Publikační činnost - IS PUBL
Pračka Břetislav. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Praktičeskaja funkcional´naja grammatika russkogo jazyka
Blažena Rudincová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematik der Dialogforschung auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998
stať ve sborníku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč sekty
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Magazín Dítě
článek v odborném periodiku

Prof. PhDr. Anton Popovič, DrSc.
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku

Profesionál jako loutka
Vladimír Šiler
Rok: 1998
stať ve sborníku

Projekt jazykového zákona v Polsku
Jiří Damborský
Rok: 1998, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Proměny literatury pro děti a mládež v letech 1945-1948
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Prózy Jiřího Ortena
Zdeněk Smolka
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Průvodce jako specifický stylový žánr smíšeného typu
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Przemiany kultury na wsi a procesy urbanizacji na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Přijímací testy na OPF 1995-1997
Jana Veselá
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přijímací testy (1996) na obor český jazyk na FF OU
Monika Horsáková, Pavel Kosek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Přínosy pro oblast marketingu
Jiří Urban
Rok: 1998, Obchodník
článek v odborném periodiku

Příprava učitelů v diagnostice a terapii specifických poruch učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků odvozených od výrazu "brže".
Pavel Kosek
Rok: 1998, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Přízraky a záhrobní vidění v triviální literatuře baroka
Jan Malura
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Psychická zátěž u učitelů velkoměstských a venkovských škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Psychologie pro učitele (cyklus přednášek 1 -5)
Ivan Pavlas
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie v práci záchranáře
Karel Paulík, Svatoslav Šváb
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychosociální problémy adolescentů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Quality of services in the area of active tourism in the region of North Moravia
Jiří Urban, Š. Zapletalová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Radiožurnál
Oldřich Solanský
Rok: 1998
rozhlasové a televizní relace

RAK č. 4(české číslo)
Miroslav Zelinský, Eva Burianová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Recepcija narodnoj skazki na poroge tysjačeletija (Deficit osoznanija poetiki?)
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Reprodukce obyvatelstva českého Slezska od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Reprodukce původní promluvy (na španělském, českém, polském , slovenském a ruském materiálu)
Jaroslav Reska
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Returns to Europe in Jewish-American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 1998
stať ve sborníku

Riflessioni etico sociali sulla transformazione economica nella Repubblica Céca
Eva Saunders
Rok: 1998, La Societa
článek v odborném periodiku

Rok 1947-rok Eliotovy Pustiny?
Miroslav Zelinský
Rok: 1998
stať ve sborníku

Romové v Uherském Ostrohu po druhé světové válce
Nina Pavelčíková
Rok: 1998, Bulletin MRK Brno
článek v odborném periodiku

Rozenplut ze Švarcenberku; Jan
Jaroslav Pleskot
Rok: 1998
stať ve sborníku

Rozmary Bhagwana Šri Rajneesha
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Rozmer
článek v odborném periodiku

Rozmowa z biskupem diecezji wroclawskiej Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Ryszardem Boguszem
Norbert Honsza
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozmowy polsko-niemieckie Bertolt Brecht
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozumíme jejich dětem
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Magazín Dítě
článek v odborném periodiku

Ruské motivy v próze Julia Zeyera
Jan Vorel
Rok: 1998
stať ve sborníku

Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl I. a II
Mojmír Vavrečka, Blažena Rudincová, Milan Hrdlička
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Russkije drobnyje čisliteľnyje v sopostavlenii s češskimi.
Zdeňka Nedomová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Rytíři průmyslové revoluce. Slezský sborník 96
Nina Pavelčíková, Milan Myška
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řečová komunikace verbální a neberbální
Emílie Demlová, Květuše Lepilová, J. Solfronk
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řečová komunikace verbální a neverbální
Květuše Lepilová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řečová komunikace verbální a neverbální
Květuše Lepilová, Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy


