Publikační činnost - IS PUBL
Etudes françaises en Slovaquie
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

European British and American Studies at the Turn of Millennium
Stanislav Kolář, Petr Svoreň, Stanislav Kavka
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Evoluce etiky mimetickým výběrem
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Evropský sociální fond jako finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

"EZLN po pěti letech nadále hýbe Mexikem"
Přemysl Mácha
Rok: 1999, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

F. L. Čelakovský, A. S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby
Květuše Lepilová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften der TU Dresden
Eva Šrámková
Rok: 1999
působení v zahraničí

Feministická reinterpretace psychoanalytické interpretace umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999, Estetika
článek v odborném periodiku

Femme aurevilienne - figure ambiguë du mal
Magdalena Wandzioch
Rok: 1999
stať ve sborníku

Fenomén Hlučínska jako příhraniční oblasti z historického hlediska
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Fenomén úzkosti z hlediska hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Financování politiky zaměstnanosti ČR po vstupu do EU
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.
Richard Psík
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

František Řehoř ve východní Haliči
Petr Kaleta
Rok: 1999, Národopisná revue č. 9
článek v odborném periodiku

Functions of Recollections in Jewish American Literature
Stanislav Kolář
Rok: 1999
stať ve sborníku

Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Grygar, M:: Úvahy o proměnách umění
Jiří Svoboda, M. Grygar
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Handbuch Tschechien - Slowakei Kontakte
Nicole Horáková Hirschlerov
Rok: 1999, fibre-Verlag
odborná kniha

Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte
Vladimír Horák, Nicole Hirschler
Rok: 1999, fibre Verlag
odborná kniha

Hans-Christoph Graf von Nayhauss, Einsichten und Ordnungsversuche. Studien zur Gegenwartsliteratur und Literatur-Rezeption in der Gegenwart
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Hegel a Brunovský
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999, Filozofia
článek v odborném periodiku

Heimat als nostalgische Idylle. Herman Ernst Beyersdorf, Erinnerte Heimat. Ostpreußen im literarischen Werk von Arno Surminski
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Heraldické památky
Tomáš Krejčík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Hodnocení komunálních a senátních voleb v Ostravě a okolí. Výzkumný projekt
Oldřich Solanský
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Institut für Slawistik Universität Wien
Pavel Kosek
Rok: 1999
působení v zahraničí

Interkulturelle Ansätze in der Literatur. Das Beispiel "Grenzlandautoren"
Norbert Honsza
Rok: 1999
stať ve sborníku

J. Tláskal: La transposition en français contemporain
Jan Šabršula
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jacques Thibault: L ´exclu de la famille
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jägerndorf unter den Hohenzollern in den Jahren 1524- 1624
Radek Fukala
Rok: 1999, Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 3. Peníze v proměnách času, II
článek v odborném periodiku

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Jak napsat odborný text
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jak učitelé prožívají interakci se žáky
Karel Paulík
Rok: 1999, Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
článek v odborném periodiku

Jan Kubisz bard Ziemi Cieszyńskiej
Zofia Matysková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jan Šplíchal - fotomorfózy
Petr Holý
Rok: 1999, nakl. vl.
odborná kniha

Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jazykovědné sdružení
Naděžda Bayerová
Rok: 1999, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Jazykovyje bar´jery v reči perevodčika
Mojmír Vavrečka
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jen upřímnost a ryzost
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

José Saramago, Baltazar i Blimunda.
Nina Podleszańska
Rok: 1999, Znak
článek v odborném periodiku

Joseph Ratzinger: O naději
Iveta Rucková
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

J.W.Goethe - A.Mickiewicz. Eine unfruchtbare Legende
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

K abreviaci v současné slovní zásobě českých slangů
Marcela Grygerková
Rok: 1999
stať ve sborníku

K aktuálním problémům české sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K artistnímu míšení jazyků ( na příkladě románu J.U. Niecewicze)
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

K mýtopoetické genezi a variantnímu průběhu symbolu
Petr Holý
Rok: 1999
stať ve sborníku


