Publikační činnost - IS PUBL
Multikulturní sexualita
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

"Multimedial Reader" and videodiagnoscic "Have a talk with uss" (research in the years 1986-1999)
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13) (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13) (28 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Náboženství a protestantské školství za krnovského knížete Jiřího Friedricha
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Nad Aronovou Historií XX. století
Slavoj Tomeček
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

National American University, Rapid City, South Dakota
Stanislav Kolář
Rok: 2000
působení v zahraničí

Návraty bez konce (J. Kolár: Návraty bez konce)
Jan Malura
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nazwy hoteli w stolicy Słowacji i Polski
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Několik poznámek k počátkům reformace na Opavsku v letech 1524- 1569
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Několik poznámek o motivovanosti francouzské slovní zásoby
Jan Holeš
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Některé problémy počáteční výuky ruského jazyka na vysoké škole
Vladimír Severa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Niekoľko poznámok k súčasnej slovenskej a českej lexike
Marta Pančíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Nové technologie ve výuce jazyka
Vladimír Severa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Nový ghanský král
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

Numerický znak, jeho jazyková podstata, některé aspekty jeho pragmatického fungování
Jan Šabršula
Rok: 2000
stať ve sborníku

O církevním slangu
Marcela Grygerková
Rok: 2000
stať ve sborníku

O humoru sociolektismů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000
stať ve sborníku

O městské mluvě Přerova
Ilona Adámková
Rok: 2000, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

O postępach patologii bibliotecznej. Dopowiedzenia. Polemiczny głos bibliotekarza praktykującego nie kontemplującego
Jan Malicki
Rok: 2000, Bibliotekarz
článek v odborném periodiku

O takové milé obludě (M. Ajvaz: Návrat starého varana)
Zdeněk Smolka
Rok: 2000, TVAR
článek v odborném periodiku

O ztracené lásce
Jaroslav Hubáček, Eva Hudečková, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Oběti trestných činů jako specifická skupina obyvatel v ČR
Ivana Fialová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Obraz Čechov a českých dejín v súčasných slovenských učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Obraz Poliakov a dejiny Poľska v súčasných slovenských učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Obraz, slovo a řeč "multimediálního čtenáře" (Videoprogram "Vyprávějte si s námi" z let 1986-1999)
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická, Zuzana Kiczková (Ed.)
Rok: 2000, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize

Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 ve Slezském zemském muzeu v Opavě
Daniela Rywiková
Rok: 2000, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Od Mrtvé vsi k Heinovým nocím (srovnání básnických skladeb Viktora Fischla a Karla Šiktance)
Iva Málková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Od ničeho k ničemu
Martin Pilař
Rok: 2000, Host, č. 7
článek v odborném periodiku

Odborný text a jeho translace
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP (CD)
článek v odborném periodiku

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Odpuštění dluhů a boj proti chudobě jako výzva pro Českou republiku
Pavel Nováček, Jan V. Kroužek, Petr Halaxa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Odpuštění dluhů a boj proti chudobě: výzva pro Českou republiku
Pavel Nováček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Olomoucký heraldik Jiří Louda.
Petr Kaleta
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Olumba Olumba Obu
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

On the subjective demands of social work
Karel Paulík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Opavský kongres 1820
Milan Myška
Rok: 2000, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osobnosti politického života v Banskej bystrici v rokoch 1918 - 1938 I. časť - starostovia mesta
Karol Fremal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osobnostné determinanty vývinu a flexibility kognitívného štýlu a štýlu učenia
Karel Paulík, I. Sarmány Schuller
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické minimum
Anna Schneiderová, L. Staroň
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pejzaze polityczne
Norbert Honsza
Rok: 2000, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Percepce literárního díla ve škole na přelomu XX. a XXI. století
Zofia Matysková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Plurál úcty v Reymontově díĺe
Jiří Damborský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Pluralita diskurzů a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2000
stať ve sborníku


