Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Severovýchodní Morava a hukvaldské panství v době třicetilete války
Miloň Dohnal
Rok: 1997
stať ve sborníku

Siesta
Oldřich Solanský
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Siesta
Oldřich Solanský
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Siesta
Oldřich Solanský
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Sinergija genologii, istoričeskoj poetiki, germenevtiki i modernych interpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sitkomy v prajmtajmu
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Skanzen marocké kultury
Petr Kaleta
Rok: 1997, MSD
článek v odborném periodiku

Sledování vývoje nabídky a poptávky po VŠ kvalifikaci na trhu práce
Oldřich Solanský
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sledovanost biografu v severomoravském regionu
Pavel Pácl
Rok: 1997, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Sledovanost celostátních deníku na severní Moravě a ve Slezsku
Pavel Pácl
Rok: 1997, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Sledovanost rozhlasového vysílání na severní Moravě
Pavel Pácl
Rok: 1997, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Sledovanost televize v severomoravském regionu
Pavel Pácl
Rok: 1997, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Slezská univerzita, Katowice - Sosnowiec
Stanislav Kolář
Rok: 1997
působení v zahraničí

Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region
Jiří Svoboda, Milan Myška, Miroslav Malura, Petr Holý, Rudolf Sramek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Slezskomoravská oblast
Dana Davidová, Dana Davidová, Helena Záškodná, A Kolektiv, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Slogany na bilbórdech
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Slova jako záchrana (P. Mikeš: Stříbrný pták ve žluté skříni)
Iva Málková
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Slovensko a Slováci v Československé republice na stránkách současných polských dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Slovesa pohybu v slangových frazeologismech
Jaroslav Hubáček
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Slozena osobni jmena slovanskeho puvodu v cestine, slovenstine a polstine
Eva Mrhačová
Rok: 1997, Slavia - easopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Slunce nesvítí všem stejně
Maria Vašutová
Rok: 1997, Svoboda - Severomoravský deník
článek v odborném periodiku

Smíšené sňatky boří bariéry (prof. Elliott Barkan a problematika etnických menšin v USA)
Stanislav Kolář
Rok: 1997, Svoboda
článek v odborném periodiku

Socjolinewistyczne badania polskiego środowiska językowego na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Some Aspects of Mass Media Language. Část I, II
Ivo Broskevič, Eva Höflerová
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sonda do problematiky kvality služeb v oblasti aktivního cestovního ruchu na území Slezska a severní Moravy
Jiří Urban
Rok: 1997
stať ve sborníku

Současné bulharské umění v Galerii Bonum
Daniela Rywiková
Rok: 1997, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Sovremennoje vosprijatije češskoj litěratury v češskoj sredě
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sparingpartner v deblu
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Spisovatel a jeho doba. Ze soukromého deníku V. Martínka
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Spisovatelův tvůrčí proces aneb hledání identity (Zastavení nad dílem S. Richterové)
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sprechen über Literatur oder Verständigung inmitten der Geschichten und durch Geschichten
Pavla Zajícová
Rok: 1997, XXI. ročenka Kruhu moderních filologů
článek v odborném periodiku

Sprejeři nejsou sory
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Srovnání morfologických částí Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština - řeč a jazyk
Eva Jandová
Rok: 1997, Čeština doma i ve světě
článek v odborném periodiku

Stanovení a ověření předpokladů pro studium a práci v požární ochraně
Karel Paulík, J. Lošák
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stanovení systému pro výběr, přípravu, hodnocení a kontrolu pracovníků požární ochrany
Karel Paulík, J. Lošák
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stará Ves. (Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996)
Vladimír Horák
Rok: 1997, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Stibor Ferdinand
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Struktura, systém a péče o dyslektické děti v České republice
Maria Vašutová
Rok: 1997,
článek v odborném periodiku

Studentky bakalářského studia se činí
Jaroslav Reska
Rok: 1997, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Studentská jazykovědná konference
Pavel Kosek
Rok: 1997
uspořádání konference, workshopu

Studující mládež o Těšínsku
Blažena Gracová
Rok: 1997, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Stylistika pro učitele
Jaroslav Hubáček, Maria Ozga-Zielińska, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová, Jerzy Brzeziński
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Subjekty v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic
Zdeněk Smolka
Rok: 1997, TVAR
článek v odborném periodiku

Sumín Jiří
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sytuacja językowa rodziny polsko-czeskiej w Ostrawie
Jana Raclavská
Rok: 1997
stať ve sborníku

Šimek Rudolf František. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Škarka Antonín. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Šmíd Zdeněk. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Šortky, legíny či džíny?
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub