Publikační činnost - IS PUBL
Jan Šabršula : le centenaire d´un linguiste (31/03/1918 - 14/02/2015)
Zuzana Honová
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice
Zuzana Honová, Jan Lazar, Jan Holeš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Jaroslav Žila
Iva Málková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Centrum hospodářských dějin
kapitola v odborné knize

Jazykový kurz AJ
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Je izraelský humor židovský?
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Jedeme vlakem. Železnice na Ostravsku pohledem cestujících ve 2. pol. 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
kapitola v odborné knize

Jen mluvte pravdu
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně: stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Język i folklor jako przestrzenie przenikania kultur
Marta Pančíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język wydarzeń roku 1968
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Językowo-kulturowy obraz DOMU w twórczości Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jidiš
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Jidiš přísloví (překlad a komentář)
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Jiří Daněk
Iva Málková
Rok: 2018, OStravská univerzita, Centrum hospodářských dějin
kapitola v odborné knize

Johann Balthasar Janda a jeho slezská stopa
Jiří Jung
Rok: 2018
kurátor výstavy

Johann Heinrich Alsted a jeho vliv na Komenského metafyziku
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted?s Physica Mosaica: Cul-de-sac of the Premodern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628-1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628-1638, ed. by Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Markéta Klosová, Václav Bok, Kateřina Šolcová, Marcela Slavíková, and Lucie Storchová, Pragae: Academia 2018. 353 pp. ISBN 978-80-200-2991-1
Jan Čížek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2018, Bruniana & Campanelliana
článek v odborném periodiku

Josef Kainar - absolvent gymnázia, velký básník mezi epochami
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Josef Lukeš, vznik Československa a zástavba Kylešovského kopce v Opavě
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Journée canadienne
Jan Lazar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Journey towards 'Her' Identity: Remedios Varo
Juraj Kalnický, Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Tekstoteka Filozoficzna
článek v odborném periodiku

Jubilejní zastavení nad Petrem Bezručem
Jiří Svoboda
Rok: 2018
stať ve sborníku

K čemu dnes potřebujeme literární historii?!
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K nestálé ikonografii sv. Jeronýma v českém umění 1280-1380
Martin SLEPIČKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce terminologické nominace analytických adjektiv v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K probleme variantov v lingvističeskoj terminologii (teoretičeskoje vstuplenije)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu formirovaniya grammaticheskoj kompetencii RKI (na primere cheshskih obuchayushchih materialov 'Raduga po-novomu' i 'Klass!' po RKI)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu formirovaniya grammaticheskoj kompetencii RKI (na primere cheshskix obuchayushchix materialov 'Raduga po-novomu' i 'Klass!' po RKI)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
stať ve sborníku

K voprosu modnogo slova i demokratizacii yazyka (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

K voprosu o yazykah-istochnikah analiticheskix prilagatel'nyx uzkogo ponimaniya (na primere russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

K voprosu terminoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke (analiz terminosistemy marketinga)
Blažena Rudincová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Vítězslav Vilímek, Elena S. Uzeneva, Anna Plotnikova
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Katalánsko včera i dnes
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katalog vybraných archeologických nálezů z Opavy a Ratiboře
Michal Zezula, K. Břečková, B. Marethová, H. Sedláčková, R. Turakiewicz
Rok: 2018, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martin LOKAJ
Rok: 2018
působení v zahraničí

Katolická a nekatolická hymnografie - ostře střežená hranice?
Kateřina Smyčková
Rok: 2018, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Katolícka univerzita Ružomberok
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo byl Vilém Závada? Stereotypy výkladů, a poznání z archivů a básnického díla
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Kdo počítal s vítězstvím? - Prezidentská volba 2018 pohledem matematické lingvistiky
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Kdopak by se vlka bál?
Martin Tomášek, Michal Bojda, Martin Mati
Rok: 2018
ostatní

Knihy v měšťanských domácnostech na moravskoslezském pomezí na počátku 19. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae, Historia litterarum
článek v odborném periodiku

Kolberová, U. a kol.: Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů
Marta Pančíková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolektivní paměť ve filozofii a kognitivní vědě
Marek Petrů
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize


