Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
A Brief Survey of Gothic
Aleš Svoboda
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 1994
ediční a redakční práce

Adverbiální sémantika staročeského předložkového akuzativu
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Agroekologické vzdělávání žáků
Jan Nevřala, Jiří Havel, R. Dytrtová
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

An Outline of Medieval English Literature
Petr Filip
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of psychosocial factors wich are related to substance
Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

BENEŠ METOD KULDA
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Bibliographie des travaux de PhDr. Zdeňka Stavinohová
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Neuveden
kapitola v odborné knize

Blaise Cendrars et le surréalisme
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1994
stať ve sborníku

Bloudění učitele (román J. Prokeše: Sestup do základního tábora)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

Bohdan Dziemidok: Je filozofická teória umenia možná a potrebná? Antiesencializmus v americkej filozofii umenia
Zdeňka Kalnická, Bohdan Dzemidok
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

BOHUMÍR HYNEK BILOVSKÝ
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Chamrad Arnošt, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1994
stať ve sborníku

Charles Jencks: Postmoderna a neskorá moderna - základné definície
Zdeňka Kalnická, Jaroslav Vencálek, Charles Jencks
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cieszyński etos życia a ewangelicyzm
Karel Kadłubiec
Rok: 1994
stať ve sborníku

Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna
Karel Kadłubiec
Rok: 1994, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Katowice
odborná kniha

Coménius et la langue latine, langue savante internationale. En commémoration du quadricentenaire de la naissance de Komenský
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Comics - recepční předpoklady a dispozice
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Coreference, diaphoric relations, congruence
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Coreference, diaphoric relations, congruence
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Časopis Květen a pět prvotin
Iva Málková
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Česká dialektologie splácí svůj dluh
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu
Dana Davidová
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Daleko od Prahy
Pavel Pácl
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

DANIEL NITSCH
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Das deutsche Volkslied im Werk von J.G.Meinert
Lenka Vaňková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Demografie (nejen) pro demografy
Oldřich Solanský, Alena Vodáková, Julius Sekera, Vojtěch Gajda, Květa Kalibová, Zdeněk Pavlík
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

DOBOVÉ DEFORMACE V KOMUNIKAČNÍM PROCESU DĚTSKÉ ČETBY
Svatava Urbanová
Rok: 1994, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dva přístupy k textu
Emílie Demlová
Rok: 1994
stať ve sborníku

E. Bondy: Invalidní sourozenci
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

E. Hostovský: Dobročinný večírek
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Emilie kommt im Traum zu mir
Dominique Fliegler, Josef Vojvodík, André Schönherr
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Etude du signifié - qu´en est-il du signe pour les Pragois?
Jan Šabršula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Evelyn fox Keller: Dynamická autonómia: objekty jako subjekty; Dynamická objektivita: láska, moc a poznanie. In: Štyri pohĺady do feministickej filozofie
Zdeňka Kalnická, Evelyn Fox Keller, Radek Horáček
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

F. Hrubín: Zlatá reneta
Martin Pilař, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Filgas Josef
Svatava Urbanová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Fonetika a fonologie
Stanislav Kavka
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkcjonalna perspektywa zdaniowa a logika intensjonalna (Functional sentence perspective and intensional logic)
Aleš Svoboda, J. Pelc, P. Materna
Rok: 1994,
kapitola v odborné knize

Funkční styly dnes
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Gabriel García Márquez, Milość w czasach zarazy.
Nina Podleszańska
Rok: 1994, Dekada Literacka
článek v odborném periodiku

Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, 1992.
Nina Podleszańska
Rok: 1994, Pamietnik Literacki
článek v odborném periodiku

HELENA SALICHOVÁ
Jaroslav Pleskot
Rok: 1994
stať ve sborníku

Herbert Hrachovec: Fotosémantika
Zdeňka Kalnická, Herbert Hrachovec, Vladimír Birgus
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hodnocení žáka - psychologický pohled
Anna Schneiderová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hrabal, B.: Inzerát na dům, ve kterém ...,
Jan Malura, Jan Malura, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Hrabal, B.: Příliš hlučná samota
Jan Malura, Jan Malura
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Ilustrovaný přehled biologie
Miroslava Weberová, F. Řehoř
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Informačně poradenské centrum na VŠ. Návrh koncepce pro "Fond dynamického rozvoje VŠ"
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
rss
social hub