Publikační činnost - IS PUBL
Vztah promluvové funkce a výpovědních funkcí v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

W pogoni za utraconym rajem
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Jerzy Rucki
Rok: 1999, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Walka o język w polskim Oświeceniu i czeskim Odrodzeniu Narodowym
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

Wie kann gegenseitiges Verstehen geübt werden? Zur narrativen Übungstypologie des interkulturellen (Fremd-) Sprachenunterrichts
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zabíjení čarodějnic v Tanzánii
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Zahraniční obchod železem a hutními výrobky v rakousko-uherské monarchii v období 1830-1914
Milan Myška
Rok: 1999
stať ve sborníku

Záměrná devastace industriálních památek Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 1999, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Zamyšlení nad "ženským osudem"
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zapomenutý nadšenec myšlenky slovanské vzájemnosti
Petr Kaleta
Rok: 1999,
kapitola v odborné knize

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ze závěrečných bakalářských prací na katedře rusistiky FF OU
Mojmír Vavrečka
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Země česká? Země dobrá! (Země česká...)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Zentrale Themen der Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zlaté Boží plomby
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Zu Frauenbenennungen in den frühneuhochdeutschen Kanzleitexten des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zum Einfluß der Protestanten auf die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zum Stellenwert der Grammatik in der Deutschlehrerausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zur Erforschung der frühneuhochdeutschen Fachprosa in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zur Sprache der ältesten deutschen Urkunden von Ostrava und Umgebung
Lenka Vaňková
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Sprache der Statuten des Dominikanerinnenklosters in Brünn
Lenka Vaňková
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženská literatúra a ženská estetika
Irena Šebestová
Rok: 1999, Romboid
článek v odborném periodiku

666
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Spirituality in East and West
článek v odborném periodiku

9.9.99
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

A Brief Survey of the English Morphology
Aleš Svoboda, M. Opělová-Karolyová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ad Aviezer Tucker
Marek Petrů
Rok: 1998, Kritická příloha RR
článek v odborném periodiku

Adam Mickiewicz jako teoretyk folkloru
Karel Kadłubiec
Rok: 1998
stať ve sborníku

Adam Mickiewicz na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1998
stať ve sborníku

Aktuálno a virtuálno (Gilles Deleuze)
Marek Petrů
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

ALFA; Universitas Dalhousiana 7/8
Jan Šabršula
Rok: 1998, Cizí jazyky 9-10
článek v odborném periodiku

Amálie Kutinová
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

An Anthology of English Literature
Petr Filip
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aragon et la servitude du romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998, Etudes romanesques
článek v odborném periodiku

Aspekty vzdělávání v oblasti sociálních věd ve Velké Británii
Alina Kubicová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Avtootvetčik i kratkaja ustnaja informacija. (Tipy rečevoj taktiky putěvoditel´a i perevodčika)
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Badatelská osobnost Franka Wollmanna (1888-1969)
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998,
článek v odborném periodiku

Balagan
Dominique Fliegler, Jiří Holý
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bariéry neporozumění
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Básník, překladatel, pedagog-kulturní činitel (B. Mathesius)
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku

Bhagwane; miluji tě a děkuji ti!
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Bibliografie vědeckých prací z let 1955-1998
Jiří Svoboda
Rok: 1998, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Rok: 1998
stať ve sborníku

Bohumil Hypšman
Martin Strakoš
Rok: 1998, Architekt
článek v odborném periodiku

Bohuslav Ilek (1902 - 1998)
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku

British Aisles. Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval through Modern Times
Stanislav Kolář, Svatava Urbanová, Thomas Connolly
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Celospolečenský význam demokracie ve výtvarné kultuře
Petr Holý
Rok: 1998
stať ve sborníku

Cenek Edvard. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku


