Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
I.1g Politik Josef Lukeš, I.1h Hudební skladatel a obchodník Miloš Čeleda, I.4g Psychiatr Ignác Tiefenbach (katalogová hesla)
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Jak brněnští architekti šturmovali meziválečnou Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Muzeum města Brna
kapitola v odborné knize

Jak bruslaři v Místku v 80. letech 19. století zničili arcibiskupovi louku
Radek Lipovski
Rok: 2018
stať ve sborníku

Jak chutná Španělsko
Petr Šlechta
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak Leibniz neovlivnil Einsteina
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jak opłakujemy śmierć zwierzęcego pupila w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Collegium Colembinum
kapitola v odborné knize

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Rok: 2018
ostatní

Jan Buchal - hrabovská oběť politického procesu s dr. Miladou Horákovou
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Jan Hajšman: Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto říkáme? Starý most, Plzeň 2017, 176 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Lazar (2017). A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook and Twitter. Ostrava : FF OU.
Iva Dedková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

JAN MLČOCH. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Wydawnic-two Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2017 (Biblioteka Iberoromańska 4), 171 s. ISBN 978-83-60097-83-0. Ameryka Łacińska, 2 [100] 2018, s. 143-147
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Šabršula : le centenaire d´un linguiste (31/03/1918 - 14/02/2015)
Zuzana Honová
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice
Zuzana Honová, Jan Lazar, Jan Holeš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Jaroslav Žila
Iva Málková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Centrum hospodářských dějin
kapitola v odborné knize

Jazykový kurz AJ
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Je izraelský humor židovský?
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Jedeme vlakem. Železnice na Ostravsku pohledem cestujících ve 2. pol. 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
kapitola v odborné knize

Jen mluvte pravdu
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně: stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Język i folklor jako przestrzenie przenikania kultur
Marta Pančíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język wydarzeń roku 1968
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Językowo-kulturowy obraz DOMU w twórczości Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jidiš
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Jidiš přísloví (překlad a komentář)
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Jiří Daněk
Iva Málková
Rok: 2018, OStravská univerzita, Centrum hospodářských dějin
kapitola v odborné knize

Johann Balthasar Janda a jeho slezská stopa
Jiří Jung
Rok: 2018
kurátor výstavy

Johann Heinrich Alsted a jeho vliv na Komenského metafyziku
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted?s Physica Mosaica: Cul-de-sac of the Premodern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628-1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628-1638, ed. by Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Markéta Klosová, Václav Bok, Kateřina Šolcová, Marcela Slavíková, and Lucie Storchová, Pragae: Academia 2018. 353 pp. ISBN 978-80-200-2991-1
Jan Čížek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2018, Bruniana & Campanelliana
článek v odborném periodiku

Josef Kainar - absolvent gymnázia, velký básník mezi epochami
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Josef Lukeš, vznik Československa a zástavba Kylešovského kopce v Opavě
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Journée canadienne
Jan Lazar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Journey towards 'Her' Identity: Remedios Varo
Juraj Kalnický, Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Tekstoteka Filozoficzna
článek v odborném periodiku

Jubilejní zastavení nad Petrem Bezručem
Jiří Svoboda
Rok: 2018
stať ve sborníku

K čemu dnes potřebujeme literární historii?!
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K nestálé ikonografii sv. Jeronýma v českém umění 1280-1380
Martin SLEPIČKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce terminologické nominace analytických adjektiv v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K probleme variantov v lingvističeskoj terminologii (teoretičeskoje vstuplenije)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu formirovaniya grammaticheskoj kompetencii RKI (na primere cheshskih obuchayushchih materialov 'Raduga po-novomu' i 'Klass!' po RKI)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu formirovaniya grammaticheskoj kompetencii RKI (na primere cheshskix obuchayushchix materialov 'Raduga po-novomu' i 'Klass!' po RKI)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
stať ve sborníku

K voprosu modnogo slova i demokratizacii yazyka (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

K voprosu o yazykah-istochnikah analiticheskix prilagatel'nyx uzkogo ponimaniya (na primere russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

K voprosu terminoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke (analiz terminosistemy marketinga)
Blažena Rudincová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Vítězslav Vilímek, Elena S. Uzeneva, Anna Plotnikova
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Katalánsko včera i dnes
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub