Publikační činnost - IS PUBL
Regionální dějiny (Stav, problémy, výhledy)
Jindřich Schulz, Lubomír Bartoš, M. Trapl
Rok: 2000
stať ve sborníku

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rola cystersów na Górnym Ślasku w średniowieczu.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Romové. O. Roma. Tradice a současnost - Angodes the akának
Nina Pavelčíková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Rok: 2000, Bulletin Muzea romské kultury Brno
článek v odborném periodiku

Rozbřesk podnikatelů
Milan Myška
Rok: 2000, Moravská Expedice
odborná kniha

Rozkoše kýče a utrpení lásky aneb "Projekční plochy idyly"
Lucie Semeráková
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rozmowa z Henrykiem Kardynalem Gulbinowiczem, Mitropolita Wroclawskim
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Rozmowy polsko-niemieckie. Der Generationskonflikt findet nicht statt
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Rok: 2000, Zblizena
článek v odborném periodiku

Rozwijanie sprawności i świadomości językowej dzieci w wielojęzycznym środowisku Zaolzia
Zofia Matysková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rudoltická knihovna hr. Alberta Josefa Hodice
Milan Myška
Rok: 2000
stať ve sborníku

Russko-slavjanskij slovar´ poslovic s anglijskimi sootvetstvijami
Blažena Rudincová, M. Ju. Kotova
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruština pro oblast cestovního ruchu
Mojmír Vavrečka
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rytíř čestné legie Francie ve službách Ostravské university
Jana Pavlisková
Rok: 2000, Listy Ostravské university
článek v odborném periodiku

Řečové chování průvodce
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Savický, N., Šišková, R., Šloufová, E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Praha 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre. Eveline Hasler: Anna Göldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sdvigi na leksiko-semantičeskom urovně jazyka putěvoditělja po gorodu Ostrava
Blažena Rudincová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sémantika a spojitelnost sloves
Mojmír Vavrečka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Silesia of the Estates and Princes in 1400-1550
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sipko, J.: Etnokulturnyj bazis russko-slovackich perevodov. Prešov 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Ślask w źródlach czeskich do końca XIV wieku.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slezská reformace
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovenská otázka a politika od septembera 1848 do apríla 1849
Dušan Škvarna
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovenský program roku 1848
Dušan Škvarna
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovinské a slovenské oronymá
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovník cestovního ruchu a pojišťovnictví
Mojmír Vavrečka, Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Sociální exkluze a hromadné sdělovací prostředky
Pavel Pácl
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociální práce jako interakční vztah (kap.) IN: Záškodná, H.: Využití psychologie k redukci sociálně patologických jevů
Anna Schneiderová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce jako interpersonální vztah
Anna Schneiderová
Rok: 2000, ZF JU České Budějovice
kapitola v odborné knize

Sociolekty a stylistika
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Some Hints on the Importance of Teaching Idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Soupis nápisových památek okresu Opava
Richard Psík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Spojka "ješto" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2000, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Společenské minority a sociální práce
Helena Záškodná
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprachenzentrum, Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2000
působení v zahraničí

Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já (Jacques Lacan)
Marek Petrů
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Stanisław Hadyna - twórca niezwykły
Karel Kadłubiec
Rok: 2000, Śląska Fundacja Kultury w Chorzowie
odborná kniha

Státoprávní spor o Opavsko v letech 1529- 1606
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stručný slovník řečové komunikace. (Výběr z českých a slovenských prací)
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2000, FF OU Ostrava
odborná kniha

Strukturnyje tipy abbreviatur
Blažena Rudincová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Studijní program dalšího vzdělávání učitelů občanské výchovy na 2. stupni ZŠ zaměřený na získání certifikátu
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studium na Lvovské státní univerzitě Ivana Franka
Petr Kaleta
Rok: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucernsis facultas Philosophica (Historica 29/2000)
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Sviluppo giuridico e amministrativo della Moravia nel XC secolo. La proprietá della terra in Morafia dal 1400 al 1550
Jindřich Schulz
Rok: 2000
stať ve sborníku


