Publikační činnost - IS PUBL
Postava žen v kouzelných pohádkách aneb Od víl k čarodějnicím
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Postmodernismus a literatura pro mládež
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže
L. Mikuličová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Povodně mohou u lidí vyvolávat stresové poruchy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997, Svoboda 16.7.1997
článek v odborném periodiku

Práce Kabinetu diagnostiky a terapie specifických poruch učení a chování na PdF OU
Maria Vašutová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Practise Your Speaking
Stella Nangonová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problém sedenterizace olašských Romů (metodicke poznámky a náměty)
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problemes de l´identité nationale et l´ouverture européenne
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problems Connected with Resocialization of the Condemned in the Region of Ostrava
Jan Nevřala
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problemy edukacji na Zaolziu
Karel Kadłubiec
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problemy obučenija perevodu, kulturologiji i rečevoj kommunikaciji
David Jakl
Rok: 1997
stať ve sborníku

Professional satisfaction of Czech teachers from the psychological point of view
Karel Paulík
Rok: 1997
stať ve sborníku

Projekt zřízení magisterského studia Sociální práce s poradenským zaměřením
Anna Schneiderová, Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Proměny literatury pro deti a mládež v letech 1945-1948
Svatava Urbanová
Rok: 1997, Zlatý máj 41
článek v odborném periodiku

Proměny pedagogického-psychologického poradenství
Danuše Matýsková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Prosadí se jako ekonomický tygr 21. století (Čína)
Jiří Urban
Rok: 1997, Obchodník
článek v odborném periodiku

Protagonista ludzi moralnie czystych. (rec. Leszek Zylinski, Neinrich Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Protestantské církve v ČR
Vladimír Šiler
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Przeklad wypowiedzi wewnatrz fikcjonalnych
Nina Podleszańska
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předmluva
Dana Davidová, Dana Davidová, Marian Gerlich, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelstlví Tilia
kapitola v odborné knize

Příběh jako rituál
Stanislav Kolář
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Psychologie policejní práce
Ivan Pavlas
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, J. Spisarová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Radiožurnál
Oldřich Solanský
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Radiožurnál
Oldřich Solanský
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Recepce díla Heinricha Bölla v českém literárním povědomí
Ivan Stupek, Norbet Honsza
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Relaxační pohádky
Ivana Fialová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Remet Mořic
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Rešenije problem v kognitivních igrach
Karel Paulík
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ritm i pauza v reei verbalnoj i neverbalnoj (Umenije slušať i slyšať)
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Robert Spaemann: Otázka významu slova Bůh
Iveta Rucková
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rodowod "pierwszych szermierzy"
Karel Kadłubiec
Rok: 1997
stať ve sborníku

Rok 1947, rok Eliotovy Pustiny?
Miroslav Zelinský
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Roľ i mesto grammatiki v obučenii russkomu jazyku rusistov-bakalavrov
Blažena Rudincová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Rola edukacji w kszałtowaniu świadomości językowej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích
Radek Fukala
Rok: 1997,
odborná kniha

Rozmowa z biskupem diecezji Slaska Opolskiego, ks. prof. zw. dr. hab. Alfonsem Nossolem, Wielkim kanclerzem Wydzialu Teologicznego Uniwersytu Opolskiego
Norbert Honsza, J. Pospiech
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozmowa z prof. dr. hab. Norbertem Honsza, wiceprzewodniczacym Stowarzyszenia Germanistów Polskich, von Iwona Bochenska
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rytíři průmyslové revoluce
Milan Myška
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

S bajpásem na samit
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

S koktejlem do šejkru
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

S lodí, jež odváží...
Pavel Hruška
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku

S radarem na bíbísí
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Satanismus
Tomáš Novotný, Martin Grombiřík, Aleš Opatrný
Rok: 1997, Oliva
odborná kniha

Sborníky Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy 16 (1991 - 402 s.), 17 (1995 - 422 s.), 18 (1997 - 486 s.)
Jaroslav Hubáček, Kolektiv Autorů
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Sechs literarische Begegnungen
Norbert Honsza
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sekndhendy udělaly búm
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Selected Aspect of Crisis Phone Intervention in Ostrava
S. Antoš
Rok: 1997
stať ve sborníku

Selected Aspects of Crisis Phone Intervention in Ostrava, Czech Republic
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku


