok: 1995
stať ve sborníku

Koncepce stylu a předmět stylistiky
Jan Chloupek
Rok: 1995, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka
Dana Davidová, Naděžda Bayerová
Rok: 1995, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Kosková Helena, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kovárna František, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Králík Oldřich, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kratochvil, J.
Jan Malura, Jan Malura, Kolektiv Autorů
Rok: 1995, Brána
kapitola v odborné knize

Kriebel Zdeněk. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kritické pondělí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Moravskoslezský večerník
článek v odborném periodiku

Křenek P.
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kształcenie świadomości językowej uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kubíček Ivan, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kubín Josef Štefan. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kultura języka w Czechach
Jiří Damborský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kultura ludowa na pograniczu
Karel Kadłubiec
Rok: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
odborná kniha

L´alternance intégrée dans la formation des enseignants
Jitka Smičeková
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

L´asymétrie entre les désignants morphologiques des systemes temporels et le contenu temporel occurrentiel. Domaines latin, roman et francais
Jan Šabršula
Rok: 1995
stať ve sborníku

Le romanesque et la vie
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1995
stať ve sborníku

Le statut de la métaphore et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1995
stať ve sborníku

Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura
Květuše Lepilová
Rok: 1995, Opera Slavoca
článek v odborném periodiku

Lichý Saša. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Lichý Saša. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy


