Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pro první vavříny
Jaroslav Reska
Rok: 1995, Listy o Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií
Miroslav Mikulášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace
Blažena Gracová, Blažena Przybylová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Proč mi Středa tak chutná (I. Procházková: Středa nám chutná)
Svatava Urbanová
Rok: 1995, Zlatý máj 39
článek v odborném periodiku

Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1995
stať ve sborníku

PROTO-INDUSTRIALIZATION IN BOHEMIA, MORAVIA AND SILESIA
Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Próza vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prvky ruského impresionismu v tvorbě A. Kuprina
Květuše Lepilová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Předmluva ke Sborníku Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Přednášky významných rusistů
Blažena Rudincová
Rok: 1995, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Příčiny kriminality mládeže - představy a skutečnosti
Marcel Recman, Oldřich Solanský
Rok: 1995, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Přirozený svět a Postmodernismus neboli toulání není bloumání
Tomáš Hauer
Rok: 1995, Aries
odborná kniha

Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reality as Interpretation?
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Region a periferie?
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Regionalismus včera a dnes
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rekontextualizace metafor
Tomáš Hauer
Rok: 1995, Filozofia
článek v odborném periodiku

Relaxační pohádky
Y. Šimečková, Ivana Fialová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rodina jako instituce a vztahová síť
Oldřich Solanský, Jan Sedláček, Oldřich Matoušek
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Roľ disciplin
Květuše Lepilová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Román-Rabelaisovská odpověd asketickým kněžím
Tomáš Hauer
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů
Nina Pavelčíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rozmlouvání po moravsku
Jan Chloupek
Rok: 1995, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Russkij jazyk dlja sfery turizma
Blažena Rudincová, Mojmír Vavrečka, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruština pro oblast cestovního ruchu
Mojmír Vavrečka
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
ediční a redakční práce

Sekcja Folklorystyczna w ostatnim pięcioleciu
Karel Kadłubiec
Rok: 1995, Hlavní výbor PZKO
kapitola v odborné knize

Sex a studium
Zdeněk Mlčák, M. Petrov, Š. Bednářová
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Planované rodičovství
článek v odborném periodiku

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální život studentek OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Československý NEIreport
článek v odborném periodiku

Sjednocující a rozlišující faktory v mluvené komunikaci
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slohové přehodnocení shodného přívlastku. In:
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slovotvorná typologie slezských hypokoristik
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Směja Fran, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Sociální psychologie pro učitele
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální psychologie pro učitele
Jan Nevřala
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální psychologie pro učitele
Jan Nevřala
Rok: 1995, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947
Nina Pavelčíková
Rok: 1995, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Specifičnost překladu odborného textu
Milan Hrdlička
Rok: 1995
stať ve sborníku

Spisovatelovo vykročení k svobodě (k Valentovu románu Jdi za zeleným světlem)
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v běžně mluvených textech ve Slezsku
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Strnadel Josef, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Strukturalismus v české literární vědě
Jiří Svoboda
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svoboda Josef Marcol, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Šavrda Jaromír, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Techniky efektivního rozhodování
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Teologické a filozofické sondy do prehistorie hnutí New Age
Vladimír Šiler
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Thajsko-země protikladů
Jiří Urban
Rok: 1995, MSD
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub