Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Optimum Parent Involvement in Gifted Children Education
Iva Pýchová
Rok: 1997, Parent-Community News
článek v odborném periodiku

Osnovnyje ideji etnopsicholingvistiki
Rudolf Zimek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Osobnost a prostor (Vilém Závada a Červený květ)
Iva Málková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ostrava in Period Postcards
Stanislav Kolář
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostravická Mařa (Marie Moskořová). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ostravsko v Červeném květu rozpuštěné?
Iva Málková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Paul Ricoeur: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu
Zdeňka Kalnická, Paul Ricoeur, Helen Daviesová
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pavel Opočenský: Hmota díry
Daniela Rywiková
Rok: 1997, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Performing Gender (informace o obsahu kurzu Performing Gender na CEU v Budapešti, 30. 6. - 11. 7. 1997 a rozhovor s vedoucí kurzu Kim Lane Scheppele)
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Pět minut před večeří
Svatava Urbanová
Rok: 1997, Tvořivá gramatika 8
článek v odborném periodiku

Peter Henrici: Plná moc v bezmoci: moc církve
Iveta Rucková
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Petra Madiry "Krevel"
Pavel Hruška
Rok: 1997, Alternativa Nova
článek v odborném periodiku

Pierszwe tomy Poznanskej Biblioteki Niemeckiej. (rec. Norbert Elias, Rozwazania o Niemcach.Zmagania o wladze a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku u.Walter Benjamin, Aniol historii
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Pierwsi szermierze i ich ważni druhowie
Karel Kadłubiec, Edward Buława, Henrik L. Larsen, Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny, Troels Andreasen, Henning Christiansen
Rok: 1997, Pro-Filia Cieszyn
kapitola v odborné knize

Podíl vysoké školy na celoživotním vzdělávání učitelů češtiny
Emílie Demlová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Podívaná s povídáním
Ivo Broskevič
Rok: 1997, Práce
článek v odborném periodiku

Pojetí Boha v díle Richarda Weinera
Oskar Mainx
Rok: 1997, Host, č. 4
článek v odborném periodiku

Pojetí inteligentního a neinteligentního chování v implicitních teoriích.
Karel Paulík, Jan Svatoš
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polsko-český smíšený pruh
Irena Bogoczová, Dana Davidová
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Postava žen v kouzelných pohádkách aneb Od víl k čarodějnicím
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Postmodernismus a literatura pro mládež
Svatava Urbanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže
L. Mikuličová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Povodně mohou u lidí vyvolávat stresové poruchy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997, Svoboda 16.7.1997
článek v odborném periodiku

Práce Kabinetu diagnostiky a terapie specifických poruch učení a chování na PdF OU
Maria Vašutová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Practise Your Speaking
Stella Nangonová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problém sedenterizace olašských Romů (metodicke poznámky a náměty)
Nina Pavelčíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problemes de l´identité nationale et l´ouverture européenne
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problems Connected with Resocialization of the Condemned in the Region of Ostrava
Jan Nevřala
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problemy edukacji na Zaolziu
Karel Kadłubiec
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problemy obučenija perevodu, kulturologiji i rečevoj kommunikaciji
David Jakl
Rok: 1997
stať ve sborníku

Professional satisfaction of Czech teachers from the psychological point of view
Karel Paulík
Rok: 1997
stať ve sborníku

Projekt zřízení magisterského studia Sociální práce s poradenským zaměřením
Anna Schneiderová, Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Proměny literatury pro deti a mládež v letech 1945-1948
Svatava Urbanová
Rok: 1997, Zlatý máj 41
článek v odborném periodiku

Proměny pedagogického-psychologického poradenství
Danuše Matýsková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Prosadí se jako ekonomický tygr 21. století (Čína)
Jiří Urban
Rok: 1997, Obchodník
článek v odborném periodiku

Protagonista ludzi moralnie czystych. (rec. Leszek Zylinski, Neinrich Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft
Norbert Honsza
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Protestantské církve v ČR
Vladimír Šiler
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Przeklad wypowiedzi wewnatrz fikcjonalnych
Nina Podleszańska
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předmluva
Dana Davidová, Dana Davidová, Marian Gerlich, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelstlví Tilia
kapitola v odborné knize

Příběh jako rituál
Stanislav Kolář
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Psychologie policejní práce
Ivan Pavlas
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, J. Spisarová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Radiožurnál
Oldřich Solanský
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Radiožurnál
Oldřich Solanský
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Recepce díla Heinricha Bölla v českém literárním povědomí
Ivan Stupek, Norbet Honsza
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Relaxační pohádky
Ivana Fialová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Remet Mořic
Jaroslav Pleskot
Rok: 1997
stať ve sborníku

Rešenije problem v kognitivních igrach
Karel Paulík
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ritm i pauza v reei verbalnoj i neverbalnoj (Umenije slušať i slyšať)
Květuše Lepilová
Rok: 1997
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub