Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Základní charakteristiky psychologické přípravy. In.: prodesní příprava učitelů geografie "nové generace". Závěrečná zpráva grantového úkolu v r.1996
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zamyšlení nad postavením sloves smyslového vnímání v mluvených textech
Marcela Grygerková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zastavení nad dějinami. (O románu A. Poláčka Život Konstantina a Metoděje.)
Jiří Svoboda
Rok: 1996, Alternativa nova
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4.
Maria Vašutová
Rok: 1996
výzkumná zpráva

Zkoumání jako rekontextualizace
Tomáš Hauer
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zkratky v textech s komerční tematikou [Glosář ruských zkratek organizací]
Blažena Rudincová
Rok: 1996, Top
článek v odborném periodiku

Zkušenost s poradenskou prací na vysokých školách
Maria Vašutová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Znakový a obrazný aspekt (čtenářská konkretizace veršů A. Bloka)
Květuše Lepilová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zneužití náboženství
Tomáš Novotný, Aleš Opatrný, Prokop Remeš
Rok: 1996, Oliva
odborná kniha

Znovuobnovená Československá republika v květnu 1945 a polská menšina na Těšínsku
Jaromír Pavlíček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zu den Paarformeln in der Kanzleisprache des Kuchländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen)
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zur Kanzleisprache des Kuhländchens in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židé mimo štetl v americké židovské próze
Stanislav Kolář
Rok: 1996
stať ve sborníku

Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1996
stať ve sborníku

90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi
Jana Raclavská
Rok: 1996, Neoset
odborná kniha

Abbreviatury v russkich tekstach iz sfery biznesa
Blažena Rudincová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Adjektivní skloňování rodových zájmen v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.)
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

An Aesthetic Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An Aesthetics Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
stať ve sborníku

An Outline of British History
Stella Nangonová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza reklamních textů z hlediska jazykových a nejazykových prostředků ve vztahu k marketingu
Jiří Urban
Rok: 1995
stať ve sborníku

André Simon: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa (México 1943). Kapitola z dijin antifašistického zápasu
Ivo Barteček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Antonín Bajaja, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Richard Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Arnošt Lustig
Jiří Svoboda
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Artistic translation and its adressee (Young reader)
Květuše Lepilová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Aus Egon Erwin Kischs lateinamerikanischen Reportagen:Mexiko und Bohmen
Ivo Barteček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Bartys Matěj
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Básnictví vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bělohradská Hana, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Benešová Božena, in Biograficky slovník Slezska a severní Moravy
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Bibliografie českých a slovenských prací o překladu a tlumočení
Milan Hrdlička, Ivana Čeňková
Rok: 1995, FF UK
odborná kniha

Binar Ivan, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biogramy: Bruntálsko (21-22),Rejzvic (108-109), Rohr (109-111), Skrbenští(118-125)
Radek Fukala
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biogramy: Budín(25-26), Čapek(28), Čapka(28-29),Grečko(41-42),Grmela(43-44), Janko(58-59),Jeremenko(59),Klímek(66),Macura(78),Mašek,J(79),Mašek Z(79-80),Musálek(80-81),Ždanov(130-131)
Tomáš Pavlica
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biogramy: Chalabala 51-52, Kubla 74-75, Štěpánová 128-129
Jiří Paclík
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biogramy: Gastilovič(38),Jelčaninov(58-59),Kidder(63-64),Mácha(79),Moskalenko(87),Petrov(97-98),Rusek(111),Vávra(134)
Tomáš Pavlica
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biogramy:Šlendorf z Hornsberka 115-116
Radek Fukala
Rok: 1995
stať ve sborníku

Bublík Ladislav, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Buzek Hynek Alois
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Bystřina, Otakar, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe 19. století. III/95
Ivo Barteček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Cesty ve fantastické literatuře. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Cieszyńskie pogranicze kulturowe
Karel Kadłubiec, Jan Malura
Rok: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
kapitola v odborné knize

Církevní liturgický rok, 2 díly
Vladimír Šiler
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Marcela Grygerková, Irena Bogoczová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub