Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Filologické studie XX (sborník PdF UK Praha)
Naděžda Bayerová, A. Honneth, Kolektiv Autorů
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

FIPLV in the Council of Europe
Iva Pýchová
Rok: 1997, FIPLV News
článek v odborném periodiku

Francouzský román mezi dvěma světovými válkami
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Funkcionaľnaja grammatika
Blažena Rudincová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Funkční užití výrazu "sice" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 1997, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Geistige Brücken bauen
Ivan Stupek
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Gentlemani v pípšou
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Gerhart Hauptmann - Dieser seltsame Mann ist (k)eine Legende
Norbert Honsza
Rok: 1997
stať ve sborníku

Germanistik ohne Grenzen
Irena Šebestová
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Gorolski Święto
Karel Kadłubiec
Rok: 1997, Ústav lidového umění Strážnice
kapitola v odborné knize

Grantový projekt FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4:
Maria Vašutová
Rok: 1997
výzkumná zpráva

Günter Grass. Skizze zum Porträt
Norbert Honsza
Rok: 1997, Univerzita Wroclaw
odborná kniha

Hádání duše s tilem. K jedné polariti Divišovy Teorie spolehlivosti
Richard Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Haná a horní Pomoraví
Petr Holý, Jaroslav Vensálek
Rok: 1997, Nakladatelství Olza v Českém Těšíně
odborná kniha

Heinrich Boell - vzpurný humanista
Norbert Honsza
Rok: 1997, Ostravská univerzita
odborná kniha

Hendikep s hepyendem
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Henrich Böll - niepokorny humanista
Norbert Honsza
Rok: 1997, Univerzita Wroclaw
odborná kniha

Hexenverfolgung als Thema der schweizer Literatur
Irena Šebestová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Hirnhaim Jeroným
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Historická němčina pro archiváře
Zdeněk Masařík
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hoherpriester brutalisieren den literarischen Dialog (Günther Grass "Ein weites Feld"
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Hrabal and Boudník - The Fatal Friendship
Martin Pilař
Rok: 1997
stať ve sborníku

Hromadné sdělovací prostředky v regionu
Pavel Pácl
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Hrst komparativních poznámek o vztahu anglických bohemistů k pivu
Martin Pilař
Rok: 1997
stať ve sborníku

Hugo Vavreckas Visionen
Nina Pavelčíková
Rok: 1997, Morgen-Danubius
článek v odborném periodiku

Hugo Vavris: Život byl spíš román
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Imaginace a utopie
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Imaginace a utopie
Svatava Urbanová
Rok: 1997, Utopia w językach, literaturach i kulturach Slowian. Tom 3
článek v odborném periodiku

In Polen unterwegs mit Günter Grass
Norbert Honsza
Rok: 1997
stať ve sborníku

Integrität und Missachtung. Grundmotive einer Moral der Anerkennung.In: Filosofický časopis, 1997, č. 45, str. 1043-1054
Pavel Baran, Jaroslav Vencálek, A. Honneth
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Interferencja w zakresie modulacji mowy
Jiří Damborský
Rok: 1997
stať ve sborníku

J. Zamjatin v české a slovenské literární kritice
David Jakl
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Rok: 1997, Jahresbericht
článek v odborném periodiku

Jak se smlouvá v Maroku
Petr Kaleta
Rok: 1997, MSD
článek v odborném periodiku

Jak se Vám pracuje s vaší učebnicí němčiny
Pavel Turčín, Vladimír Severa
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Jak uczyc zdolnych i utalentowanych uczniów
Iva Pýchová
Rok: 1997, Jezyki obce w szkole
článek v odborném periodiku

Jan Kubisz - nauczyciel i piewca Ziemi Cieszyńskiej
Zofia Matysková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová, Karel Kadłubiec
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazyk a jeho dynamika
Karel Kadłubiec, Irena Bogoczová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Jazykové ztvárnění oficiálních projevů na území českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazykoví vagabundi, postmoderní politika aneb napište si svoji knihovnu
Tomáš Hauer
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Jazykový kód neoficiálních projevů na území českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1997, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Jedna z odborných aktivit pracovníků českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Dana Davidová
Rok: 1997, Slavica Electronica Erfordiensis. Electronische Zeitschrift für Slavistik (Projektbeschreibung Publikationen)
článek v odborném periodiku

Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Język polski w Republice Czeskiej
Jiří Damborský
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Eva Jandová, Dana Davidová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Joseph Ratzinger: Ježíš Kristus dnes
Iveta Rucková
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
rss
social hub