Publikační činnost - IS PUBL
K postavení hebrejských apelativ v současné češtině
Marcela Grygerková
Rok: 1999
stať ve sborníku

K problematice nevládních institucí v České republice
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Rok: 1999
stať ve sborníku

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy
Emílie Demlová
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K využití metaforizace ve spisovné češtině a v českých slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K základním pojmům tzv. sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K životnímu jubileu Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Kapesní slovník česko-anglický anglicko-český
Iva Dedková, J. Kučera, A Kol.
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Karel Matěj Chod
Libor Magdoň
Rok: 1999, Romboid
článek v odborném periodiku

Karpatští Huculové
Petr Kaleta
Rok: 1999, Národopisná revue č. 9
článek v odborném periodiku

Kazatel
Tomáš Novotný
Rok: 1999, SPEK
odborná kniha

Kdo jsou to quakeři
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy IV
Stella Nangonová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu
Petr Hrtánek
Rok: 1999, Český lid
článek v odborném periodiku

Klík ke cvičením k angličtině pro jazykové školy II
Stella Nangonová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kommunikativnyje bar´jery v reči gida-perevodčika
Mojmír Vavrečka
Rok: 1999
stať ve sborníku

Komunikace, kreativita a kooperace jako principy analýzy textových úloh
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Komunikacja między miastem a wsią ( obywatel miasta versus obywatel wsi?)
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

Konstrukce vyjadřující přesný rozměr v ruských komerčních textech
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kontexty badatelského zájmu (Z. Stanislavová: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež)
Svatava Urbanová
Rok: 1999, Elán. Mesačník pre literatúru a umenie. Príloha slovenských listov - mesačník Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť V
článek v odborném periodiku

Krásné století (Eric Hobsbawm: Věk extrémů)
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Kreativita žáka a text v učebnici cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kropaczek i jego czeszczyzna w komedii A. Fredry
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kubel zimnej wody
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Kulturelle Identitäten in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

La globalizzazione aggrava i problemi sociali
Eva Saunders
Rok: 1999, La Societá
článek v odborném periodiku

La partialité des sources dans le roman historique contemporain
Nina Podleszańska
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La synonymie. Langages numéro spécialisé (31e année, No 128/déc. 1997)
Jan Šabršula
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

La synonymie. Langagges No spécialisé 128/1997
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Le clandestin
Thomas Olivier Laurent
Rok: 1999, Les Inrockuptibles
článek v odborném periodiku

Le Prix Nobel polonais
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Lepilová, K.: Verbální a neverbální komunikace
Milan Hrdlička
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Les formes supplétoires du passif français exprimées a l´aide de l´infinitif dans les formations prémorphologiques
Jana Pavlisková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Les synergies du signe linguistique en face du vouloir-dire
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
uspořádání výstavy (E)

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Lišky na vinici,Šír hašírím
Tomáš Novotný
Rok: 1999
stať ve sborníku

Macbeth in the Jewish Ghetto: Creativity against Destruction in Leslie Epstein´s King of the Jews
Stanislav Kolář
Rok: 1999
stať ve sborníku

Marketing služeb v praxi
Jiří Urban
Rok: 1999, Obchodník
článek v odborném periodiku

Marketing služeb v praxi finančních institucí
Jiří Urban
Rok: 1999, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Marketingová strategie vstupu na zahraniční trh
Jiří Urban
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Massmediaľnyj recipient, reč skazki i novaja gramota (Roľ perevoda i dublirovanija "Morozko")
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Materiály k literatuře z přelomu století (L. Kuchař: Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. stol.)
Zdeněk Smolka
Rok: 1999, TVAR
článek v odborném periodiku

Metamofózy dětské literatury
Svatava Urbanová
Rok: 1999, Votobia
odborná kniha

Metodologiczne aspekty interdyscyplinarności folklorystyki
Karel Kadłubiec
Rok: 1999
stať ve sborníku

Mezinárodní konference o ACR
Jiří Urban
Rok: 1999, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku

Między memoratem a fabulatem
Karel Kadłubiec
Rok: 1999
stať ve sborníku

Miedzy mowa postaci a mowa narratora - heterogeniczny typ dyskursu
Nina Podleszańska
Rok: 1999
stať ve sborníku

Místo translatologie v současném světě
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

Moderní architektura Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 1999, Architekt
článek v odborném periodiku


