Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Teoretická východiska k analýze sociálních služeb. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2000
Anna Schneiderová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Teorie a praxe překladu
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teorie a praxe překladu
Jan Šabršula
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tetradi perevodčika 24, Moskva 1999, 212 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Teze ze sociální psychologie
Karel Paulík, Julius Sekera
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

THE DEEP Roots of Transcendental Ecosophies
Petr Kopecký
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The "Multimedia Reader" and the Video Diagnosis "Let's Tell A Story" (Research Project, 1986-199)
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

The Political Programme of Karel the Elder of Žerotín
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

The Role of the Department of psychology and Social Work at the Univerity of Ostrava in improving Social Services in the Region in Futur Years
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Rok: 2000
stať ve sborníku

The World Perceived by the Heart of Europe
Pavel Nováček, Pavel Nováček, Mikuláš Huba, Mikuláš Huba
Rok: 2000, Palacky University Press
odborná kniha

The 6th Conference of British, American, and Canadian Studies
Aleš Svoboda
Rok: 2000
uspořádání konference, workshopu

The 6th Conference of British, American, and Canadian Studies: Opava 2000 (Proceedings)
Aleš Svoboda
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli
Piotr Sawicki
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Towards the question on the client appraisal effect in counseling
Karel Paulík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Trendy vo vzťahu Rómov a nerómov
Dušan Ondrušek
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Tut Scheiden wirklich weh? (Tschechen und Slowaken um Normalitaet)
Vladimír Horák
Rok: 2000, MitOst-Magazin
článek v odborném periodiku

Tvaroslovné modifikace mluvených projevů
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tváře češtiny
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Tvořivé postupy ve vyučování (cizímu) jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference
Irena Bogoczová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej
Antoni Barciak
Rok: 2000,
odborná kniha

Učebnice češtiny pro 3.ročník základní školy (Hlásek)
Jaroslav Hubáček, Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Učitel a žákův úspěch
Pavla Zajícová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Úloha redistribuční funkce v sociální politice
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Umění interpretace a jeho "metanoia" na přelomu tisíciletí
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000, Umění teorie a Zdeněk Mathauser ( soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. Zvláštní čas.Slavia 69, sešit 4
článek v odborném periodiku

Umění interpretace na přelomu tisíciletí. K metodologii genologicko-hermeneutické reflexe literárního jevu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Une déchéance vertueuse dans le romanesque du XIX siécle /Eugéne Suenet Victor Hugo/
Magdalena Wandzioch
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Une page d'histoire dans le romanesque de Barbey d' Aurevilly
Magdalena Wandzioch
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úniversität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2000
působení v zahraničí

Uprchlíci a česká společnost
Eva Saunders
Rok: 2000
stať ve sborníku

Valcerová-Bacogálová, A.: Vzťah a význam tvaru v prekladu poézie. Prešov 1999
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Variantivnost ustnogo češskogo jazyka v Moravii i v Silesii.
Jan Chloupek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Varietäten des Deutschen und Verständigundsprobleme in den deutschsprachigen Ländern
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vědomí slezské identity v mentální mapě
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Verstenenskompetenz als Zielkategorie der Sprachdidaktik und die Narration
Pavla Zajícová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Víra flagelantů (Jiří Krupička: Flagelatnská civilizace)
Marek Petrů
Rok: 2000, Texty
článek v odborném periodiku

Vlastní jména v literatuře a škola
Naděžda Bayerová, K.O. Apel, Svatopluk Pastyřík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Voces del mundo
Jaroslav Reska
Rok: 2000, Edicions Universitat de Barcelona
kapitola v odborné knize

Voces del mundo /texty a nahrávka na CD Rom)
Jaroslav Reska, Emma Martinell Gifre, Mar Cruz Pinol, Fernando Polanco Martinez
Rok: 2000, Edicions Universitat de Barcelona
kapitola v odborné knize

Vplyv politických strán v Banskej Bystrici na základe volieb v rokoch 1918 - 1938
Karol Fremal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z etiky pro pedagogy
Vladimír Šiler
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly zo školskej psychológie II
Karel Paulík, S. Hvozdík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka cizích jazyků na prahu nového století. II
Mojmír Vavrečka, Radomír Choděra, Vladimír Baar, Lumír Ries, Pavla Zajícová, Jana Mothejzíková, Marie Hanzlíková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka historiografie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Ludmila Nesládková
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Využití překladu a tlumočení při výuce jazyků
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění ostravského regionu
Renáta Halásková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vzdělávání v oblasti zahraniční pomoci (Development Education). Závěrečná zpráva tématu 6 projektu "Priority české rozvojové pomoci"
Pavel Nováček
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
instagram
rss
social hub