Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17.-20. století. 13.-15. září 2017. XI. sjezd českých historiků. Olomouc
Michal KUBICA
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd
Slavoj Tomeček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize

Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse nahe zu bringen? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung 'Lidové noviny'
Eva Polášková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why Conventions Cannot Be Social Institutions?
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why Gerbert of Aurillac added to the letter to brother Adam the clime table where the longest day of the year reaches 18 hours?
Marek Otisk
Rok: 2018, GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

Workshop židovské hudby
Tomáš Novotný
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Jan Mlčoch
Rok: 2018
působení v zahraničí

Z korespondence Milana Myšky s Františkem Kutnarem
Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Z počátků a středověkých dějin obce Hrabová do roku 1538
Martin Slepička
Rok: 2018, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

'Za zasłoną świata rzeczy' - próba podsumowania dorobku pisarskiego Józefa Sowady
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zámek a zahrady v Kroměříži
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal, Miroslav Kindl
Rok: 2018, Foibos Books
odborná kniha

Zanatlije u filmovima
Marija Stefanović
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za roky 2017-2018
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zerneckeho schodiště a jeho případné souvislosti
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
článek v odborném periodiku

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Ztracené a znovu objevené dílo mnichovského malíře Hanse Martina
Jiří Jung
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Zur Darstellung von Gewalt in Online-Diskussionsforen zum Thema selbstverletzendes Verhalten aus deutsch-tschechischer Perspektive
Martin Mostýn
Rok: 2018, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Zur multimodalen Erklärung von Fachwörtern in Lehrwerken am Beispielfach 'Biologie'
Eva Polášková
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Zur Problematik der Rezeption von deutschen medizinischen Texten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwischen Deutsch und Tschechisch: Germanisches und Slavisches in den obersorbischen Grammatiken, Sprachratgebern und Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žánrová podoba bajky, etuda v podobě básně
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Železniční strojírny a opravny v Ostravě
Květa Jordánová
Rok: 2018, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
kapitola v odborné knize

Žena v roli živitelky
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženy v obrazech - gender a reprezentace ve výzdobě šlechtických sídel v Čechách
Jan Dienstbier
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženy za první republiky
Andrea Pokludová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno
Jan Herůfek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židovský humor
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Brána
článek v odborném periodiku

Žítkovské bohyně de Kateřina Tučková y La semana de colores de Elena Garro
Jakub LUKÁŠ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Rok: 2018, Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego
kapitola v odborné knize

Živá toponymie v obci Rusava
Jana Rausová
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize

Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Život v Československu
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

100. Výročie vzniku Oravskej lesnej železnice
Martin Chmelík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

19th Century Armenian Religious Art in the austro-Hungarian Empire between Lviv and Vienna
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

190 let společnosti Vítkovice a.s., historie, tradice, kreativita v minulosti a dnes.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

8 biogramů (Vejvoda, Staněk, Pastor, Olšanský, Martinů, Líba, Černík, Bartoník)
Martin Slepička
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

8. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě (Kulturpunkt 2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

. System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

A. A. Baitursynov Kostanay state university 2017-02-04 - 2017-03-05
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017, Psychology of Violence
článek v odborném periodiku

Abreviace v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2017/21
Lenka Vaňková
Rok: 2017
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub