Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Brány barbarství (Luc Ferry a Alain Renaut)
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Breslauer Verfahren und Konzepte germanistischer Literaturwissenschaft
Norbert Honsza
Rok: 1999
stať ve sborníku

Celní politika rakousko-uherské monarchie (se zvláštním zřetelem k hutnímu železářskému průmyslu) 1850-1914
Milan Myška
Rok: 1999, ČMM 118
článek v odborném periodiku

Certifikáty pro sféru podnikání, překladatele a tlumočníky i pro učitele v praxi
Blažena Rudincová
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Charakteristika rečevogo povedenija gida
Rudolf Zimek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Chuť kultu - Sri Chinmoy 1
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Rozmer
článek v odborném periodiku

Chuť kultu- Sri Chinmoy 2
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Rozmer
článek v odborném periodiku

Co je to situace a situacionismus v psychologii
Jan Nevřala
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Co jsou hranice svobod
Slavoj Tomeček
Rok: 1999
stať ve sborníku

Co potřebuje škola, učitel a žák v multikulturní společnosti
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Časopis Blok aneb Pětiletka nejen v poezii
Martin Pilař
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Čechi v Halyčyni (zpráva)
Petr Kaleta
Rok: 1999, Český časopis historický 97 č.1
článek v odborném periodiku

Česká a ruská příjmení vzniklá ze složených slovanských jmen
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru
Mojmír Vavrečka, Blažena Rudincová, Milan Hrdlička
Rok: 1999, Centr Evropy
odborná kniha

Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Jaroslav Hubáček, Marcela Šimíčková, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čilá Mladá fronta(J. Orten: Prózy II)
Zdeněk Smolka
Rok: 1999, TVAR
článek v odborném periodiku

Činnost Jana Masaryka v Organizaci spojených národů v letech 1945-1948
Pavel Carbol
Rok: 1999, Bulletin SEB
článek v odborném periodiku

Člověk mezi dvěma krajinami. Polarita domova a cizosti v díle Jana Čepa
Jiří Svoboda
Rok: 1999
stať ve sborníku

Čtení této knihy je naprosto bezpečné. (Miloš Žiak: Gold,Zlatko a Zlatoústy)
Libor Magdoň
Rok: 1999, Romboid
článek v odborném periodiku

Dar jazyků - Glosolalie v náboženských dějinách
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Dedikace (K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka.)
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Der Witz in der Jüdischen Volksstimme (thematische und sprachliche Charakteristik)
Miroslava Kyselá
Rok: 1999
stať ve sborníku

Destruktivní rekonstrukce zámku Žerotínů
Martin Strakoš
Rok: 1999, Architekt
článek v odborném periodiku

Determinace profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Determinanty profesionální satisfakce učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutschsprachiges Theater im Gebiet Böhmisch-Schlesien in der Zwischenkriegszeit und seine Bedeutung
Miroslava Kyselá
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika rodinného prostředí adolescentů, nepublikovaná závěrečná výzkumná zpráva projektu FRVŠ
Zdeněk Mlčák, Linda Palatá, A. Tomancová
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999, Petr Lang Verlag
odborná kniha

Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1999, Zeitschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku

Die Sprache des Kuhländchens als Objekt linguistischer Untersuchungen
Lenka Vaňková
Rok: 1999, Alte Heimat Kuhländchen, Jahrgang 52
článek v odborném periodiku

Die Welt der Bücher
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Die Welt der Bücher
Norbert Honsza
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Dílna nového lidství (Literatura regionu severní Morava a Slezsko v 50. letech)
Martin Pilař
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Disjunktivní spojka "nebo" v období baroka.
Pavel Kosek
Rok: 1999, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Dítě a současný svět
Zdeněk Mlčák, M. Prokešová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Drsný osud narkomana (I. Vochalová: Úplná prázdnota)
Svatava Urbanová
Rok: 1999, Ladění 4
článek v odborném periodiku

Dva problémy balkánského jazykového svazu
Jan Šabršula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Dvojjazyčné dítě v menšinové škole
Irena Bogoczová
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti
Svatava Urbanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

En torno a las formaciones binominales yuxtapuestas en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 1999, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Etudes françaises en Slovaquie
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

European British and American Studies at the Turn of Millennium
Stanislav Kolář, Petr Svoreň, Stanislav Kavka
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Evoluce etiky mimetickým výběrem
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Evropský sociální fond jako finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

"EZLN po pěti letech nadále hýbe Mexikem"
Přemysl Mácha
Rok: 1999, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

F. L. Čelakovský, A. S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby
Květuše Lepilová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften der TU Dresden
Eva Šrámková
Rok: 1999
působení v zahraničí



 
facebook
instagram
rss
social hub