Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Prózy Jiřího Ortena
Zdeněk Smolka
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Průvodce jako specifický stylový žánr smíšeného typu
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Przemiany kultury na wsi a procesy urbanizacji na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Přijímací testy na OPF 1995-1997
Jana Veselá
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přijímací testy (1996) na obor český jazyk na FF OU
Monika Horsáková, Pavel Kosek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Přínosy pro oblast marketingu
Jiří Urban
Rok: 1998, Obchodník
článek v odborném periodiku

Příprava učitelů v diagnostice a terapii specifických poruch učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků odvozených od výrazu "brže".
Pavel Kosek
Rok: 1998, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Přízraky a záhrobní vidění v triviální literatuře baroka
Jan Malura
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Psychická zátěž u učitelů velkoměstských a venkovských škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Psychologie pro učitele (cyklus přednášek 1 -5)
Ivan Pavlas
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie v práci záchranáře
Karel Paulík, Svatoslav Šváb
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychosociální problémy adolescentů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Quality of services in the area of active tourism in the region of North Moravia
Jiří Urban, Š. Zapletalová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Radiožurnál
Oldřich Solanský
Rok: 1998
rozhlasové a televizní relace

RAK č. 4(české číslo)
Miroslav Zelinský, Eva Burianová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Recepcija narodnoj skazki na poroge tysjačeletija (Deficit osoznanija poetiki?)
Květuše Lepilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Reprodukce obyvatelstva českého Slezska od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Reprodukce původní promluvy (na španělském, českém, polském , slovenském a ruském materiálu)
Jaroslav Reska
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Returns to Europe in Jewish-American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 1998
stať ve sborníku

Riflessioni etico sociali sulla transformazione economica nella Repubblica Céca
Eva Saunders
Rok: 1998, La Societa
článek v odborném periodiku

Rok 1947-rok Eliotovy Pustiny?
Miroslav Zelinský
Rok: 1998
stať ve sborníku

Romové v Uherském Ostrohu po druhé světové válce
Nina Pavelčíková
Rok: 1998, Bulletin MRK Brno
článek v odborném periodiku

Rozenplut ze Švarcenberku; Jan
Jaroslav Pleskot
Rok: 1998
stať ve sborníku

Rozmary Bhagwana Šri Rajneesha
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Rozmer
článek v odborném periodiku

Rozmowa z biskupem diecezji wroclawskiej Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Ryszardem Boguszem
Norbert Honsza
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozmowy polsko-niemieckie Bertolt Brecht
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozumíme jejich dětem
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Magazín Dítě
článek v odborném periodiku

Ruské motivy v próze Julia Zeyera
Jan Vorel
Rok: 1998
stať ve sborníku

Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl I. a II
Mojmír Vavrečka, Blažena Rudincová, Milan Hrdlička
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Russkije drobnyje čisliteľnyje v sopostavlenii s češskimi.
Zdeňka Nedomová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Rytíři průmyslové revoluce. Slezský sborník 96
Nina Pavelčíková, Milan Myška
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řečová komunikace verbální a neberbální
Emílie Demlová, Květuše Lepilová, J. Solfronk
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řečová komunikace verbální a neverbální
Květuše Lepilová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řečová komunikace verbální a neverbální
Květuše Lepilová, Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Sbírka studií Západ-Východ II. Tradice a současnost (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) - Úvod
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů, Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Scientologie
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Magazín Dítě
článek v odborném periodiku

Sdvigi v ponimaniji kul´tury reči v Rossiji poslednego desjatiletija
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sémantická diferenciace jako nástroj měření porozumění textu ve vyučování cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Senioři jako čtenáři; posluchači a diváci hromadných sdělovacích prostředku
Pavel Pácl
Rok: 1998, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

SHP obchodního domu Bachner v Ostravě
Naděžda Goryczková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sjednocení východisek praktické jazykové výuky současné češtiny. (Oponenti: prof. PhDr. L. Ries, CSc., PdF OU; doc. PhDr. J. Svobodová, CSc., PdF OU)
Emílie Demlová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sláma; František
Jaroslav Pleskot
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slovenská příjmení v ostravském regionu jako odraz společenského vývoje
Naděžda Bayerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slovo vlast v pojetí současných českých studentů vysokých škol
Jiří Damborský
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sobre los adjetivos derivados en - al
Lubomír Bartoš
Rok: 1998, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Sociální deviace dětí a mládeže
Helena Záškodná
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub