Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sliacky Ondrej: Pavel Dobšinský. Život s rozprávkou. (Bratislava:Vyd. DAJAMA, 2015. ISBN978-80-8136-057-2)
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Slovoobrazovanije v russkom i češskom jezykach na foně těchničeskoj těrminologii, schodstva i različija
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2018, Slavia časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Smysl lásky v mystice Richarda Rolleho
Lucie Rathouzská
Rok: 2018, Studia Aloisiana
článek v odborném periodiku

Smysl umění v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Bruna Schulze
Jan Vorel, Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2018, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou
Jakub Ivánek, Eva Špačková
Rok: 2018, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Rok: 2018
stať ve sborníku

Socio?Cultural Capital Of Young Poles And Czechs And Their Attitudes Towards Work
Urszula Swadźba
Rok: 2018
stať ve sborníku

Sofia University St. Kliment Ohridski
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
působení v zahraničí

Sókratés a ekonomie sebezájmu
Oldřich Kramoliš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění
Oldřich Kramoliš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Songs about the Virgin Mary of Częstochowa from Moravia and Czech Silesia (1700-1919)
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sonnets: Quantitative Inquiries
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, RAM-Verlag
odborná kniha

Sources in Zorzi's Concept of Occulta Scientia Cabale: A Little Encounter
Jan Herůfek
Rok: 2018, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Sovinský z Mohelnice Fridrich
Jan Saheb
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Specifika lučního hospodářství na okraji Valašska s přihlédnutím k obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speech acts in L1 English vs. ELF: a contrastive pragmatic study of the expression of oppositional stance in a web genre
Christopher James Hopkinson
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinoza a Vygotskij v kontextu sovětské filosofie a psychologie
Lenka Naldoniová
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi
Karel Kadłubiec
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Spolková činnost v multietnickém regionu ?českého? Slezska v předvečer Velké války
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spoluprácia trnavskej a ostravskej univerzity
Juraj Hladký, Kristýna Bílková
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Rok: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Rok: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Sposób przedstawiania kobiety zawarty w polskich, czeskich, górnołużyckich i niemieckich przysłowiach opublikowanych w dziewiętnastym wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Srbsko, krajina a lidé, v českých cestopisech (40.-90. l. 19. stol.)
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanislava Špačková: Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní jména v překladu. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 205 s.
Lukáš Plesník
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stavovská společnost Opavsko-krnovského knížectví za vlády Marie Terezie a její specifické postavení v rámci zemí Koruny české
Michal KUBICA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sto let povědomí o USA v českých literárních učebnicích
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stravování v 50. letech 20. století na příkladu obce Čeladná
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018, Folia ethnographica
článek v odborném periodiku

Strukturální proměny církevní správy Rakouského Slezska na prahu modernismu. K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století
Jan Saheb
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Strukturní charakteristika analytických adjektiv tzv. úzkého pojetí v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strukturní charakteristika analytických adjektiv tzv. úzkého pojetí v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018
stať ve sborníku

Středoškolští studenti z rodin dělníků, jejich struktura a zastoupení na českých středních školách v Moravské Ostravě, Místku a Jablunkově v prvorepublikovém období
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Studenti SŠ a životospráva
Karel Paulík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti středních a vysokých škol a životospráva
Karel Paulík
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Studentská vědecká konference 2018
Maksymilian Drozdowicz, Jan Mlčoch
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Studia Romanistica, vol. 18, nr 2 (2018).
Maksymilian Drozdowicz, Jan Holeš
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, vol. 18, num. 1
Zuzana Honová
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018. ISSN 1803-6406 (Print), 2571-0265 (Online)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1/2018
Iva Dedková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, vol. 18, num. 2
Zuzana Honová
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 2/2018
Iva Dedková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XXII/1
Jana Raclavská
Rok: 2018
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub