Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Relations between the Czech Legion's Representatives and the Opposing Political Forces in the Volga Region
Berik Dulatov
Rok: 2018, Volgogradskij Gosudarstvennyi Universitet-Vestnik-Seriya 4-istoriya regionovedenie mezhdunarodnye otnosheniya
článek v odborném periodiku

Relations between the Czech Legion?s Representatives and the Opposing Political Forces in the Volga Region: from Negotiations to War.
Berik DULATOV
Rok: 2018, Vestnik VolGU. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya
článek v odborném periodiku

Režijní velkostatek na předbělohorské Moravě.
Marek Vařeka
Rok: 2018, Neuveden
odborná kniha

Rod Verdödy. Dejiny a genealógia šľachtického rodu.
Miroslav LACKO, Egon Verdödy
Rok: 2018, Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, o. z.
odborná kniha

Rok 1918 - niepodległość
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Role historie v době post-faktické
David Černín
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role umělce a jeho tvorby v poezii prokletého básníka Jan Rybowicze
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Román jako rodinná sága, ke knize Hana od Aleny Mornštajnové
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Rozdíly v mluvě obyvatel Moskvy a Petrohradu
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozpad monarchii Habsburgów w relacjach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozumnost a rozumný člověk v Aristotelově etice
Roman HLOCH
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Ruská a česká terminologie používaná ve stavebnictví z pohledu strukturální a kognitivní lingvistiky (nástin problematiky)
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruská zpívaná poezie
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rychlík, Jan - Rychlíková, Magdalena: Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rzemie)lnik we współczesnym filmie czeskim
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Rzemiosło i rzemieślnik w folklorze narracyjnym Śląska Cieszyńskiego (zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Řecká a latinská filosofická terminologie (studijní opora pro kombinovanou formu programu filozofie)
Jan Herůfek
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Simona Mizerová, Markéta Fucimanová, Marija Stefanović, Dmytro Klymenko, Wojciech Kadłubiec, Denisa Žebroková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S holokaustem za zády. Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež po roce 1989
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Salutogeneze a vztah studentů k životosprávě
Karel Paulík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918):stavebně technický vývoj a typologie, hodnocení kvality industriálního dědictví
Květa Jordánová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sapienza Universita di Roma
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Saving face online: Institutional responses to negative customer reviews on TripAdvisor
Christopher James Hopkinson
Rok: 2018, John Benjamins
kapitola v odborné knize

Sbírka moderního umění knížat Lichnovských
Jiří Jung
Rok: 2018, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
článek v odborném periodiku

Schodiště století
Stanislav Knob
Rok: 2018
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Secular Mural Paintings in Medieval Bohemia
Jan Dienstbier
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sękaci ludzie Karola Piegzy
Michal Przywara
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Self-stigma and treatment effectiveness in patients with anxiety disorders - a mediation analysis
Marie Ocisková, Ján Praško, Kristýna Vrbová, Petra Kasalová, Michaela Holubová, Aleš Grambal, Klára Machů
Rok: 2018, Neuropsychiatric Disease and Treatment
článek v odborném periodiku

Sense of Place Regained: Bioregional Writing on the Pacific Coast
Petr Kopecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Série přednášek k teorii literatury
Stanislav Kolář
Rok: 2018
působení v zahraničí

Session SS21 - Old and New Industrial Cities: Rise, Fall and Resurgence in a Global Perspective
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Session The Urban Elite at Breaking Points in the Political History of Small European Nations in the 19th and 20th Centuries
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Sex a erotika ve stínu rudé hvězdy (k románovému obrazu jedné éry)
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sex v kostele
Vít Horák
Rok: 2018
ostatní

'Shrbený obrys bolesti'
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sigismund von Luxemburg, der deutsche Orden und Polen-Litauen
Paul Srodecki
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Simposio Checo-Mexicano de Ciencias Sociales y Humanidades
Jan Mlčoch, Zuzana Erdösová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

SK, UK Bratislava, 17.04.-17.04.2018
Radek Čech
Rok: 2018
působení v zahraničí

Skutečné hodnoty jsou jen štěstí a utrpení, říká filozof Antonín Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Slang a argot ve školní praxi
Lucie Radková
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Śląsk i śląskość: Obserwacje z Zaolzia
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLAVICA IUVENUM XIX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2018
ediční a redakční práce

SLAVICA IUVENUM XIX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XIX
Simona Mizerová
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XIX
Simona Mizerová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

SLAVICA IUVENUM XIX
Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XIX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Slavnostní křest sborníku Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Zdeněk Smolka, Jan Malura, Monika Szturcová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub