Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Rozmowy polsko-niemiedkie, Neudeutsch
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Roztopašné Děti Božie
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Rozmer
článek v odborném periodiku

Rubl´- kosar´- groš. (Russkije deněžnyje jedinicy včera i segodnja i ich otraženije v jazyke).
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru
Mojmír Vavrečka, Blažena Rudincová, Milan Hrdlička
Rok: 1999, Centr Evropy
odborná kniha

Russkij jazyk v delovom občšeniji, Michalkina I., Klobukova...
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řeč v ordinaci dětského lékaře.
Olga Müllerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Řečová komunikace čtenáře (a diváka) počítačové éry (videodiagnostika 1986-98)
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

S. Freud - poselství a inspirace
Zdeněk Mlčák, S. Spisarová
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

Sága velkoměsta
Martin Pilař
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Salcherové-historie jedné slezské podnikatelské rodiny
Milan Myška
Rok: 1999, VVM
článek v odborném periodiku

Sborník referátů z mezinárodního sympozia
Zdeněk Mlčák, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Schriftsteller der Schweiz der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sdružená pojmenování v komerční ruštině a jejich české ekvivalenty
Blažena Rudincová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sekta a církev
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Protestant
článek v odborném periodiku

Sémantické pole: Myšlenkové procesy 1
Vladimír Severa
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Sémantické pole: myšlenkové procesy 2
Vladimír Severa
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Setkání s autory učebnice Raduga
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Sigmund Freud - poselství a inspirace
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Sigmund Freud - poselství a inspirace. Sborník referátů z mezinárodní konference
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu
Eva Mrhačová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slováci v České republice po roce 1945. In: Acta historica Neosoliensis. T. 2.
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovenské hnutie a štátoprávne rišenie slovenskej otázky/Szlovák mozgalmák és szlovák államjogi torekvések 1848 - 1949-ben
Dušan Škvarna
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slovenské národné povstanie a slovenská historiografia po roku 1989
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slovo o stylu a překladu
Milan Hrdlička, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 1999, JPT
kapitola v odborné knize

Sociální pozice polské menšiny v přechodu k tržnímu hospodářství
Tadeusz Siwek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sociální profil židovské menšiny na Moravě v meziválečném období
Ludmila Nesládková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sociální profil židů v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sociologický a politologický rozbor komunálních a senátních voleb v Ostravě
Oldřich Solanský
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Solidarita učitele s žákem a její didaktická relevance
Pavla Zajícová, Helena Hyllová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Some Aspects of Idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 1999
stať ve sborníku

Some new aspect in the crime of young people in Ostravian region
Jan Nevřala, Zdeněk Uher
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Současná translatologie - výsledky, perspektivy, problémy
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sovremennaja transljatologija (Diagnostika, perspektivy, problemy)
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Leksikografija
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Specifické lexikální prostředky v pracovní a zájmové komunikaci
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

Spirituality of the Czech Folk Proverbs
Tomáš Novotný
Rok: 1999, SLOVO
článek v odborném periodiku

Sprawność jezykowa uczniów szkół podstawowych z polskim językem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sri Chinmoy
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Společnost pro studium sekt a nových nábož. směrů
odborná kniha

Sri Chinmoy - Muž kvantity
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Stanovení systému pro určení a kontrolu způsobilosti hasičů pro výkon služby
Karel Paulík, Svatoslav Šváb, J. Lošák
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stav a perspektivy studia dějin podnikání a podnikatelů v České republice
Milan Myška
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stepeň ustanovki na recipienta v turbiznese
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

"Strach z návratu"
Přemysl Mácha
Rok: 1999, Týden
článek v odborném periodiku

Stres v práci vysokoškolských učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stručné dějiny uměleckého překladu na Slovensku
Milan Hrdlička
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Strukturnyje tipy naimenovanij ponjatij v oblasti delovogo obščenija
Blažena Rudincová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Studenti a jejich rodiče.Závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu
Pavel Pácl
Rok: 1999, Ostravská univerzita, Fakulta filozofická
odborná kniha

Studia philologica. Rossica Slovaca
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Rok: 1999
ediční a redakční práce



 
facebook
instagram
rss
social hub