Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky
Eva Mrhačová
Rok: 1974
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

On two communicative dynamisms
Aleš Svoboda
Rok: 1974
stať ve sborníku

Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1974, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis
Eva Mrhačová
Rok: 1974, Slavia
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

MGU Moskva
Karol Fremal
Rok: 1973
působení v zahraničí

Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1973
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves
Eva Mrhačová
Rok: 1973, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Školní zralost
Anna Schneiderová
Rok: 1973
stať ve sborníku

Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři
Eva Mrhačová
Rok: 1972
stať ve sborníku

Pokus o ovlivnění psychologického výkonu akupunkturou
Anna Schneiderová, A Kolektiv
Rok: 1972, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Francouzština
Jan Šabršula
Rok: 1971, SNP
odborná kniha

A note on N+Adj
Aleš Svoboda
Rok: 1970
stať ve sborníku

El presente y el porvenir del espaňol en América
Lubomír Bartoš
Rok: 1970, UJEP v Brně - filosofická fakulta
odborná kniha

WOLFGANG KÜHLWEIN: Die Verwendung der Feindseligkeits- bezeichnungen in der altenglischen Dichtersprache. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag 1967
Aleš Svoboda
Rok: 1970
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování
Eva Mrhačová
Rok: 1969, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions
Aleš Svoboda
Rok: 1968, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize

OWEN THOMAS: Transformational Grammar and the Teacher of English. New York/Chicago/San Francisco/Toronto/London: Holt, Rinehart and Winston 1965.
Aleš Svoboda
Rok: 1967
zveřejněné odborné posudky, recenze

NDR ? univerzita v Greifswaldu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1965
působení v zahraničí

Nominálně verbální konstrukce a povaha děje ve francouzštině
Jan Šabršula
Rok: 1962, Universita Karlova
odborná kniha

Pohybová slovesa v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1962
stať ve sborníku

Leningradská státní univerzita
Miroslav Mikulášek
Rok: 1960
působení v zahraničí

Asyndetická spojení substantiv v současné italštině
Jan Šabršula
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cecilia Valdés - La epopeya nacional cubana del siglo XIX
David Jašek
Rok:
stať ve sborníku

El uso de los refranes como recurso pedagógico en la clase de ELE.
Francisco Lima Ramírez
Rok: , Buletin Asociace učitelů španělštiny
článek v odborném periodiku

Frýdecko-Místecko v roce 1945 (Doktorská dizertace)
Nina Pavelčíková
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Graciela Reyes, Polifonía textual, Madrid, 1994.
Nina Podleszańska
Rok: , Ruch literacki
článek v odborném periodiku

Historie-Historica
Nina Pavelčíková
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Každoroční odborná posouzení plnění výzkumného projektu
Jan Šabršula
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nicole Delbecque, ed.: Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne la langage
Jan Holeš
Rok:
stať ve sborníku

pokus
Petr Kořenek
Rok:
působení v zahraničí

Romské obyvatelstvo ostravské aglomerace v letech 1945-1998
Nina Pavelčíková
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Stabilní úpravy toků a vodohospodářských staveb na bázi technicko ekologických kritérií
Ladislav Koutný
Rok:
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vývoj romského etnika v oblasti bývalého Ostravského kraje v období po druhé svět. válce
Nina Pavelčíková
Rok:
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 1999 (Přirozená měna židovského obyvatelstva jižní Moravy v éře familiantů)
Ludmila Nesládková
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Koncepce předmětů pro nový obor magisterského studia na FF OU "Poradenství v sociální praxi"
Helena Záškodná
Rok: --
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 12/2013
Lenka Vaňková
Rok:
ediční a redakční práce

Benchmarking sociálních služeb
Radka Čaníková
Rok:
stať ve sborníku

Calle alquilada (poemario)
José Luis Bellón Aguilera
Rok:
kompoziční umělecká činnost

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2012
Kornélia Machová
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2014
Kornélia Machová
Rok:
redakční a jazykové úpravy

Der studentische Übersetzungswettbewerb an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Korrespondenz über Streitigkeiten zwischen Badern und Scharfrichtern in der Egerer Stadtkanzlei
Lenka Vaňková
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen
Irena Šebestová
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development
Lucie Dokoupilová
Rok:
stať ve sborníku

Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 04.12.2018-06.12.2018
Eva Polášková
Rok:
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub