Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Laudon; Gideon Erust
Jaroslav Pleskot
Rok: 1998
stať ve sborníku

Le romanesque français d'une fin de siécle a l'autre
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Le romanesque français d´une fin de siecle a l´autre
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Lev Natanovich Lunts 1901-1924. Prose writer and dramatist
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Liberté
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Rok: 1998
uspořádání výstavy (E)

Linka důvěry jako indikátor zdraví regionu
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární tradice a region; fikce nebo skutečnost
Jiří Svoboda
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

L´opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositions et des préverbes dans la langue et dans la parole
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

L'opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositons et des préverbes dans la langue et dans la parole
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

Loštický nález denárů a jeho metrologie
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 276
článek v odborném periodiku

Lubojacký Angelus Ludvík. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Magazín o zdraví
Oldřich Solanský
Rok: 1998
rozhlasové a televizní relace

Malá antológia filozofie 20. storočia:Pragmatizmus.Recenze in: Filozofický časopis, 1999, č. 4, s. 684 - 686
Oldřich Kramoliš, F. Mihina, Jana Svobodová, E. Višňovský
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mana pro tento den Dvanáct biblických výkladů
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Oliva
článek v odborném periodiku

Marketing
Jiří Urban, R. Procházková
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mexiko-země protikladů, ale i podnikatelských příležitostí
Jiří Urban
Rok: 1998, Obchodník
článek v odborném periodiku

Mezinárodní rusistická konference (Bratislava 1997)
Rudolf Zimek, Aleš Brandner, Radko Purm
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Mezinárodní slavistická konference v Polsku
Zofia Matysková
Rok: 1998, Český jazyk a literatura, č. 7 a 8
článek v odborném periodiku

Míra zohledňování recipienta při translaci
Milan Hrdlička
Rok: 1998
stať ve sborníku

Mluvnice českého jazyka pro základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech (doktorandská disertační práce)
Dana Davidová, Eva Jandová, Jean Gebser
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Mormoni a Děti Boží
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Votobia
odborná kniha

Mormoni a polygamie
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Moveterapie. Učební texty
Maria Vašutová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10 (15 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11 (1 biogram)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11 (9 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na okraj užívání slangu v současné komunikaci
Marcela Grygerková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nadace švédského vládce Veveří
Jiří Procházka
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nápravné techniky pro dyslektické děti
Maria Vašutová
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naštěstí není o čem psát
Tomáš Novotný
Rok: 1998, Dingir
článek v odborném periodiku

Návrh organizace vzdělávání v podniku TESLA SEZAM, a.s.,Rožnov pod Radhoštěm
Oldřich Solanský
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Necelistvě celistvý; zapíraně milující (P. Šrut: Zlá milá)
Iva Málková
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Nekonvenčně o současné češtině
Jaroslav Hubáček
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Někotoryje strukturnyje tipy naimenovanij v russkom kommerčeskom jazyke (semantiko-slovoobrazovateľnaja charakteristika s učotom morfologo-sintaksičesko­go aspekta)
Blažena Rudincová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé aspekty současné struktury romského obyvatelstva českých zemí ve světle historického vývoje po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé historické aspekty romské problematiky na Ostravsku
Nina Pavelčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Některé osobnostní rysy a pracovní spokojenost učitelů
Karel Paulík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Německý Brod po říjnovém převratu roku 1918
Jaroslav David
Rok: 1998, Havlíčkobrodsko 14
článek v odborném periodiku

(Ne)vyslovitelná hrůza Holocaustu
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Niemceviczův boj proti cizím vlivum (pojednání o jazykové galomanii
Jiří Damborský
Rok: 1998, Slavia, časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Nietzsche versus Sókratés
Oldřich Kramoliš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Noetické pozadí vícehodnotových logických systému
Jaromír Hrubeš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Notas sobre los sufíjos nominales AL /AR en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 1998, Boletín de Filología Universidad de Chile
článek v odborném periodiku

Nová učební pomůcka pro naše malé čtenáře
Zdeněk Smolka
Rok: 1998, Rak
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub