Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Od Montaigne ke Komenskému
Jan Šabršula
Rok: 1996
stať ve sborníku

Od "Rasy" do "Polowania". Kino hiszpaniskie wobec wojny domowej
Piotr Sawicki
Rok: 1996
stať ve sborníku

Od teorie k soukromým komentářům
Tomáš Hauer
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

odborný asistent na pracovišti Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
Irena Bogoczová
Rok: 1996
působení v zahraničí

Odpovědnost
Pavel Baran, Kolektiv Autorů, Štefan Slávik
Rok: 1996, Karolinum
kapitola v odborné knize

Ohlédnutí za Františkem Schwarzem
Lenka Vaňková
Rok: 1996, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

ON EDUCATION IN THE 21st CENTURY
Iva Pýchová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Oponentský posudek doktorské práce Emílie Demlové "Textová analýza mluvených komunikátů."
Jaroslav Hubáček, Emílie Demlová, Jiří Luska
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Organizace polské etnické skupiny v českém Slezsku
Tadeusz Siwek
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Österreichische Lektoren in der Tschechischen Republik
Miroslava Kyselá
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská univerzita provedla sexuální výzkum budoucích učitelek
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941
Blažena Gracová
Rok: 1996, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Osudové otázky nad městem
Jiří Svoboda
Rok: 1996, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Ozvěny norem
Miroslav Zelinský
Rok: 1996
stať ve sborníku

Palacký podle Moravy
Jan Malura
Rok: 1996, Scriptum. Časopis pro literaturu, umění a život
článek v odborném periodiku

Pedagogicko-psychologický profil učitele sexuální výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Bezruč a Óndra Łysohorský - konfrontace dvou poetik
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Počáteční fáze procesu normalizace v Severomoravském kraji v letech 1968-1971
Nina Pavelčíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Podomní obchodníci, řemeslníci a další pocestní na Hané.
Vladimír Horák
Rok: 1996, Střední Morava
článek v odborném periodiku

Poeta a novinář Jim Barnes bude přednášet na severu Moravy
Stanislav Kolář
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku

Pohádka (Jiří Holý: Problémy nové české epiky)
Libor Magdoň
Rok: 1996, Scriptum
článek v odborném periodiku

Pokus Komenského o vytvoření univerzálního jazyka
Jana Raclavská
Rok: 1996
stať ve sborníku

Pokus o hodnocení dvou typů dialogu
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Polské dětské časopisy
Zofia Matysková
Rok: 1996, Ladění
článek v odborném periodiku

Pop-music in the Classroom
Ivo Broskevič
Rok: 1996, MSSUA Newsletter
článek v odborném periodiku

Postmoderne oder Spätmoderne
Norbert Honsza
Rok: 1996, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Poznámka ke Kojévově interpretaci Hegelova pojetí času
Jaromír Hrubeš
Rok: 1996
stať ve sborníku

Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Práce kabinetu diagnostiky a terapie dysporuch
Maria Vašutová
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Praúzkost a pradůvěra. In: Gemma, 1996, č. 1, str. 3 - 5
Vladimír Šiler
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Právní text a soudní diskurz
Emílie Demlová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Problémy současné české rodiny I
Oldřich Solanský
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Problémy současné české rodiny II
Oldřich Solanský
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Problémy současné české rodiny III
Oldřich Solanský
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Problémy současné české rodiny IV
Oldřich Solanský
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Prodejce psychologem
Karel Paulík, David Gruber
Rok: 1996, Českomoravský profit
článek v odborném periodiku

Profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Rok: 1996
stať ve sborníku

Profesní etika pedagogů v podmínkách privatizace školství
Vladimír Šiler
Rok: 1996
stať ve sborníku

Prokůpek Václav
Jiří Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Prolegomena k historickému výzkumu podnikatelstva jako sociální skupiny
Milan Myška
Rok: 1996
stať ve sborníku

Prometheus po poučení z Křížového vývoje
Richard Svoboda
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Prometheus po poučení z Křížového vývoje. (K jednomu toposu české normalizační poezie.)
Richard Svoboda
Rok: 1996
stať ve sborníku

Proto-industrialization in Bohemia, Moravia and Silesia
Milan Myška
Rok: 1996
stať ve sborníku

Prozatimní divadlo
Jaroslav Pleskot
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

První seminář o problematice drog na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Helena Záškodná
Rok: 1996, Listy OU
článek v odborném periodiku

Před 140 lety se narodil geniální myslitel a tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, For men 7.5.1996
článek v odborném periodiku

Především slušný, tichý, vlídný ... (L. Fuks: Moje zrcadlo)
Libor Magdoň
Rok: 1996, Rak
článek v odborném periodiku

Příjmení ve Slezsku vzniklá z nespisovných útvarů českého národního jazyka
Naděžda Bayerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Psychiatr, jenž sexuální energii nazval libidem
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub