Publikační činnost - IS PUBL
Hugo Vavreckas Visionen
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Morgen-Danubius
článek v odborném periodiku

Hugo Vavris: Život byl spíš román
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Imaginace a utopie
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Imaginace a utopie
Svatava Urbanová
Rok: 1997, Utopia w językach, literaturach i kulturach Slowian. Tom 3
článek v odborném periodiku

In Polen unterwegs mit Günter Grass
Norbert Honsza
Rok: 1997
stať ve sborníku

Integrität und Missachtung. Grundmotive einer Moral der Anerkennung.In: Filosofický časopis, 1997, č. 45, str. 1043-1054
Pavel Baran, Jaroslav Vencálek, A. Honneth
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Interferencja w zakresie modulacji mowy
Jiří Damborský
Rok: 1997
stať ve sborníku

J. Zamjatin v české a slovenské literární kritice
David Jakl
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Rok: 1997, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jak se smlouvá v Maroku
Petr Kaleta
Rok: 1997, MSD
článek v odborném periodiku

Jak se Vám pracuje s vaší učebnicí němčiny
Pavel Turčín, Vladimír Severa
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Jak uczyc zdolnych i utalentowanych uczniów
Iva Pýchová
Rok: 1997, Jezyki obce w szkole
článek v odborném periodiku

Jan Kubisz - nauczyciel i piewca Ziemi Cieszyńskiej
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazyk a jeho dynamika
Karel Kadłubiec, Irena Bogoczová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová, Karel Kadłubiec
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazykové ztvárnění oficiálních projevů na území českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazykoví vagabundi, postmoderní politika aneb napište si svoji knihovnu
Tomáš Hauer
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Jazykový kód neoficiálních projevů na území českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1997, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Jedna z odborných aktivit pracovníků českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Dana Davidová
Rok: 1997, Slavica Electronica Erfordiensis. Electronische Zeitschrift für Slavistik (Projektbeschreibung Publikationen)
článek v odborném periodiku

Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Język polski w Republice Czeskiej
Jiří Damborský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Eva Jandová, Dana Davidová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Joseph Ratzinger: Ježíš Kristus dnes
Iveta Rucková
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Józef Lompa. Żywot niepokorny
Jan Malicki
Rok: 1997, Biblioteka Śląska
odborná kniha

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezký den)
Hana Srpová
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K formám deagentních konstrukcí v mluvených projevech v oblasti Zaolží
Eva Jandová
Rok: 1997
stať ve sborníku

K jazykové a odborné kompetenci při převodu
Milan Hrdlička
Rok: 1997
stať ve sborníku

K jazyku městských knih Kravařska v 2. polovině 16. století
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

K máchovskému bádání v české literární vědě
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

K obecně historickým predpokladům vzniku kulturních center a regionů
Milan Myška
Rok: 1997
stať ve sborníku

K pojmu spokojenost v současné psychologii
Karel Paulík
Rok: 1997
stať ve sborníku

K problematice vývoje romského etnika na teritoriu českých zemí po r. 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

K typum a vývoji jazykových sylabu I
Iva Pýchová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

K typum a vývoji jazykových sylabu II
Iva Pýchová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

K výuce nadaných a talentovaných žáků
Iva Pýchová
Rok: 1997, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Kadłubiec, K. D. Górniczy śmiech. Komizm ludowy
Irena Bogoczová
Rok: 1997, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Kdo, co je Evropa v české poezii XX. století?
Miroslav Zelinský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Když má topmodelka sexepíl
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Ke vzniku a počátkům rozvoje Ostravské univerzity
Jaroslav Hubáček, Stanislava Kučerová, Kolektiv Autorů
Rok: 1997, Ostravská univerzita v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Keč komára (jak umíš)!
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Kilka uwag o analizie i interpretacji dzieła literackiego w szkole podstawowej
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Klipy věčně zelené
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Koheze a koherence v dialogu
Renáta Tomášková
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Komunikace ve sféře byznysu a bakalářské studium ruštiny
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Konec tureckého nebezpečí a Morava
Jiří Procházka
Rok: 1997
stať ve sborníku

Konstrukce hospodářského vozu na Hané v kresbách Františka Pospíšila.
Vladimír Horák
Rok: 1997, Střední Morava
článek v odborném periodiku

Kreativní psaní jako vyjádření a sdílení zkušenosti
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku


