Publikační činnost - IS PUBL
Etudes de linguistique offertes a R. Kocourek
Jan Šabršula
Rok: 1998, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Evropské kořeny americké židovské literatury
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Existencionalismus skupiny Matalových obrazů z 50. let
Petr Holý
Rok: 1998
stať ve sborníku

Fedir Vovk a Čechy
Petr Kaleta
Rok: 1998, Národopisná revue č. 4
článek v odborném periodiku

Fenomenologie cizího
Vladimír Šiler
Rok: 1998
stať ve sborníku

Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů (část 1)
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Filozofické poradenstvo ve svete
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998, Filozofia
článek v odborném periodiku

Fonetika a fonologie
Stanislav Kavka
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Forejtův Kapesní slovník rusko-český a česko-ruský ku potřebě obchodní a turistické
Květuše Lepilová
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice I.
Richard Psík
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Francúzska výslovnosť z lingvodidaktického hl´adiska
Jitka Smičeková
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Frauenbenennungen in den frühneuhochdeutschen Kanzleitexten des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frauenliteratur und weibliche Ästhetik
Irena Šebestová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung
Pavla Zajícová
Rok: 1998, Konfiguracje-Kionfigurationen 5, Beiträge zur Linguistik und Methodik/Studia z zakresu lingwistyki i metodyki
článek v odborném periodiku

Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung. Sprache - Literatur - Kultur - Medien: Aktuelle Schwerpunktthemen in der Deutschlehrerausbildung
Pavla Zajícová
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerhart Hauptmann. Einst verehrt, berühmt und populär. Heute (fast) vergessen
Norbert Honsza
Rok: 1998
stať ve sborníku

Germanistik studieren - Deutsch lehren? Konzepte der Ausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Günter Grass "pornografista" byl
Norbert Honsza
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Henri Bonnard: Grammaire française
Jan Šabršula
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Henri Bonnard; Grammaire française a l`usage de tous
Jan Šabršula
Rok: 1998, Linguistica Pragensis
článek v odborném periodiku

Hermann Dietrich Lindheim i poczatki nowoczesnego przemyslu w monarchii habsburskiej
Milan Myška
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hermetický román a jeho mýtický genus v literaturách Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Historický vývoj hospicov so zreteľom na Baziliádu
Eva Saunders
Rok: 1998, Medicínska etika a bioetika
článek v odborném periodiku

Hledání interpretačního impulsu (P. Cekota: Noci bezmoci - Studie o křesťanství a současné české poezii)
Iva Málková
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice
Vladimír Šiler, Tomáš Zuzák, Miloš Kratochvíl
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hořica Ignát. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hospodářský a sociální vývoj na hukvaldském panství v době předbělohorské
Miloň Dohnal
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hranice poslušnosti
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Magazín Dítě
článek v odborném periodiku

Hranice satanismu
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Hromadné sdělovací prostředky v regionu
Pavel Pácl
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Iluzionistická metoda
Milan Hrdlička
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku

Im Namen des Noerdlichen Lebensbaumes. (Glockengiessen ist Schwerstarbeit)
Vladimír Horák
Rok: 1998, Prager Zeitung
článek v odborném periodiku

Images of Water and Femininity
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imigrace slovenských Romů na Ostravsko po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Implicitní teorie neinteligentního chování
Karel Paulík, Jan Svatoš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Inovace programů činnosti výchovných ůstavů ve vědomích a postojích skupin zaměstnanců
Anna Schneiderová, Julius Sekera
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Eva Jandová
Rok: 1998
působení v zahraničí

Interference ve výuce ruštiny (lexikální plán)
Mojmír Vavrečka
Rok: 1998
stať ve sborníku

Istoričeskaja poetika, genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interrpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Iva Procházková
Iva Málková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Izmenenija v stilističeskom charaktere sovremennoj russkoj publicistiki
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhsl
Miroslava Kyselá
Rok: 1998, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Jak zpodobnit nezpodobnitelné. K výstavě ostravského malíře Karla Harudy v havířovské galerii Spirála
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Jakost pro budoucnost
Jiří Urban
Rok: 1998, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Ján Kopál: Próza a poézia pre mládež. Teória/poetolégia
Svatava Urbanová
Rok: 1998, Slavia 67
článek v odborném periodiku

Jarmila - Eine Liebesgeschichte aus Böhmen
Dominique Fliegler
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Jarmila - Milostný příběh z Čech
Dominique Fliegler, Ernst Weiss, Ernst Weiss
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Jaroslav Pleskot
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku


