Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Na marginiesie minionego Roku Kultury Ludowej
Karel Kadłubiec
Rok: 1996, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Na okraj komunikačního problému marketingu
Jiří Urban
Rok: 1996, Obchodník
článek v odborném periodiku

Na počátku byl Vašica (J. Vašica: České literární baroko)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Na pucle potřebujete nouhau
Ivo Broskevič
Rok: 1996, Práce
článek v odborném periodiku

Nad odkazem literárního vědce (O. Králík, Osvobozená slova)
Jiří Svoboda
Rok: 1996, Alternativa nova II
článek v odborném periodiku

Nahota a moudrost v Bibli
Tomáš Novotný
Rok: 1996
stať ve sborníku

Nápravné techniky a metody pro děti s vývojovými poruchami učení a chování- moveoterapie
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nápravné techniky a metody pro děti s vývojovými poruchami učení a chování- moveoterapie
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nápravné techniky a metody pro děti s poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nápravné techniky a metody pro děti s poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nápravné techniky pro dyslektické děti
Maria Vašutová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Nazvanija žitilej, narodov i narodnostej stran Jevropy i Azii
Mojmír Vavrečka
Rok: 1996, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nejmladší česká próza, 1. díl
Oskar Mainx
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nejmladší česká próza, 2. díl
Oskar Mainx
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Několik poznámek ke knížkám lásky a touhy
Svatava Urbanová
Rok: 1996, Ladění
článek v odborném periodiku

Několik skromných slov k percepci mluveného projevu na severní Moravě (resp. v Ostravě a přilehlém okolí
Monika Horsáková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Několik skromných slov k percepci mluveného projevu na severní Moravě (resp. v Ostravě a přilehlém okolí). In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Monika Horsáková, R. Walker
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Některé aspekty jazyka masmedií
Ivo Broskevič
Rok: 1996
stať ve sborníku

Neuropsychická zátěž učitelů vysokých škol
Karel Paulík
Rok: 1996
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nová Svoboda 1975, pokus o obsahovou analyzu
Pavel Pácl
Rok: 1996
stať ve sborníku

Nové přístupy v terapii dysporuch
Maria Vašutová
Rok: 1996,
článek v odborném periodiku

Nowe podejścia do terapii dla dzieci dyslektycznych - moweoterapia
Maria Vašutová
Rok: 1996,
článek v odborném periodiku

O baroku zasvěceně i diletantsky
Jan Malura
Rok: 1996, Literární noviny
článek v odborném periodiku

O budoucích učitelkách a sexu
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku

O čem vlastně byly volby 1996
Pavel Pácl
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku

O češtině. O knize M. Čechové a kol. Čeština - řeč a jazyk
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996, Lidové noviny
článek v odborném periodiku

O finale bajki zwierzęcej
Irena Bogoczová
Rok: 1996, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

O niektórych problemach metodologicznych badań socjolingwistycznych pogranicza
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Obec v letech 1920-1948
Nina Pavelčíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Obyčej vynášení smrti a přinášení máje o Smrtné a Květné neděli na Hané.
Vladimír Horák
Rok: 1996, Střední Morava
článek v odborném periodiku

Obyvatelska jmena v cestine a v polstine
Eva Mrhačová
Rok: 1996, Slavia - easopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Očerk russkoj kuľtury
Květuše Lepilová
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Od Montaigne ke Komenskému
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

Od "Rasy" do "Polowania". Kino hiszpaniskie wobec wojny domowej
Piotr Sawicki
Rok: 1996
stať ve sborníku

Od teorie k soukromým komentářům
Tomáš Hauer
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

odborný asistent na pracovišti Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
Irena Bogoczová
Rok: 1996
působení v zahraničí

Odpovědnost
Pavel Baran, Kolektiv Autorů, Štefan Slávik
Rok: 1996, Karolinum
kapitola v odborné knize

Ohlédnutí za Františkem Schwarzem
Lenka Vaňková
Rok: 1996, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

ON EDUCATION IN THE 21st CENTURY
Iva Pýchová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Oponentský posudek doktorské práce Emílie Demlové "Textová analýza mluvených komunikátů."
Jaroslav Hubáček, Emílie Demlová, Jiří Luska
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Organizace polské etnické skupiny v českém Slezsku
Tadeusz Siwek
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Österreichische Lektoren in der Tschechischen Republik
Miroslava Kyselá
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská univerzita provedla sexuální výzkum budoucích učitelek
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941
Blažena Gracová
Rok: 1996, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Osudové otázky nad městem
Jiří Svoboda
Rok: 1996, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Ozvěny norem
Miroslav Zelinský
Rok: 1996
stať ve sborníku

Palacký podle Moravy
Jan Malura
Rok: 1996, Scriptum. Časopis pro literaturu, umění a život
článek v odborném periodiku

Pedagogicko-psychologický profil učitele sexuální výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Bezruč a Óndra Łysohorský - konfrontace dvou poetik
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Počáteční fáze procesu normalizace v Severomoravském kraji v letech 1968-1971
Nina Pavelčíková
Rok: 1996
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub