Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9 (21 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 8. (1 biogram)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (1 biogram)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Na splín bývá blús
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Nad knihou Eduarda Petrů Vzdálené hlasy
Jan Malura
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nadání v nás a u nás
Iva Pýchová
Rok: 1997, Společnost, Revue pro umění a kulturu v Ostravě
článek v odborném periodiku

Nagroda Nobla - sad nad literatura
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Narace a dějiny
Miroslav Zelinský
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Nebeská brána - Devět znaků sekty
Tomáš Novotný
Rok: 1997, Oliva
odborná kniha

Něco pro sportsmeny
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Nejen pro ingy
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Některé problémy velkomoravského období českých dějin
Vlastimila Čechová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Neodekadence?
Zdeněk Smolka
Rok: 1997, TVAR
článek v odborném periodiku

Neologizmy słowotwórcze we współczesnej czeszczyźnie
Dariusz Tkaczewski
Rok: 1997
stať ve sborníku

(Ne)smiřitelnost smrti
Vladimír Šiler
Rok: 1997, Landek
článek v odborném periodiku

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika
Hana Srpová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nová koncepce vyučování cizích jazyků pro 1.-9. ročník ZŠ
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nové přístupy ke zkoumání česko-polské etnické hranice
Tadeusz Siwek
Rok: 1997, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Novoje v lingvodidaktike
Zdeňka Nedomová
Rok: 1997
stať ve sborníku

O fešných šou
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

O nejmladší poezii české I
Iva Málková
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O nejmladší poezii české II
Iva Málková
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O ważności własnej, choć małej ojczyzny
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Aniela Kupiec
Rok: 1997, Wydawnictwo Olza
kapitola v odborné knize

Oblast s obyvatelstvem nářečně různorodým
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Obrázkový francúzsko-slovenský slovník
Jitka Smičeková
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Obyvatelstvo rakousko-moravského pohraničí od třicetileté války do poloviny 19. stol.
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Od konfrontace ke spojenectví (K československo-polským vztahům v letech 1945-1947)
Jaromír Pavlíček
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ondrušovo čtení Ondruše
Miroslav Zelinský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ópér není vždy plejmejt
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Oppl Stanislav
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Optimum Parent Involvement in Gifted Children Education
Iva Pýchová
Rok: 1997, Parent-Community News
článek v odborném periodiku

Osnovnyje ideji etnopsicholingvistiki
Rudolf Zimek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Osobnost a prostor (Vilém Závada a Červený květ)
Iva Málková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ostrava in Period Postcards
Stanislav Kolář
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostravická Mařa (Marie Moskořová). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ostravsko v Červeném květu rozpuštěné?
Iva Málková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Paul Ricoeur: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu
Zdeňka Kalnická, Paul Ricoeur, Helen Daviesová
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pavel Opočenský: Hmota díry
Daniela Rywiková
Rok: 1997, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Performing Gender (informace o obsahu kurzu Performing Gender na CEU v Budapešti, 30. 6. - 11. 7. 1997 a rozhovor s vedoucí kurzu Kim Lane Scheppele)
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Pět minut před večeří
Svatava Urbanová
Rok: 1997, Tvořivá gramatika 8
článek v odborném periodiku

Peter Henrici: Plná moc v bezmoci: moc církve
Iveta Rucková
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Petra Madiry "Krevel"
Pavel Hruška
Rok: 1997, Alternativa Nova
článek v odborném periodiku

Pierszwe tomy Poznanskej Biblioteki Niemeckiej. (rec. Norbert Elias, Rozwazania o Niemcach.Zmagania o wladze a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku u.Walter Benjamin, Aniol historii
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Pierwsi szermierze i ich ważni druhowie
Karel Kadłubiec, Edward Buława, Henrik L. Larsen, Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny, Troels Andreasen, Henning Christiansen
Rok: 1997, Pro-Filia Cieszyn
kapitola v odborné knize

Podíl vysoké školy na celoživotním vzdělávání učitelů češtiny
Emílie Demlová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Podívaná s povídáním
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Pojetí Boha v díle Richarda Weinera
Oskar Mainx
Rok: 1997, Host, č. 4
článek v odborném periodiku

Pojetí inteligentního a neinteligentního chování v implicitních teoriích.
Karel Paulík, Jan Svatoš
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polsko-český smíšený pruh
Irena Bogoczová, Dana Davidová
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Postava žen v kouzelných pohádkách aneb Od víl k čarodějnicím
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub