Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nezapomeňte na ně! Šance odsouzených z pohledu psychologa
Jan Nevřala
Rok: 1991, Nová svoboda
článek v odborném periodiku

Niektoré tendencie súčasnej americkej estetiky
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové formy studia
Zdeněk Mlčák
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Nové učební texty pro vyučování ruštině na středních školách
Květuše Lepilová
Rok: 1991, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

O języku dziecka
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Odkaz myslitele a jeho platnost v čase (k 140. narození T.G.Masaryka)
Jiří Svoboda
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odmiany współczesnego języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odmiany współczesnego języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
stať ve sborníku

Odraz společenského vývoje ve slezských příjmeních
Naděžda Bayerová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. Edvarda Lotka, CSc.
Jaroslav Hubáček, Eduard Lotko, Marie Čechová, Kolektiv Autorů
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. P. Hausera, CSc.
Jaroslav Hubáček, H. Staudková, Přemysl Hauser
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Palimpsest času
Petr Holý
Rok: 1991
stať ve sborníku

Paralela subjektu a objektu v próze Christy Wolfové
Ivan Stupek
Rok: 1991, Romboid, literatúra, teória, kritika
článek v odborném periodiku

Peter Blumenthal, La syntaxe du message. Application au francais moderne.
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Petr A.Bílek: Stavitelé křídel
Martin Pilař
Rok: 1991, TVAR
článek v odborném periodiku

Podaří se obnovit tradici dětských táborů s psychologem?
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Pomocník a ochránce ve všech nesnázích. (Kult svatého Mikuláše na Hané)
Vladimír Horák
Rok: 1991, Hanácké noviny
článek v odborném periodiku

Práce s didaktickou technikou při přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Emílie Demlová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Praktická cvičení z ruského jazyka, díl IV
Eva Mrhačová
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve Velkém Týnci u Olomouce.
Vladimír Horák
Rok: 1991, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Projekt Job clubu
Jan Nevřala
Rok: 1991
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příprava výchovného poradce jako základního článku výchovného poradenství
Anna Schneiderová, Iva Málková
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Příspěvek k problematice v k manželství a rodičovství
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Psycholog radí: Starosti s prvňáčky
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Zdraví pro život, č.17,18
článek v odborném periodiku

Psychologická charakteristika profese vysokoškolského učitele
Karel Paulík
Rok: 1991
stať ve sborníku

Psychologické aspekty somatických postižení s trvalými následky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Recepce A. Kuprina českou kritikou (léta 1913 - 1988)
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Reise ins Gelobte Land
Dominique Fliegler, Ladislav Fuks
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální a univerzální v přípravě učitelů
Květuše Lepilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Spisovatel Milan Kundera
Jiří Svoboda
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Storia del funzionalismo sintattico praghese
Aleš Svoboda, Aleš Svoboda, R. Sornicola
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize

Stres ve vysokoškolském studiu
Karel Paulík
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Struktury lineární, struktury funkční
Jan Šabršula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Syntax
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Syntax
Irena Bogoczová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Úvod
Dana Davidová, Dana Davidová, Jiří Papoušek, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Václav Havel
Dominique Fliegler, Eda Kriseová
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Variantní tvary substantiv v mluvě střední generace města Havířova (se zaměřením na feminina)
Dana Davidová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Věžní hodiny v Dobraticích
Blažena Gracová
Rok: 1991, -
článek v odborném periodiku

Von einer Welt, die nicht mehr ist
Dominique Fliegler, Israel J. Singer
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
odborná kniha

Výzva a školské pojetí druhů vět. In Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě
Dana Davidová, Jana Svobodová, Mitchell Beazzley
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy systému integrované péče v lokálním prostředí
Karel Paulík, Jan Havrlant, Jan. M. Stanik
Rok: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Závěr
Dana Davidová, Dana Davidová, Jean Hautecoeur, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chvála hledání
Martin Pilař
Rok: 1990, Iniciály
článek v odborném periodiku

Egon Bondy - klasik českého undergroundu.
Vladimír Horák
Rok: 1990, Velkotýnecké listy
článek v odborném periodiku

Formy grzecznościowe w języku polskim
Jiří Damborský
Rok: 1990
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub