Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Cieszyńskie pogranicze kulturowe
Karel Kadłubiec, Jan Malura
Rok: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
kapitola v odborné knize

Církevní liturgický rok, 2 díly
Vladimír Šiler
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Marcela Grygerková, Irena Bogoczová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cvičení z angličtiny I
Miroslava Weberová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Černý mnich A. P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy
Miroslav Mikulášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Česko-slovenská literární konference
Iva Málková
Rok: 1995, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Český jazyk
Dana Davidová, Krzystof Maurin, Růžena Frantlová-Bláhová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český veršovec manýristický? (T.Mouřenín z Litomyšle: Básnická tvorba)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Četyna, Bohumír
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Člověk v krizové situaci. Série besed s odborníky z oboru psychologie,psychiatrie, sociální práce a pastorační péče
Vladimír Šiler
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Das Eisenhüttenwesen in der industriellen Revolution (Der Produktionszweig in den ökonomischen Zusammenhängen der Industriellen Revolution in Böhmen, Mähren und Schlesien und in der Habsburgermonarchie)
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Das Judentum in der deutschen Kultur der Weimarer Republik
Ivan Stupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

David Christian
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

DER NARRATIVE TEXT IM UNTERRICHTSFACH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Pavla Zajícová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Dětská recepce pohádky na konci tisíciletí (Videozáznam o potřebě dialogu v epoše videoboomu
Květuše Lepilová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Dětství - sexualita - stárnutí. Metodické listy pro studenty učitelství
Maria Vašutová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

DIDAKTISCHES SPIEL ALS NARRATIV HANDLUNGSORIENTIERTES UNTERRICHTSKONZEPT
Pavla Zajícová, Detlef Dumon
Rok: 1995
stať ve sborníku

Die slowakische Frage. Eine Studie zu den historischen Ursachen der Teilung der ČSR
Nina Pavelčíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Divadlo, dramatizace a dramatická hra (Juan Cervera Borrás: Teoría de ja Literatura Infantil)
Svatava Urbanová
Rok: 1995, Tvořivá dramatika 6
článek v odborném periodiku

Dramatización y creatividad. In: Litterarum studia
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Drogy jako celospolečenský problém
Helena Záškodná
Rok: 1995
stať ve sborníku

Drozd Jan, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Dvanáct hodin poezie
Richard Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Dynamic Self-Identification: The Case of Cindy Sherman
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

En torno a los reportajes latinoamericanos de Egon Erwin Kisch: México y Bohemia
Ivo Barteček
Rok: 1995, Ibero-Americana Pragensia
článek v odborném periodiku

Estetika na Filozofickej fakulte UK a jej miesto v kontexte vývoja slovenskej kultúry, vedy a vzdelanosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
stať ve sborníku

Etapová studie analogických případů nového osídlení po degradaci a následné rekultivaci terénu
Jan Nevřala, Oldřich Berka, I. Jager, J. Khestlová
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Etnické proměny Izraele a Palestiny
Tadeusz Siwek
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eutanazie
Vladimír Šiler
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Feminismus
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Feminismus. Diskusní pořad s feministkou Evou Hauserovou
Vladimír Šiler
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
stať ve sborníku

Filip Ota, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Filmová společnost Kinofa
Karel Tabery
Rok: 1995
stať ve sborníku

Fischerová Sylva, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Gabriel García Márquez, O milośći i innych demonach..
Nina Podleszańska
Rok: 1995, Dekada Literacka
článek v odborném periodiku

Generační proměny židovské komunity v průmyslovém centru Ostravska, 1869-1930
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1995
stať ve sborníku

Geschichten im Fremdsprachenunterricht. Zum interkulturellen Lernen mit und in narrativen Texten
Pavla Zajícová
Rok: 1995, Sprachen und kulturelle Bildung
článek v odborném periodiku

Glagol "idti" v slovare i v tekste
Mojmír Vavrečka
Rok: 1995
stať ve sborníku

Gnostičeskij mif v evoljucii romana pervoj treti XX veka
Miroslav Mikulášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Golombek, Bedřich, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Górniczy śmiech
Karel Kadłubiec
Rok: 1995, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
odborná kniha

Gramatické kategorie osoby v polštině a češtině
Jiří Damborský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Handzel Karel, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Hejl Vilém, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Historie matematiky v příkladech, 1. díl
Jaromír Hrubeš
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub