Publikační činnost - IS PUBL
Osobnosti politického života v Banskej bystrici v rokoch 1918 - 1938 I. časť - starostovia mesta
Karol Fremal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osobnostné determinanty vývinu a flexibility kognitívného štýlu a štýlu učenia
Karel Paulík, I. Sarmány Schuller
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické minimum
Anna Schneiderová, L. Staroň
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pejzaze polityczne
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Percepce literárního díla ve škole na přelomu XX. a XXI. století
Zofia Matysková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Plurál úcty v Reymontově díĺe
Jiří Damborský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Pluralita diskurzů a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Poczatki sieci parafialnej w ksiestwie cieszyńskim.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Počátky politických stran a jejich systém(y) v českých zemích
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty
Svatava Urbanová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Podoby literatury pro mládež. Zastavení nad tvorbou, jejím časem, úloho a recepcí
Svatava Urbanová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) II
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský). Ostrava 1999, 200 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Pojmový slovník managementu II. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Mahďáková
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu II. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polská menšina očima příslušníků tří generací In: Slezský sborník 99
Nina Pavelčíková, Tadeusz Siwek, Józef Szymeczek, Stanisław Zahradnik
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Pomník (za)pomníkem
Petr Kopecký
Rok: 2000, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Poradenství pro oběti trestných činnů
Ivana Fialová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Posiadlości biskupów wroclawskich w ksiestwie opolskim do poczatków XIV wieku. Przyklad Ujazdu.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy I
Stella Nangonová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posłowie
Jan Malicki
Rok: 2000
stať ve sborníku

Postmoderní veřejný prostor
Tomáš Hauer
Rok: 2000
stať ve sborníku

Postmoderní veřejný prostor aneb o figurách a pozadí
Tomáš Hauer
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Potřeba úspěšného výkonu jako možný prediktor abúzu návykových látek
Helena Záškodná
Rok: 2000
stať ve sborníku

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Rok: 2000
stať ve sborníku

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Problematika agresivity
Jan Nevřala
Rok: 2000, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk
Jan Vorel
Rok: 2000
stať ve sborníku

Proč Dingir
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

Produkt zatechlej prowincji
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Profesor Oldřich Bělič, spoluzakladatel ostravské hispanistiky, jubilující
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Proměny identity
Lucie Semeráková
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Proměny ostravské periferie
Martin Strakoš
Rok: 2000, Architekt
článek v odborném periodiku

Property ownership in Moravia in 1400-1550
Jindřich Schulz
Rok: 2000
stať ve sborníku

Prvnímu sborníku studentských vědeckých prací na cestu
Jaroslav Reska
Rok: 2000
stať ve sborníku

Przedstawiciel Nibelungów w stajni Augiasza
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Przelom XIII wieku w dziejach Ślaska.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Przemoc tak naturalna jak descz. Interview with Bask journalist Ana Rosa Moral about Bask terrorism
Nina Podleszańska
Rok: 2000, Tygodnik Powszechny
článek v odborném periodiku

Předmluva
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Překlad jako komunikační akt
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

Příjmení typu Dokoupil/Nedbal
Eva Mrhačová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Přínos Vincence Praska a Josefa Zukala, zakladatelů českého dějepisectví ve Slezsku, ke studiu hospodářských a sociálních dějin
Lumír Dokoupil
Rok: 2000
stať ve sborníku

Připravuje škola na život?
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Přírodně či kulturně? (Ruth Benedictová: Kulturní vzorce)
Marek Petrů
Rok: 2000, Texty
článek v odborném periodiku

Přirozená měna obyvatelstva vybraných měst jižní Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize


