Publikační činnost - IS PUBL
Jatka v Ostravě
Martin Strakoš
Rok: 1998, Architekt
článek v odborném periodiku

Jazyk český v pohraničním pásmu
Jiří Damborský
Rok: 1998
stať ve sborníku

Je reálné obchodovat s východní Afrikou
Jiří Urban
Rok: 1998, Obchodník
článek v odborném periodiku

Ještě k překladu frazeologizmů
Milan Hrdlička
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století)
Jana Raclavská
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Josef Dobeš; malíř a člověk
Petr Holý
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Josef Šusta a Dějiny lidstva
Jiří Lach
Rok: 1998
stať ve sborníku

Jung-Juda-Zeitschrift für jüdische Jugen
Miroslava Kyselá
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1998, FF, OU v Ostravě
odborná kniha

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K provádění národní očisty na Hlučínsku po roce 1945
Pavel Kladiwa
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

K recepci jezdeckého typu na konci 12. a v 1. pol. 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Rok: 1998
stať ve sborníku

K voprosu oficial´no-delovogo stilja russkogo jazyka i sistemy jeho obučenija v Ostravskom univerzitete.
Zdeňka Nedomová
Rok: 1998
stať ve sborníku

K životnímu jubileu profesora Šabršuly
Jana Pavlisková
Rok: 1998, K životnímu jubileu profesora Šabršuly
článek v odborném periodiku

Kácení máje na Hané
Vladimír Horák
Rok: 1998, Střední morava
článek v odborném periodiku

Kainarovy Nové mýty a Osudy a jejich dobová kritická reflexe. Rok 1947
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kancionál Jana Josefa Božana a jeho vztah k literární tradici
Jan Malura
Rok: 1998
stať ve sborníku

Karel Michl
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Karel Sýs
Iva Málková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Katedra romanistiky
Jana Pavlisková
Rok: 1998, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Katolické noviny, zdroj informací o Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Kavecká; R.K.; Lenčenko; K.P.: Cizojazyčná slova na stránkách současného tisku
Milan Hrdlička
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku

Keltern nach alter Tradition. (Schon die Roemer kultivierten Wein in Suedmaehren)
Vladimír Horák
Rok: 1998, Prager Zeitung
článek v odborném periodiku

Klangerlebnis mit 2000 Pfeilen. (Internationales Orgelfestival)
Vladimír Horák
Rok: 1998, Prager Zeitung
článek v odborném periodiku

Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Klepetom sem, kůepetom tam. (Božena Správcová: Večeře)
Libor Magdoň
Rok: 1998, Rak
článek v odborném periodiku

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy I
Stella Nangonová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy III
Stella Nangonová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kohelet. Výklad biblické knihy Kazatel s použitím midrášů a středověkých židovských komentářů
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Oliva
odborná kniha

Konstrukce s predložkou in byly analyzovány na základe 100 stran beletristického textu a srovnány s ceským prekladem
Miroslava Kyselá
Rok: 1998
stať ve sborníku

Krajina domova a dětství
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Králíkovo pojetí básníka; jeho aspekty umělecké a filozofické
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kształcenie sprawności językowych uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kształtowanie się cieszyńskiego pogranicza kulturowego i jego rola w jednoczącej się Europie
Karel Kadłubiec
Rok: 1998
stať ve sborníku

La fantastique de Maupassant - fantastique fin de siecle?
Magdalena Wandzioch
Rok: 1998
stať ve sborníku

La parole prémonitoire dans l´univers romanesque de Barbey d´Aurevilly
Magdalena Wandzioch
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Labocha, J. Gramatyka polska. Składnia
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Landeskunde an der Universität Ostrava
Miroslava Kyselá
Rok: 1998
stať ve sborníku

Laudon; Gideon Erust
Jaroslav Pleskot
Rok: 1998
stať ve sborníku

Le romanesque français d'une fin de siécle a l'autre
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Le romanesque français d´une fin de siecle a l´autre
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Lev Natanovich Lunts 1901-1924. Prose writer and dramatist
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Liberté
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Rok: 1998
uspořádání výstavy (E)

Linka důvěry jako indikátor zdraví regionu
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární tradice a region; fikce nebo skutečnost
Jiří Svoboda
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

L´opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositions et des préverbes dans la langue et dans la parole
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

L'opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositons et des préverbes dans la langue et dans la parole
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

Loštický nález denárů a jeho metrologie
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 276
článek v odborném periodiku


