Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Russko-češskij slovaŕ dlja dělovoj sfery
Mojmír Vavrečka, Jiří Korostenski, Irena Bogoczová, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Růžena Svobodová. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6
Svatava Urbanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ryba Jan. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Řízení jakosti zboží a služeb
Jiří Urban
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

S psychology na lince důvěry
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

S Václavem Černým do předsíně nebes (Václav Černý: Až do předsíně nebes)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Salutoprotektivní mechanismy u konzumentu návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 1996, Protialkoholický obzor
článek v odborném periodiku

Salutoprotektivní mechanismy u konzumentů návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 1996, Protialkoholický Obzor (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Schellingovské kořeny hnutí New Age
Vladimír Šiler
Rok: 1996
stať ve sborníku

Severomoravská univerzitní města v představách vysokoškoláků
Pavel Pácl
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Severomoravský příspěvek k českému poznávání Dona Quijota a jeho literárních druhů
Jaroslav Reska
Rok: 1996
stať ve sborníku

Sexuální chování a prožívání studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SHP kostela sv. Kateřiny v Kelči
Naděžda Goryczková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Sintaksičeskaja sinonimija i smežnyje javlenija
Rudolf Zimek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Skladba obyvatelstva vybraných soudních okresů severní Moravy a českého Slezska podle náboženského vyznání, obcovací a mateřské řeči v letech 1880-1930
Ludmila Nesládková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Slovesa smyslového vnímání v mluvených textech. In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Eva Mrhačová, Marcela Grygerková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Složená osobní jména slovanského původu v češtině a polštině
Eva Mrhačová
Rok: 1996, Rozprawy komisji językowej XXII Wrocław 1996
článek v odborném periodiku

Slyšte, dcerky!
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Sociologie volného času
Pavel Pácl, Kolektiv Autorů
Rok: 1996, Karolinum
kapitola v odborné knize

Some Aspects of Mass Media Language
Ivo Broskevič
Rok: 1996
stať ve sborníku

Some Problems of Teaching EFL at Elementary Level in the Czech Republic
Iva Pýchová
Rok: 1996, Languages Forum
článek v odborném periodiku

Sovremennoje vosprijatije žanra skazki (Ontogenetičeskij podchod)
Květuše Lepilová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Sovremennyje češskije perevodnyje slovari
Mojmír Vavrečka
Rok: 1996
stať ve sborníku

Spáčil Jindřich. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Specializace spojky "jak" v časových větách
Pavel Kosek
Rok: 1996, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Specifické poruchy učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Specifické poruchy učení a chování - Pedagogika III
Maria Vašutová
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické vývojové poruchy učení a mentální retardace
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifické znaky televizní reklamy
Jiří Urban
Rok: 1996, Obchodník
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština jako formální varieta národního jazyka. In: Sborník z konference Spisovnost a nespisovnost v soueasné jazykové a literární komunikaci, s. 33-35
Jan Chloupek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost
Milan Hrdlička
Rok: 1996, Top
článek v odborném periodiku

Sposoby realizacii koncepcii obučenija studentov-bakalavrov
Blažena Rudincová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stepní vlk a nahodilost osobitosti: Hlášení Hermanu Hessemu
Tomáš Hauer
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stereotypy Čechů a Poláků a studující mládež regionu
Blažena Gracová
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Stolaříková Věra. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stručný přehled zoologie bezobratlých
Josef Vondřejc
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Struktura a systém péče o dyslektické děti v České republice
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktura, systém a péče o dyslektické děti v České republice
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověké pěší pečeti a jejich typologie
Tomáš Krejčík
Rok: 1996
stať ve sborníku

Studentské hospitace a vývoj začínajícího učitele
Pavla Zajícová
Rok: 1996, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnaní
Karel Paulík, J. Džuka
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Súčasné tendencie a prístupy k vyučovaniu/osvojovaniu francúzskej výslovnosti
Jitka Smičeková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Svoboda a Moravskoslezský den, dva typy regionálních deníků
Pavel Pácl
Rok: 1996, Regionalní revue
článek v odborném periodiku

Svoboda Ludvík. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Syllable as a microfield in Functional Sentence Perspective
Aleš Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Systém výuky psychologie budoucích učitelů základních škol.
Maria Vašutová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sytuacja językowa uczniów szkół polskich na Zaolziu
Zofia Matysková, Bożena Cząsta-Szymon
Rok: 1996
stať ve sborníku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypního obrazu Polska a Poláků v české populaci
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub