Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Techniky duševní práce jako jedna z cest k osobnímu rozvoji
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1996, Datel
článek v odborném periodiku

Textová analýza mluvených komunikátů a možnosti jejího pedagogického využití. (K textové syntaxi mluvených komunikátů.)
Emílie Demlová
Rok: 1996
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

The Communicative Approach Revisited
Iva Pýchová
Rok: 1996
stať ve sborníku

The Feminist Reintepretation of the Psychonalytical Interpretation of Art: Shakespeare´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
stať ve sborníku

The Feminist Reinterpretation of te Psychoanalytical Interpretation of Art: Shakespear´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
stať ve sborníku

The Industrial Revolution: Bohemia Moravia and Silesia
Milan Myška
Rok: 1996
stať ve sborníku

THE PLAY-HOUSES AND THEATRE-GOERS OF THE ENGLISH RESTORATION PERIOD
Petr Filip
Rok: 1996
stať ve sborníku

The 2nd Conference of the Central European Region in Poznań
Iva Pýchová
Rok: 1996, FIPLV World News
článek v odborném periodiku

Tilschová Anna Marie. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Tomáš Garrigue masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Translatologie a byznys
Milan Hrdlička
Rok: 1996, Top
článek v odborném periodiku

Transpozice futura do platnosti prézentu /na španělském, českém, slovenském a polském materiálu/. Přispěvek k otázkám překladu
Jaroslav Reska
Rok: 1996
stať ve sborníku

Triadická a holistická etika
Vladimír Šiler
Rok: 1996
stať ve sborníku

Třída zahálčivá
Pavel Pácl, Pavel Kusák, Kolektiv Autorů
Rok: 1996, Karolinum
kapitola v odborné knize

Tučný František
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

TV Commercials in the Classroom
Ivo Broskevič
Rok: 1996, IATEFL Annual Report
článek v odborném periodiku

Tvoření slov v češtině
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvůrčí dialog a konfrontace (K česko-slovenskému literárnímu kontextu na přelomu 19. a 20.stol.)
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Tvůrčí duch je absolutní. Život je neustále otevřen (E. Juliš: Nevyhnutelnosti)
Iva Málková
Rok: 1996, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Two Polish Minorities in the Czech Republic
Tadeusz Siwek
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uplatnění logiky ve výuce občanské výchovy
Jaromír Hrubeš
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uplatnění sociolingvistických a psycholingvistických aspektů při zkoumání běžné denní komunikace (poznámky metodické)
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Úspěšná žena, stres
Karel Paulík
Rok: 1996, Moderní sekretariát
článek v odborném periodiku

Užívání návykových látek dětmi a mládeží
Helena Záškodná
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Užívání návykových látek mládeží
Helena Záškodná
Rok: 1996, Ateliér Milata
odborná kniha

Variantnost jazykových prostředků a její význam pro adekvátnost vyjádření
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

VI. studentská vědecká konference historiků v Ostravě
Tomáš Pavlica
Rok: 1996, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny
Anna Schneiderová, Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního a abnormálního vývoje
Karel Paulík, Helena Záškodná, Bohumil Vašina
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití hypnózy u dyslektických dětí
Maria Vašutová
Rok: 1996,
článek v odborném periodiku

Vývoj francouzského jazyka
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vývoj francouzského jazyka
Jan Šabršula
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývojové problémy adolescentní mládeže
Ivan Pavlas
Rok: 1996
stať ve sborníku

Vzdělávání učitelů v diagnostice a terapii specifických vývojových poruch učení a chování. . Francie, .
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W ogrodzie dziecinstwa
Norbert Honsza
Rok: 1996, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Z historie opavského obchodního domu Breda Weinstein
Milan Myška
Rok: 1996, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Za poznáním k rovníku - Ostravská univerzita se prezentuje v Ekvádoru
Maria Vašutová
Rok: 1996, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Základní charakteristiky psychologické přípravy
Ivana Fialová, Anna Schneiderová
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Základní charakteristiky psychologické přípravy. In.: prodesní příprava učitelů geografie "nové generace". Závěrečná zpráva grantového úkolu v r.1996
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zamyšlení nad postavením sloves smyslového vnímání v mluvených textech
Marcela Grygerková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zastavení nad dějinami. (O románu A. Poláčka Život Konstantina a Metoděje.)
Jiří Svoboda
Rok: 1996, Alternativa nova
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4.
Maria Vašutová
Rok: 1996
výzkumná zpráva

Zkoumání jako rekontextualizace
Tomáš Hauer
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zkratky v textech s komerční tematikou [Glosář ruských zkratek organizací]
Blažena Rudincová
Rok: 1996, Top
článek v odborném periodiku

Zkušenost s poradenskou prací na vysokých školách
Maria Vašutová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Znakový a obrazný aspekt (čtenářská konkretizace veršů A. Bloka)
Květuše Lepilová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zneužití náboženství
Tomáš Novotný, Aleš Opatrný, Prokop Remeš
Rok: 1996, Oliva
odborná kniha

Znovuobnovená Československá republika v květnu 1945 a polská menšina na Těšínsku
Jaromír Pavlíček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zu den Paarformeln in der Kanzleisprache des Kuchländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1996
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub