Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Od struktury do dyskursu, czyli fenomenologiczne czytanie Saussure'owskiej koncepcji języka
Jan Kajfosz
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Odborný preklad a zradnosti lexiky blízkych slovanských jazykov
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oddělen od lidu? K postavení farního kléru ve společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odešel nestor české germanistiky: Vzpomínka na profesora Zdeňka Masaříka (23.3.1928-19.10.2016)
Lenka Vaňková
Rok: 2017
ostatní

Odkaz obětí tábora Hanke (moderování debaty)
Martin Tomášek
Rok: 2017
ostatní

Odpověď (záští) a normativní zakotvení nepřátelství a svépomoci v českém a moravském zemském právu v 15. až 17. století
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Ohlasy na slovenčinu a Slovensko v poľskej tlači
Marta Pančíková
Rok: 2017, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize

Okolnosti vzniku Československé národní rady
Pavel Carbol
Rok: 2017
stať ve sborníku

Olbram Zoubek skončil svůj životní běh
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Omezená zevní stimulace a prožívaná životní smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a psychopatologická indukce
Marek Malůš, Martin Kupka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On motifs and verb valency
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

On rank-frequency distributions in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Tayebeh Mosavi Miangah, Hanna Gnatchuk,, Radek Čech, Alice Bodoc, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

On the Very Idea of Proper History
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Online diskusní fóra MOOCs: participační role a strategie účastníků.
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Online Video Tutorial:Monologue or Dialogue? (A pilot study)
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

oponentský posudek na disertační práci
Igor Jelínek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Olgy Berger Terminostistema "prostoje predloženije" v russkom i češskom jazykach: sopostavitelńyj aspekt
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opowiado Anna Chybidziurowa
Karel Kadłubiec
Rok: 2017, Ducatus Teschinensis
odborná kniha

Opoziční stanovisko a footing ve veřejných odpovědích na zákaznické stížnosti
Christopher James Hopkinson
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oppositional stance and footing shifts in responses to customer complaints on TripAdvisor
Christopher James Hopkinson
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opravné sekvence v mluveném akademickém diskursu
Magdalena Hanusková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci
Karel Paulík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Ostrava středověká: Poddanské město v politickém vývoji vrcholného ctředověku
Robert Antonín
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Ostrava v síti hospodářských vztahů na moravsko-slezském pomezí
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Ostrava-Hrabová. Vesnice na kraji města
Martin Slepička, Petr Žižka
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ostravský sad Milady Horákové a jeho umělecká výzdoba
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otec a syn Pappeové. Krátká existence krásnobarvířského rodu v Místku na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2017, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2017, Repronis
odborná kniha

Památkové objekty a drobná sakrální architektura
Martin Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Památník revolučních bojů Vladislava Gajdy
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Paměť a identita
Marek Petrů
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paměť míst na "okrajích" jako téma současné české prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paradoxy pohybu
Vladimír Šiler, Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Patočka a Zénón
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017, Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

Paweł Kubisz - poeta gniewu
Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogical Humanism and Creativity in ICT- oriented Elementary Schools.
Zdenka Stránská, Ivana Poledňová, Martina Keratová
Rok: 2017
stať ve sborníku

PEJČOCH, Ivo: Ve znamení zeleného hákového kříže : Národně socialistická dělnická a rolnická strana - historie české obdoby NSDAP. Cheb 2016
Martin BRYCHTA
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Percepce a její klíčová role v Aristotelově etice
Roman Hloch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Perspektivy českých sociálních dějin
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Martina Dragonová, Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil (moderování konference)
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
ostatní

Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Philosophical Way to God's Wisdom: Arithmetic and the Definitions of a Number in Early Medieval Texts
Marek Otisk
Rok: 2017, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub