Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Obrazy vody ve filozofických textech a umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obyvatelstvo střední Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Očerk russkoj kuľtury
Květuše Lepilová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odpovědi na otázky
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Oldřich Sirovátka
Svatava Urbanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

On the Lexis in the News
Ivo Broskevič
Rok: 1998, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

On Various Aspects of Going (by) the Underground in Bohemia
Martin Pilař
Rok: 1998, http://blisty.internet.cz
článek v odborném periodiku

Opium lidu! (Thomas Szasz: Ceremoniální chemie)
Marek Petrů
Rok: 1998, Aluze
článek v odborném periodiku

Oponentní posudek projektu Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Evy Höflerové "Kapitoly ze školské komunikace."
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová, Ulrich Von Weizsacker
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek habilitačního spisu dr. Pavla
Jaroslav Hubáček, Georg Ritzer, Pavol Odaloš
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek kandidátské práce PhDr. Hany Srpové "K aktualizaci a automatizaci v současné české publicistice"
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. J. Bartoška, CSc.
Jaroslav Hubáček, Zykmund Bauman
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oslava vánočních svátků v něměckých jazykových oblastech.
Vladimír Horák
Rok: 1998, Bruntálský region
článek v odborném periodiku

Ostrava Informační brožura
Jana Káňová
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Památce doc. PhDr. Zdeňka Oliveria, DrSc. (ke 20. výročí jeho úmrti)
Rudolf Zimek
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Pauza (mleení) i ritmus v oeeové; verbální i neverbální komunikaci
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Pečeť v kultuře středověku
Tomáš Krejčík
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Performing Gender
Zdeňka Kalnická, Kolektiv Autorů
Rok: 1998, Aspekt
kapitola v odborné knize

Performing Gender
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Pět let od založení bakalářského studia španělštiny
Jaroslav Reska
Rok: 1998, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Petr Prouza
Iva Málková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Pevné předměty, ohebné texty a prostor vešejné řeči
Tomáš Hauer
Rok: 1998
stať ve sborníku

Pisarze swiata. Slownik Encyklopedyczny
Piotr Sawicki
Rok: 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN
kapitola v odborné knize

Podíl Jana Masaryka a československé diplomacie na vzniku a činnosti OSN v letech 1945-1948
Pavel Carbol
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Pojmenování apozitivního typu v současném ruském jazyce
Blažena Rudincová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w okresie Wiosny Ludów
Jana Raclavská
Rok: 1998
stať ve sborníku

Polacy w Republice Czeskiej w świetle statystyki
Tadeusz Siwek
Rok: 1998, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku

Politika zaměstnanosti České republiky a komparace s vybranými zeměmi Evropské unie
Renáta Halásková
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Položaj na trgu delovne sile Česki republiki: Rozvoj in sedanje stanuje
Renáta Halásková
Rok: 1998, Journal of management
článek v odborném periodiku

Polská národní menšina na Těšínsku v České Republice
Karel Kadłubiec
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Popisy pečetí ve středověkých listinách
Tomáš Krejčík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Poradenství pro děti a mládež
Maria Vašutová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Post scriptum l. dubna
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Postmoderna nebo středověk?
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Postoje menšin k procesu evropské integrace na příkladu polské menšiny v ČR
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Poznámky o guruizmu
Tomáš Novotný
Rok: 1998
stať ve sborníku

Poznávání literárního díla; recepce a estetické vidomí
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Pračka Břetislav. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Praktičeskaja funkcional´naja grammatika russkogo jazyka
Blažena Rudincová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematik der Dialogforschung auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998
stať ve sborníku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč sekty
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Magazín Dítě
článek v odborném periodiku

Prof. PhDr. Anton Popovič, DrSc.
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub