Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Čeština - řeč a jazyk (Recenze "O češtině" uveřejněná v Lidových novinách 22.6.1996)
Jaroslav Hubáček, Marie Čechová, Ilona Helclová, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čtení jako zápas a dialog s textem
Květuše Lepilová
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dalimil pro nejnáročnější (Dalimilova kronika III.)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Dějiny tzv. I. Severní války
Jiří Procházka
Rok: 1996
stať ve sborníku

Demytizace mýtu (A. Urbanová: Mýtus divadla pro děti)
Svatava Urbanová
Rok: 1996, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Der jüdische Geist in der deutschen Kultur
Norbert Honsza
Rok: 1996
stať ve sborníku

Děti a literatura
Svatava Urbanová
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Repronis
odborná kniha

Deux freres deux mondes opposes
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1996
stať ve sborníku

Die deutschsprachige schlesische Literatur der Zwischenkriegszeit
Ivan Stupek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Die Reaktionen der Jüdischen Volksstimme auf den antisemitismus im Jahr 1933
Miroslava Kyselá
Rok: 1996
stať ve sborníku

Disco-latine I - II
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dnešní jazyková situace v České republice a její příčiny (na materiále z oblasti českého Slezska)
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Dominantnyje evoljucionnyje tendencii v russkoj literature XX veka
Miroslav Mikulášek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Dvě sociologické publikace
Oldřich Solanský
Rok: 1996, Regionální revue 2
článek v odborném periodiku

Dysfunkční rodina. Teoretické a diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Educating Educators for the Next Century
Eva Pýchová
Rok: 1996, FIPLV World New
článek v odborném periodiku

Educating Educators for the 21st Century
Iva Pýchová
Rok: 1996
stať ve sborníku

English Syntax handouts
Aleš Svoboda
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Epidemiologické mapy užívání a zneužívání návykových látek dětmí a mládeží na území města Ostravy
Helena Záškodná
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Espace: hypotheses, données perceptives et objectives, données langagieres
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

Etika ochrany zvířat
Vladimír Šiler
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etika reklamy
Vladimír Šiler
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské kořeny americké židovské literatury
Stanislav Kolář
Rok: 1996
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Femina - magazín pro ženy
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Fenomén VOTOBIA
Iva Málková
Rok: 1996, Literární noviny, příl. Na kulturu
článek v odborném periodiku

Formations prémorphologiques analytiques dans le latin flexionel
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

Fostering Creativity in Young Adults: Some Findings on the Structure and Dynamics of Creativity
Iva Pýchová
Rok: 1996, High Ability Studies
článek v odborném periodiku

František Bartoš. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6
Svatava Urbanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

František Čečetka. In: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7
Svatava Urbanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Frazeologie a frazeologizmy jako překladatelský problém
Milan Hrdlička
Rok: 1996, TOP
článek v odborném periodiku

Giles Gunn: Multikulturalizmus, smútok a Ameriky: K novej pragmatike transverzálnej a multikulurálnej kritiky
Zdeňka Kalnická, P. Kremzerová, Gilles Gunn
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gnostikovo hádání duše s tilem
Richard Svoboda
Rok: 1996, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Granica etniczna na obszarach wysokozurbanizowanych
Tadeusz Siwek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Grantový projekt FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4
Maria Vašutová
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Historie matematiky, 3.díl
Jaromír Hrubeš
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie matematiky, 4. díl
Jaromír Hrubeš
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hiszpania malownicza-historyczna. Zapirenejskie wedrowki Polakow w latach 1838-1930
Piotr Sawicki
Rok: 1996, Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego
odborná kniha

Holič z Kazbeamu.Nabokov o krutosti
Tomáš Hauer
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Honza Krejcarová a Jana Černá
Martin Pilař
Rok: 1996
stať ve sborníku

How to Teach the Gifted and Talented
Iva Pýchová
Rok: 1996, Moravian-Silesian Association of Teachers of English Newsletter
článek v odborném periodiku

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí (jejich slovotvorba a jejich podoby užívané při oslovování v komunikaci rodiny)
Naděžda Bayerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Idea svatovojtěšská v díle Jaroslava Durycha
Petr Hora
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

IN DEFENCE OF LEARNER TRAINING
Stella Nangonová
Rok: 1996
stať ve sborníku

In Memoriam PhDr. František Schwarz, CSc.
Miroslava Kyselá
Rok: 1996
stať ve sborníku

Inovace vzdělávání učitelů češtiny základních a středních škol
Emílie Demlová
Rok: 1996, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Intenzivní kurs španělštiny II.. Programy pro audioorální cvičení
Jaroslav Reska
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intepretace jako jediná možnost
Miroslav Zelinský
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Introducción al estudio del espaňol en América
Lubomír Bartoš
Rok: 1996, Masarykova univerzita Filozofická fakulta
odborná kniha

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Ivan Stupek
Rok: 1996
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub