Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Postface
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Poznámky k americké diskusi o souslednosti časové ve španělském subjunktivu na stránkách časopisu Hispania
Jaroslav Reska
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pracovní spokojenost a subjektivní zdraví učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů
Ivan Pavlas
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pravidla českého pravopisu - nové školní vydání
Jaroslav Hubáček, Lumír Klimeš, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Présentation et Avant-propos.
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Primary family environment rating of selected problematic adolescent group
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problém hladu vyřešen
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Problém úrazovosti související s těžbou ve strmě uložených slojích na jámě Žofie v Porubě u Orlové v letech první československé republiky
Aleš Zářický
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problematika psychické zátěže u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Programmes and Initiatives of the Community
Martina Halásková, Renáta Halásková
Rok: 1999, In ECON selected research papers. EkF VŠB-TU, Ostrava
článek v odborném periodiku

Prohnilí Římané
Igor Lisový, Terry Deary, Martin Brown
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projavlenije interferencii v oblasti leksiki i grammatiki v tekste putevoditelja (analiz teksta
Blažena Rudincová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pronomina v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Prožívají učitelé zátěž svého povolání jako intenzivnější než pracovníci jiných profesí?
Karel Paulík, Chrudoš Valoušek
Rok: 1999
stať ve sborníku

První česko-francouzské filmové kontakty
Karel Tabery
Rok: 1999
stať ve sborníku

Przekorny nihilista. Gottfried Benn, Po nihilizmie. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opracowanie Hubert Orlowski
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Před 60 lety zemřel otec psychoanalýzy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Moravskoslezský den 24.9.1999
článek v odborném periodiku

Překlad jako zrcadlo stylu originálu?
Milan Hrdlička
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Překladatel díla a čtenář multimediální éry. (Konkretizace uměleckého textu a poetické vědomí)
Květuše Lepilová
Rok: 1999, JTP
kapitola v odborné knize

Příjmení s negací
Eva Mrhačová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Eduard Maur, Ludmila Fialová, Ludmila Nesládková
Rok: 1999, Sociologický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století)
Lumír Dokoupil, Ludmila Fialová, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1999, Sociologický ústav AV ČR v Praze
kapitola v odborné knize

Příspěvek ke zkoumání etnické hranice
Tadeusz Siwek
Rok: 1999, Geografie. Sborník české geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Psychická zátěž u dětí základní školy
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Psychologická diagnostika profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík, Chrudoš Valoušek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Psychologické aspekty chronických nemocí a somatických defektů
Helena Záškodná, Stanislava Kučerová, Helena Záškodná, A Kolektiv
Rok: 1999, JU
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů
Jaroslav David, Karel Paulík, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. spisy FF OU č.129
Karel Paulík
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Psychologické aspekty pracovní spokojensti učitelů
Zdeněk Mlčák, Jan Vrak, Karel Paulík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Puškin kak simvol russkoj kuľtury
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Puškinův Evžen Oněgin, Čajkovskij a Dvořák
Květuše Lepilová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Raeliáni a Elohím
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Recipient masových sdělovacích prostředků, řeč pohádky a nová gramotnost
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Reč jumora v percepcii kultury konca tysjačeletija (rol´ perevoda i dublirovanija skazku „Morozko“)
Květuše Lepilová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Reengineering a řízení lidských zdrojů
Petr Saforek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Reflexionando sobre los refranes. Cien refranes populares del mundo hispanoamerico y su traducción al checo
Nancy Santana Leon
Rok: 1999
stať ve sborníku

Report
Zdeněk Mlčák, D. Račáková
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

Rizikové faktory vzniku kriminality a predelikventního chování adolescentní mládeže Ostravska
Jan Nevřala
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Robert Merle: Réécriture romanesque et questionnement éthique
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Roman Herhzog über Kultur. Freiheit des Geistes. Reden zur Kultur
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975)
Nina Pavelčíková
Rok: 1999, Repronis
odborná kniha

Rozhlas jako komunikační partner dítěte v jazykovém a literárním vzdělávání
Zofia Matysková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Rozmowy polsko-niemieckie. Der Koloß mit der neuen Zauberformel
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozmowy polsko-niemieckie. Die Not der Bestseller-Macher
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub