Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Příspěvek k dělbě práce v rodině
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Příspěvek k posuzování modelů VŠ přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Putování pamětí (H. Ponická: Lukavické zápisky)
Iva Málková
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Quand les dieux ont soif
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1992
stať ve sborníku

Rakousko - Ústav slavistiky Univerzity ve Vídni
Miroslav Mikulášek
Rok: 1992
působení v zahraničí

Rozkwit czy kryzys języka prozy pisarza-chemika?
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1992
stať ve sborníku

Říkadla, popěvky a hra na jako. (Pražský zázrak)
Iva Málková
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci
Eva Jandová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Semantika glagol´noj leksiki v naučno-techničeskom tekste
Mojmír Vavrečka
Rok: 1992
stať ve sborníku

Sémantique linguistique et logique. Michel Galmiche, La théorie de R. Montague
Jan Šabršula
Rok: 1992, Linguistica pragensis
článek v odborném periodiku

Setkání s básníkem (o Edwardu Dornovi)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Skromné výročí Jiřiny Smrčkové
Jan Šabršula
Rok: 1992, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Skřítek Všeuměl v roli outsidera (V. Koubek: Teď to je čistý)
Jan Malura
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku

Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sociální a pracovní poradenství
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Spisovatel Egon Hostovský
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spisovatel Jan Čep
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spisovatel Ota Filip
Jiří Svoboda
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stres podcas studiów
Karel Paulík
Rok: 1992
stať ve sborníku

Studia o współczesnym języku polskim (skrypt)
Jiří Damborský, Eduard Lotko
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Svody hazardních her (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Nová Svoboda
článek v odborném periodiku

Štědrovečerní pokrmy v lidové tradici Hané.
Vladimír Horák
Rok: 1992, Národopisná revue
článek v odborném periodiku

Teze k psychologii umění
Helena Záškodná
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Contact Field of the Young People at the Czechoslovak-Polish Border
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie a lidská individualita
Karel Paulík, Věra Kubalová
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Týraní dětí v rodině
Karel Paulík, M. Tejklová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Ustálená analytická slovesně jmenná spojení v ruském a českém jazyce
Blažena Rudincová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Užívání drog studenty Pedagogické fakulty v Ostravě
Helena Záškodná
Rok: 1992
stať ve sborníku

Variantní tvary adjektiv v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Velký francouzsko-český slovník, I. A-K, II. L-Z
Jan Šabršula
Rok: 1992
redakční a jazykové úpravy

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza
Naděžda Bayerová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Vnímání ilustrace dětským recipientem. Vědní obor 77-01-9
Anna Schneiderová
Rok: 1992
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Volba povolání
Oldřich Solanský, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Linda Palatá
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané problémy současné rodiny ostravského regionu
Oldřich Solanský
Rok: 1992, Sociologická revue regionu
článek v odborném periodiku

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská, Václav Bělohradský, Marian Gerlich, Kolektiv Autorů
Rok: 1992, Instytut Śląski w Katowicach
kapitola v odborné knize

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Karel Kadłubiec
Rok: 1992, Prace Filologiczne, t. XXXVII
článek v odborném periodiku

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry)
Jana Raclavská
Rok: 1992
stať ve sborníku

Z pláže na hřbitov via Hollywood: Tady přeskočilo úplně všem (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1992, Nová svoboda
článek v odborném periodiku

Z problematyki nauczania języka polskiego w szkołach polskojęzycznych w Czechoslowakii
Zofia Matysková
Rok: 1992
stať ve sborníku

Zájmy, jejich rozvoj a dynamika při utváření osobnosti
Ivan Pavlas
Rok: 1992
stať ve sborníku

Zdeněk Pešat: Jaroslav Seifert
Martin Pilař
Rok: 1992, TVAR
článek v odborném periodiku

Znajomość języków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách
Blažena Gracová
Rok: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Analýza lexikální výstavby textu v paleontologii (na materiálu angličtiny)
Miroslava Weberová
Rok: 1991, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Anioł pasterzom mówił... (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich)
Jana Raclavská
Rok: 1991, Zwrot
článek v odborném periodiku

Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik jako pramen společenskovědního a historického poznání
Pavel Baran
Rok: 1991
stať ve sborníku

Błyskawiczny kurs języka czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chápání odpovědnosti ve vztahu k přírodě u dětí
Karel Paulík, Jan Nevřala, Monika Maivaldová
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub