Publikační činnost - IS PUBL
Sovremennoje vosprijatije češskoj litěratury v češskoj sredě
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sparingpartner v deblu
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Spisovatel a jeho doba. Ze soukromého deníku V. Martínka
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Spisovatelův tvůrčí proces aneb hledání identity (Zastavení nad dílem S. Richterové)
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sprechen über Literatur oder Verständigung inmitten der Geschichten und durch Geschichten
Pavla Zajícová
Rok: 1997, XXI. ročenka Kruhu moderních filologů
článek v odborném periodiku

Sprejeři nejsou sory
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Srovnání morfologických částí Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština - řeč a jazyk
Eva Jandová
Rok: 1997, Čeština doma i ve světě
článek v odborném periodiku

Stanovení a ověření předpokladů pro studium a práci v požární ochraně
Karel Paulík, J. Lošák
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stanovení systému pro výběr, přípravu, hodnocení a kontrolu pracovníků požární ochrany
Karel Paulík, J. Lošák
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stará Ves. (Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996)
Vladimír Horák
Rok: 1997, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Stibor Ferdinand
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Struktura, systém a péče o dyslektické děti v České republice
Maria Vašutová
Rok: 1997,
článek v odborném periodiku

Studentky bakalářského studia se činí
Jaroslav Reska
Rok: 1997, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Studentská jazykovědná konference
Pavel Kosek
Rok: 1997
uspořádání konference, workshopu

Studující mládež o Těšínsku
Blažena Gracová
Rok: 1997, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Stylistika pro učitele
Jaroslav Hubáček, Maria Ozga-Zielińska, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová, Jerzy Brzeziński
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Subjekty v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic
Zdeněk Smolka
Rok: 1997, TVAR
článek v odborném periodiku

Sumín Jiří
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sytuacja językowa rodziny polsko-czeskiej w Ostrawie
Jana Raclavská
Rok: 1997
stať ve sborníku

Šimek Rudolf František. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Škarka Antonín. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Šmíd Zdeněk. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Šortky, legíny či džíny?
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Šrutův tradicionál
Richard Svoboda
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku

Ta záludná mrcha vlast
Libor Magdoň
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku

Tam około Bogumina
Karel Kadłubiec, Wincenty Szeliga
Rok: 1997, Wydawnictwo Olza
odborná kniha

Teaching English with Media
Ivo Broskevič
Rok: 1997, IATEFL Media SIG Newsletter
článek v odborném periodiku

Tendence ve vývoji současné ruštiny . Komerční ruština má zelenou.
Ljuba Mrověcová
Rok: 1997, Sborník prací OPF SU
článek v odborném periodiku

Teoretická problematika postojů
Jan Nevřala
Rok: 1997
stať ve sborníku

Terme numérique
Jan Šabršula
Rok: 1997, HALIFAX
odborná kniha

Terme numérique
Jan Šabršula
Rok: 1997
stať ve sborníku

Těšínská otázka v česko-polských vztazích v době III. hornoslezského povstání v roce 1921
Jaromír Pavlíček
Rok: 1997
stať ve sborníku

Textstruktur und Textkompetenz. Zur Spezifik der Narrativen Textstruktur als Faktor des Textverstehenprozesses
Pavla Zajícová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The Art of Translation of Poetry for Children
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The industrial Revolution : Bohemia, Moravia and Silesia
Milan Myška
Rok: 1997
stať ve sborníku

The M.A. study subject social work with counselling orientation at Faculty of Philosophy University of Ostrava
Jan Nevřala, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The National Correspondent´s Report" ECHA in Czecho-Slovakia
Iva Pýchová
Rok: 1997, ECHA NEWS
článek v odborném periodiku

The Polish Minority in the Czech Republic
Tadeusz Siwek, Petr Holý, Marek Szcepański
Rok: 1997, Uniwersytet Słąski
kapitola v odborné knize

The white safety circle and its cooperation with the department of psychology
Ivana Fialová
Rok: 1997
stať ve sborníku

To story jde na dračku
Ivo Broskevič
Rok: 1997, 1997
článek v odborném periodiku

Tobiáš Pavel
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Tolikrát a...
Pavel Hruška
Rok: 1997, Alternativa Nova
článek v odborném periodiku

Tomáš Garrigue Masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997
stať ve sborníku

Topographische Texte und Übungen
Vlasta Dvořáková
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Toxické látky a studenti Ostravské univerzity
Helena Záškodná
Rok: 1997, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Translatologie - cesty a rozcestí
Milan Hrdlička
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku

Translatologie - problémy teorie a praxe
Milan Hrdlička
Rok: 1997
stať ve sborníku

Translatologie - problémy teorie a praxe
Milan Hrdlička
Rok: 1997
stať ve sborníku

Trénink radosti I. Sebepoznání Seberozvoj
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1997, Gruber TDP
odborná kniha


