Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Górniczy śmiech
Karel Kadłubiec
Rok: 1995, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
odborná kniha

Gramatické kategorie osoby v polštině a češtině
Jiří Damborský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Handzel Karel, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Hejl Vilém, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Historie matematiky v příkladech, 1. díl
Jaromír Hrubeš
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie matematiky v příkladech, 2. díl
Jaromír Hrubeš
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hlasitější než slova. Metodické listy pro studenty učitelství
Maria Vašutová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Homo Predmostensis a Karel Jaroslav Maška.
Vladimír Horák
Rok: 1995, Střední Morava
článek v odborném periodiku

Hrabě Václav, in: Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Hranice a mosty posledního čtyřicetiletí v české literatuře pro děti a mládež. In: Literatura bez hranic
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Hromadné sdělovací prostředky v regionu
Pavel Pácl
Rok: 1995, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí (Podoby užívané při oslovování v komunikaci mezi kamarády)
Naděžda Bayerová
Rok: 1995, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improvements in education and social counselling
Jan Nevřala
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Institute for Human Sciences
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
působení v zahraničí

Inštitucionálna koncpecia umenia Georga Dickieho
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995, Text
článek v odborném periodiku

J. L. Fischer se vrací (Osobnost a dílo, Hledání řádu a skutečnosti MU Brno)
Jiří Svoboda
Rok: 1995, Alternativa nova I
článek v odborném periodiku

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Ivan Stupek
Rok: 1995
ediční a redakční práce

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Rok: 1995, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jan Jiří Krnovský
Radek Fukala
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Javor Pavel, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel
Irena Bogoczová
Rok: 1995, Slezský sbornik
článek v odborném periodiku

Jazykový rozbor náchodské městské knihy pamětní
Marcela Grygerková
Rok: 1995, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Jen hra a mystifikace (K. Eichler: Lombardští chudí a jejich nazí přátelé)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Jiří Kratochvil aneb k poetice českého literárního postmodernismu
Jan Malura
Rok: 1995
stať ve sborníku

Jiří Orten
Zdeněk Smolka
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Juřina Věnceslav, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K chápání pojmu slang v české tradici
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K diferenciaci současného mluveného jazyka se zaměřením na jazykovou situaci českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

K některým metodickým otázkám tvorby regionálních biografických slovníků
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

K problémům nově vzniklé univerzity
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K východiskům kritiky literatury pro mládež aneb Úskalí normativnosti
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kapitoly z výchovy k manželství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karneval fantastických povídek (J. Kratochvil: Má lásko, Postmoderno)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K jednomu z modelů teorie překladu
Milan Hrdlička
Rok: 1995, TOP
článek v odborném periodiku

Kleinové. Pokus o biogram moravské podnikatelské rodiny éry průmyslové revoluce
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Knížka z mezipatra (E. Bešťáková: Vánoce v nitkách)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Kompjutěrnyj fond russkogo dělovogo podjazyka
Mojmír Vavrečka
Rok: 1995
stať ve sborníku

Koncepce stylu a předmět stylistiky
Jan Chloupek
Rok: 1995, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka
Dana Davidová, Naděžda Bayerová
Rok: 1995, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Kosková Helena, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kovárna František, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Králík Oldřich, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kratochvil, J.
Jan Malura, Jan Malura, Kolektiv Autorů
Rok: 1995, Brána
kapitola v odborné knize

Kriebel Zdeněk. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kritické pondělí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Moravskoslezský večerník
článek v odborném periodiku

Křenek P.
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kształcenie świadomości językowej uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1995
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub