Publikační činnost - IS PUBL
Řečová komunikace verbální a neverbální
Květuše Lepilová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řečová komunikace verbální a neverbální
Květuše Lepilová, Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Sbírka studií Západ-Východ II. Tradice a současnost (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) - Úvod
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů, Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Scientologie
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Magazín Dítě
článek v odborném periodiku

Sdvigi v ponimaniji kul´tury reči v Rossiji poslednego desjatiletija
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sémantická diferenciace jako nástroj měření porozumění textu ve vyučování cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Senioři jako čtenáři; posluchači a diváci hromadných sdělovacích prostředku
Pavel Pácl
Rok: 1998, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

SHP obchodního domu Bachner v Ostravě
Naděžda Goryczková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sjednocení východisek praktické jazykové výuky současné češtiny. (Oponenti: prof. PhDr. L. Ries, CSc., PdF OU; doc. PhDr. J. Svobodová, CSc., PdF OU)
Emílie Demlová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sláma; František
Jaroslav Pleskot
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slovenská příjmení v ostravském regionu jako odraz společenského vývoje
Naděžda Bayerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slovo vlast v pojetí současných českých studentů vysokých škol
Jiří Damborský
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sobre los adjetivos derivados en - al
Lubomír Bartoš
Rok: 1998, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Sociální deviace dětí a mládeže
Helena Záškodná
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální deviace dětí a mládeže
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Some remarks on the Vowels of English, German and Czech
Stanislav Kavka
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sostavnyje naimenovanija v sovremennom russkom jazyke (na materiale jazyka pressy iz ekonomičeskoj i kommerčeskoj sfer)
Blažena Rudincová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Soukromý úvěrový ústav podnikatelské rodiny Homoláčů
Milan Myška
Rok: 1998
stať ve sborníku

Spokojenost a zátěž učitelů a její složky
Karel Paulík, Chrudoš Valoušek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Stálé zjemňování vnímavosti (V. Mikula: Od baroka k postmoderne)
Miroslav Zelinský
Rok: 1998, Romboid
článek v odborném periodiku

Sto let Teorie zahálčivé třídy Thorsteina Veblena
Pavel Pácl
Rok: 1998
stať ve sborníku

Stručná charakteristika současného církevního slangu
Marcela Grygerková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Jadwiga Kosowska-Rataj
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studentská jazykovědná konference Ostrava 8.12.1997
Pavel Kosek, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica - nový sborník českých a polských slavistů
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Symboly satanismu
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Syndrom vyhoření a možnosti jeho terapie
Ivana Fialová, Anna Schneiderová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Systém odchylek překladatele
Milan Hrdlička
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku

Šedesát let od smrti Otokara Fischera
Zdeněk Smolka
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Španělština. Praktický jazykový průvodce
Lubomír Bartoš
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Šwiadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu. (Jazykové povědomí a jazyková kompetence nejmladší generace Poláků na českém Těšínsku.) vroč. 1996
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Tätigkeit, Kognition, Narration. Zum Verständnis der Kreativität in der Fremdsprachendidaktik
Pavla Zajícová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Technické památky a problematika ruin
Miloš Matěj
Rok: 1998, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Telegrafické recenze (J. Stöhr: Hodina Hora, M. Čermáček: Drkotání větví, B. Trojak: Pan Twardowski)
Iva Málková
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Telegrafické recenze(M.J.Stohr: Hodina hora, P. Čermáček: Drkotání větví, B. Trojak: Pan Twardowski)
Iva Málková
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

The Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

The significance of quality in banking services
Jiří Urban
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tkáč Ignác. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Toponyma v obecních kronikách obcí Květinov, Hurtova Lhota a Poděbrady (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Rok: 1998, Acta onomastica XXXIX
článek v odborném periodiku

Translatologický slovník
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
odborná kniha

Třinecké železárny z hlediska náprav památkové péče
Miloš Matěj, Michaela Ryšková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tvořivý čtenář a počítačový hráč
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tvořivý čtenář a počítačový hráč. (Závažnost etapy předčtenářství
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Učitel a pracovní spokojenost
Karel Paulík
Rok: 1998, Gruber TDP
odborná kniha

Úloha a místo gramatiky ve výuce ruského jazyka posluchaeu bakaláoského studia
Blažena Rudincová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Une belle fete de la linguistique romane tcheque
Jan Šabršula
Rok: 1998, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy
Renáta Halásková
Rok: 1998, Journal of management, Informatics and Human Resources, Ljubljana
článek v odborném periodiku

Úvod do jakosti
Jiří Urban, Š. Zapletalová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Užitečné kapitoly z české literatury (Jiří Svoboda: Z obzoru tvorby)
Zdeněk Smolka
Rok: 1998, Moravskoslezské noviny Svoboda
článek v odborném periodiku


