Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Piotr Sawicki; Magdalena Pabisiak (2016). Refranero espaňol-polaco. 1551 przyslów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu. 311 pp. ISBN 978-83-60097-72-4 (PB), ISBN 978-83-60097-74-8 (HB), ISBN 978-83-60097-75-5 (PDF)
Jana Veselá
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Písně Jana Augusty a editorské strategie pořadatelů bratrských a jinokonfesijních kancionálů 16. - 18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku.
Irena Šebestová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Pochybné preference
Vít Horák
Rok: 2017
ostatní

Počátky ostravského obvodu Hrabová sahají až do 13. století. Historii mapuje nová výpravná kniha
Martin Slepička
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Podíl umělců z Moravy a Rakouského Slezska na vnitřní výzdobě hornoslezských cisterciáckých klášterů v Jemielnici a v Rudách Velkých v době baroka
Jaromír Olšovský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podíl umělců z těšínského Slezska na podobě protestantské výtvarné kultury
Jaromír Olšovský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci.
Petr Popelka, Eduard Kubů, Barbora Štolleová
Rok: 2017, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Poetika autorské písně (na slovanském materiálu)
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled do minulosti z našeho časového bodu (poznámky ke knižně vydaným zahraničním komiksovým a obrázkovým zpracováním tematiky holokaustu)
Svatava Urbanová
Rok: 2017, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Zeszyty Luźyckie
článek v odborném periodiku

Pokušení
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Polská zpívaná poezie
Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poľské, slovenské a české prekladové a terminologické slovníky v minulosti a dnes
Marta Pančíková
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Polsko-czeska frazeologia porównawcza
Jana Raclavská
Rok: 2017
působení v zahraničí

Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kapitola v odborné knize

Pomáhání studentům v stresové situaci před zkouškou
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2017
stať ve sborníku

Porodnost obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší v "dlouhém" 19. století
Lukáš Turoň
Rok: 2017
stať ve sborníku

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka
Petr Hrtánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Post-panoptické sociální sítě a cesta ke komplexnější sociolingvistice: teoreticko-metodologická reflexe
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posudek pro časopis Studia et documenta slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek rukopisu pro LA
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 24, nr 2
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní spisy z frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Rok: 2017
stať ve sborníku

Práce muzejního historika a systém hodnocení vědy a výzkumu v ČR
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní angažovanost učitelů: některé psychologické souvislosti.
Karel Paulík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Prameny k dějinám Matice opavské ve sbírce Slezského zemského muzea
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum - Matice slezská
kapitola v odborné knize

Prawda a rzeczywistosc
Tomáš Novotný
Rok: 2017
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Prezentace Milady Horákové, oběti politických procesů 50. let 20. století, ve školní výuce dějepisu
Irena Kapustová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace Milady Horákové, oběti politických procesů 50. let 20. století, ve školní výuce dějepisu
Irena Kapustová
Rok: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
kapitola v odborné knize

Primi oder ultimi inter pares?
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v letech 1920-1938
Irena Šebestová
Rok: 2017, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Próba analizy dyskursywnego obrazu ptaka na wybranych przykładach.
Dmytro KLYMENKO
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Próba porównania naukowego i kulturowego profilów ptaków na wybranych przykładach języków słowiańskich.
Dmytro KLYMENKO
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém hodnot v dnešní společnosti
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika odborného prekladu v slovanských jazykoch
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika prekladu poľských a slovenských odborných textov v súčasnosti
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematyka zdradliwej leksyki słowiańskiej
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Úvaha nad zakončeným projektem.
Petr Popelka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Procházka po současné španělské literatuře
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proč studovat fyziku aneb Není tekutina jako tekutina
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub