Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kubín Josef Štefan. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kultura języka w Czechach
Jiří Damborský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kultura ludowa na pograniczu
Karel Kadłubiec
Rok: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
odborná kniha

L´alternance intégrée dans la formation des enseignants
Jitka Smičeková
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

L´asymétrie entre les désignants morphologiques des systemes temporels et le contenu temporel occurrentiel. Domaines latin, roman et francais
Jan Šabršula
Rok: 1995
stať ve sborníku

Le romanesque et la vie
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1995
stať ve sborníku

Le statut de la métaphore et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1995
stať ve sborníku

Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura
Květuše Lepilová
Rok: 1995, Opera Slavoca
článek v odborném periodiku

Lichý Saša. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Lichý Saša. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Literatura pro mládež v regionu
Svatava Urbanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Louis Aragon i nadrealizm
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1995
stať ve sborníku

Lyrika
Miroslav Zelinský, Lubomír Plesník
Rok: 1995
stať ve sborníku

Lyrika
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Making both Ends Meet or Czech Literature after November 1989
Martin Pilař
Rok: 1995, Canadian Review of Comparative Literature
článek v odborném periodiku

Making both ends meet or The Czech Literature after November 1989
Martin Pilař
Rok: 1995
stať ve sborníku

Manýrismus
Radek Fukala
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 1995
stať ve sborníku

Mezi historií a diplomacií (Portrét Vlastimila Kybala)
Ivo Barteček
Rok: 1995, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Mezitextový dialog v románech vladimíra Párala
Jan Malura
Rok: 1995
stať ve sborníku

Mluvený jazyk středoškolské a vysokoškolské mládeže severní Moravy ve srovnání s písemnými projevy z hlediska syntaxe
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Motiv ženy zlobivé v českých barokních lidových hrách
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (25 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (8 biogramů + 1 biogram spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy (1 biogram)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys
kapitola v odborné knize

Mythos des Antisemitismus in Deutschland der Zwischenkriegszeit
Ivan Stupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nacional´no-kul´turnaja specifika rečevogo povedenija russkich i nerusskich
Rudolf Zimek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let
Nina Pavelčíková
Rok: 1995, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Násilí na textu a v textu
Miroslav Zelinský
Rok: 1995
stať ve sborníku

Návrat básníka (J. Gold: Noci dní)
Iva Málková
Rok: 1995, TVAR
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci
Jaroslav David
Rok: 1995, Havlíčkobrodsko 11
článek v odborném periodiku

Neumění pro neumění
Daniela Rywiková
Rok: 1995, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Nitschmann Anna
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nitschmann David
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nitschmann Jan
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nominativní a vokativní funkce i podoby antroponym v mluvených projevech
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

O ekvivalenci v odborném překladu
Milan Hrdlička
Rok: 1995
stať ve sborníku

O zebře, dekonstrukci a rekontextualizaci
Tomáš Hauer
Rok: 1995
stať ve sborníku

One aspect of the language in the mass media
Ivo Broskevič
Rok: 1995
stať ve sborníku

Osobnost a dílo Jakuba Demla
Oskar Mainx
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osobnost (klíčové pojmy)
Ivan Pavlas
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ostravický Čechoslav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku

Osudový vlak
Miroslav Zelinský, Eva Burianová, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Osvícenský biskup Jan Leopold Hay - církevní a náboženský reformátor? (Poíspěvek k dějinám osvícenství)
Jaroslav Pleskot
Rok: 1995
stať ve sborníku

Panoráma ruské literatury
Miroslav Mikulášek, Galina Bínová
Rok: 1995, Albert, Boskovice
odborná kniha

Peřich Václav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1995
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub