Publikační činnost - IS PUBL
Terme numérique
Jan Šabršula
Rok: 1997
stať ve sborníku

Těšínská otázka v česko-polských vztazích v době III. hornoslezského povstání v roce 1921
Jaromír Pavlíček
Rok: 1997
stať ve sborníku

Textstruktur und Textkompetenz. Zur Spezifik der Narrativen Textstruktur als Faktor des Textverstehenprozesses
Pavla Zajícová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The Art of Translation of Poetry for Children
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The industrial Revolution : Bohemia, Moravia and Silesia
Milan Myška
Rok: 1997
stať ve sborníku

The M.A. study subject social work with counselling orientation at Faculty of Philosophy University of Ostrava
Jan Nevřala, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The National Correspondent´s Report" ECHA in Czecho-Slovakia
Iva Pýchová
Rok: 1997, ECHA NEWS
článek v odborném periodiku

The Polish Minority in the Czech Republic
Tadeusz Siwek, Petr Holý, Marek Szcepański
Rok: 1997, Uniwersytet Słąski
kapitola v odborné knize

The white safety circle and its cooperation with the department of psychology
Ivana Fialová
Rok: 1997
stať ve sborníku

To story jde na dračku
Ivo Broskevič
Rok: 1997, 1997
článek v odborném periodiku

Tobiáš Pavel
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Tolikrát a...
Pavel Hruška
Rok: 1997, Alternativa Nova
článek v odborném periodiku

Tomáš Garrigue Masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997
stať ve sborníku

Topographische Texte und Übungen
Vlasta Dvořáková
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Toxické látky a studenti Ostravské univerzity
Helena Záškodná
Rok: 1997, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Translatologie - cesty a rozcestí
Milan Hrdlička
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku

Translatologie - problémy teorie a praxe
Milan Hrdlička
Rok: 1997
stať ve sborníku

Translatologie - problémy teorie a praxe
Milan Hrdlička
Rok: 1997
stať ve sborníku

Trénink radosti I. Sebepoznání Seberozvoj
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1997, Gruber TDP
odborná kniha

Trénink radosti II. Emotion Management
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1997,
odborná kniha

Trojí reflexe ženy a krajiny (Příspěvek ke studiu vztahových vazeb autora a regionu)
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Trudna obecnošč. Polska i Polacy w literaturze niemieckiej
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Tři úvahy pro Antonína Kroču
Petr Holý
Rok: 1997
stať ve sborníku

Úloha školy při formování obrazu sousedního národa
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Universität Wien
Iveta Rucková
Rok: 1997
působení v zahraničí

Uniwersytet Ostrawski: Katedra Polonistyki - placówka edukacji regionalnej
Jana Raclavská
Rok: 1997
stať ve sborníku

Uplatnění funkčně-komunikativního principu při výuce gramatiky rus. jaz
Blažena Rudincová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Uplatnění vysokoškolských kvalifikací na trzích práce v zemích Evropské unie
Jan Nevřala, Oldřich Berka, Jindřiška Eberová, Emanuel Šustek, Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Using Visuals is Developing Students´Creativity
Iva Pýchová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Utopické teorie a jejich podněty v české literatuře 19. století
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Útvarové proměny v závislosti na komunikační situaci
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Útvary národního jazyka a jejich současný vývoj (na materiálu běžné mluvy denního styku v oblasti českého Slezska)
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Utváření výtvarného umění v regionu severní Moravy a Slezska od 19. st. do 2. světové války
Petr Holý, Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

"V paměť uvozeno býti má" (M.Dačický z Heslova)
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Václav Thám
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Válek Josef
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vazba genologie-historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vekslák s disketou
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Velká a dlouhá válka s Turky
Jiří Procházka
Rok: 1997
stať ve sborníku

Verbální a nonverbální komunikace.Taktiky tlumočníka
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Verstehen des narrativen Textes im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věžky. (Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996)
Vladimír Horák
Rok: 1997, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Videoklip jako žánr literární
Miroslav Zelinský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Videoprogram "Vyprávějte si s námi"
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vliv hracich automat na obcany mesta frydek-Mistek Výzkumný projekt
Oldřich Solanský
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Voluntad de crítica, voluntad de justicia (entrevista con Didier Eribon)
José Luis Bellón Aguilera, J.L. Moreno Pestaňa, A. Relinque Eleta
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výtvarníčky na Dňoch Aspektu
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU; přístupy k řešení
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výzkum slangu v ČSR, v ČR a SR v letech 1020 - 1996
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Lumír Klimeš, Artur Magnuszewski, Zdzislaw Mikulski
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze


