Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The art of musical composition in the texts of Milan Kundera
Martin Pilař
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The art of writing letters in the last texts of Bohumil Hrabal
Martin Pilař
Rok: 2018
stať ve sborníku

The art of writing letters in the last texts of Bohumil Hrabal
Martin Pilař
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Experience/Quale of Pleasure as an Objective Good and the Peace of the Organism, the Experience/Quale of Suffering as a War in the Organism (Comparison with John Locke´s Qualities)
Antonín Dolák
Rok: 2018, Oficyna Wydawnicza Arboretum
kapitola v odborné knize

The Female Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The formation of the Czechoslovakia and the power transfer in the self-governments of the Moravian towns
Petr Popelka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium
Matěj Antoš, Petr Hrtánek
Rok: 2018, Gothic Studies
článek v odborném periodiku

The Jewish Participation in Municipal Self-Government in Opava-Olomouc-Frýdek-Ostrava/Vítkovice (Troppau- Olmutz-Friedek-Ostrau/Witkowitz).
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2018, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Parliaments, Estates & Representation
článek v odborném periodiku

The Presence of the Baťa Shoe Company in Central America And the Caribbean in the Interwar Period (1920-1930)
Jan HERMAN, Lukáš Perutka, Milan Balaban
Rok: 2018, America Latina en la Historia Economica
článek v odborném periodiku

The Role of the Intelligentsia (Teachers, Lawyers, Doctors, Priests) as an Agent of Economic, Social and Culural Change in Rural Areas.
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Semantics of Lemma in a Genre Analysis. A Word Embeddings Approach.
David Číž, Kateřina Pelegrinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize

The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue)
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

The truth of science and the truth of art (opening speech at the conference)
Martin Pilař
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The University of Economics and Culture, Riga, Latvia
Markéta Bilanová
Rok: 2018
působení v zahraničí

The use of author-reference pronouns in written academic ELF
Monika Maňáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Proper Names in Ideological Speeches
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tlumočník a jeho notýsek - workshop na jazykovém festivalu LingvaFest Bratislava 2018
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

TOMASZ SZYSZKA (2015). Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015 (Studia i Materiały Misjologiczne 34), 448 s. ISBN 978-83-65224-78-1. Studia Romanistica, vol. 18, nr 1 (2018), s. 121-125
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846-1855
Radek Lipovski
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Toponymy in a relocated city: the city of Most, Czech Republic
Jaroslav David
Rok: 2018, Voprosy onomastiki
článek v odborném periodiku

Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic)
Jaroslav David
Rok: 2018, Onomastica Uralica
článek v odborném periodiku

Tradiční názvosloví lučního hospodaření na Morávce - etnolingvistický pohled
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Transkunst II (2018) - workshop ve Vídni
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Translation Process - can technology really speed it up?
Milan Pišl
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tri pohľady na tému: prenášanie symbolického významu ako tvorivý princíp v naratívoch zameraných na ľudí so znevýhodnením
Svatava Urbanová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Třídobé deprese
Tomáš Novotný
Rok: 2018
kompoziční umělecká činnost

Tvorchestvo M. Gorkogo i chskaya perevodcheskaya tradicia
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Two Anonymous Commentaries on Peckham's Perspectiva communis, Written by the Hand of Reimbotus de Castro
Lukáš Lička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ukolébavka - žánr v pohybu
Svatava Urbanová
Rok: 2018, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Ukradené tělo aneb Pohřeb sebevražedkyně Roziny Krkošky z Koloredova (u Místku) v roce 1828
Radek Lipovski
Rok: 2018, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce
Antonín Dolák, Jan Votava
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělá inteligence je největší téma současnosti, myslí si filozof Antonín Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Umělecká anabáze spisovatele, dramatika a novináře Maxe Ringa
Irena Šebestová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Umělecká výzdoba městského hřbitova ve Slezské Ostravě
Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecké akvizice rodu Lichnovských za Karla Maxe a Mechtildy
Jiří Jung
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích a výtvarných zobrazeních
Svatava Urbanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století (II. část)
Jakub Ivánek
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Universidad de Málaga
Jan Mlčoch
Rok: 2018
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2018
působení v zahraničí

Universität Wien
Iva Málková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Université Clermont Auvergne, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 26. 3. - 30. 3. 2018
Iva Dedková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Université Paris V Descartes
Jan Lazar
Rok: 2018
působení v zahraničí

Université Paul Valéry III Montpellier Visiting profesor
Jan Lazar
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub