Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Translatologie - cesty a rozcestí
Milan Hrdlička
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku

Translatologie - problémy teorie a praxe
Milan Hrdlička
Rok: 1997
stať ve sborníku

Translatologie - problémy teorie a praxe
Milan Hrdlička
Rok: 1997
stať ve sborníku

Trénink radosti I. Sebepoznání Seberozvoj
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1997, Gruber TDP
odborná kniha

Trénink radosti II. Emotion Management
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1997,
odborná kniha

Trojí reflexe ženy a krajiny (Příspěvek ke studiu vztahových vazeb autora a regionu)
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Trudna obecnošč. Polska i Polacy w literaturze niemieckiej
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Tři úvahy pro Antonína Kroču
Petr Holý
Rok: 1997
stať ve sborníku

Úloha školy při formování obrazu sousedního národa
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Universität Wien
Iveta Rucková
Rok: 1997
působení v zahraničí

Uniwersytet Ostrawski: Katedra Polonistyki - placówka edukacji regionalnej
Jana Raclavská
Rok: 1997
stať ve sborníku

Uplatnění funkčně-komunikativního principu při výuce gramatiky rus. jaz
Blažena Rudincová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Uplatnění vysokoškolských kvalifikací na trzích práce v zemích Evropské unie
Jan Nevřala, Oldřich Berka, Jindřiška Eberová, Emanuel Šustek, Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Using Visuals is Developing Students´Creativity
Iva Pýchová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Utopické teorie a jejich podněty v české literatuře 19. století
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Útvarové proměny v závislosti na komunikační situaci
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Útvary národního jazyka a jejich současný vývoj (na materiálu běžné mluvy denního styku v oblasti českého Slezska)
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Utváření výtvarného umění v regionu severní Moravy a Slezska od 19. st. do 2. světové války
Petr Holý, Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

"V paměť uvozeno býti má" (M.Dačický z Heslova)
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Václav Thám
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Válek Josef
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vazba genologie-historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vekslák s disketou
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Velká a dlouhá válka s Turky
Jiří Procházka
Rok: 1997
stať ve sborníku

Verbální a nonverbální komunikace.Taktiky tlumočníka
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Verstehen des narrativen Textes im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věžky. (Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996)
Vladimír Horák
Rok: 1997, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Videoklip jako žánr literární
Miroslav Zelinský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Videoprogram "Vyprávějte si s námi"
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vliv hracich automat na obcany mesta frydek-Mistek Výzkumný projekt
Oldřich Solanský
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Voluntad de crítica, voluntad de justicia (entrevista con Didier Eribon)
José Luis Bellón Aguilera, J.L. Moreno Pestaňa, A. Relinque Eleta
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výtvarníčky na Dňoch Aspektu
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU; přístupy k řešení
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výzkum slangu v ČSR, v ČR a SR v letech 1020 - 1996
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Lumír Klimeš, Artur Magnuszewski, Zdzislaw Mikulski
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, filozofická fakulta
odborná kniha

Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vzdálené hlasy (E. Petrů: Vzdálené hlasy)
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Vzdilávací a školská politika a její institucionální podpora v Sm regionu
Josef Mrhač, Vítězslav Kuta, Pavel Pácl, Juraj Hon, Ivan Šotkovský
Rok: 1997, Regionální revue - easopis pro spoleeenské vidy
článek v odborném periodiku

Vztah jazykové a odborné kompetence při převodu
Milan Hrdlička
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku

Wérkoholik a jeho noutbuk
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Wpływ Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego na kształtowanie się rodzimej więzi międzygeneracyjynej oraz świadomości narodowej na Zaolziu
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Współczesny język polski na Zaolziu, Polszczyzna Śląska
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Wstep /Předmluva/
Piotr Sawicki
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z bliskiej odleglości - rzecz o antonimach
Jiří Damborský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach podstawowych w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Z zagadnień analizy literackiej w warunkach współczesnej szkoły
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Základy jazykovědy
Mojmír Vavrečka, Monika Horsáková, Jana Svobodová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zamyšlení nad pokusy o řešeni tzv. romského problému v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Bulletin Muzea romské kultury Brno
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub