Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu
Eva Mrhačová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slováci v České republice po roce 1945. In: Acta historica Neosoliensis. T. 2.
Nina Pavelčíková
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovenské hnutie a štátoprávne rišenie slovenskej otázky/Szlovák mozgalmák és szlovák államjogi torekvések 1848 - 1949-ben
Dušan Škvarna
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slovenské národné povstanie a slovenská historiografia po roku 1989
Karol Fremal
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slovo o stylu a překladu
Milan Hrdlička, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 1999, JPT
kapitola v odborné knize

Sociální pozice polské menšiny v přechodu k tržnímu hospodářství
Tadeusz Siwek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sociální profil židovské menšiny na Moravě v meziválečném období
Ludmila Nesládková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sociální profil židů v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sociologický a politologický rozbor komunálních a senátních voleb v Ostravě
Oldřich Solanský
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Solidarita učitele s žákem a její didaktická relevance
Pavla Zajícová, Helena Hyllová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Some Aspects of Idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 1999
stať ve sborníku

Some new aspect in the crime of young people in Ostravian region
Jan Nevřala, Zdeněk Uher
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Současná translatologie - výsledky, perspektivy, problémy
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sovremennaja transljatologija (Diagnostika, perspektivy, problemy)
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Leksikografija
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Specifické lexikální prostředky v pracovní a zájmové komunikaci
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

Spirituality of the Czech Folk Proverbs
Tomáš Novotný
Rok: 1999, SLOVO
článek v odborném periodiku

Sprawność jezykowa uczniów szkół podstawowych z polskim językem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sri Chinmoy
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Společnost pro studium sekt a nových nábož. směrů
odborná kniha

Sri Chinmoy - Muž kvantity
Tomáš Novotný
Rok: 1999, Dingir
článek v odborném periodiku

Stanovení systému pro určení a kontrolu způsobilosti hasičů pro výkon služby
Karel Paulík, Svatoslav Šváb, J. Lošák
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stav a perspektivy studia dějin podnikání a podnikatelů v České republice
Milan Myška
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stepeň ustanovki na recipienta v turbiznese
Milan Hrdlička
Rok: 1999
stať ve sborníku

"Strach z návratu"
Přemysl Mácha
Rok: 1999, Týden
článek v odborném periodiku

Stres v práci vysokoškolských učitelů
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stručné dějiny uměleckého překladu na Slovensku
Milan Hrdlička
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku

Strukturnyje tipy naimenovanij ponjatij v oblasti delovogo obščenija
Blažena Rudincová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Studenti a jejich rodiče.Závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu
Pavel Pácl
Rok: 1999, Ostravská univerzita, Fakulta filozofická
odborná kniha

Studia philologica. Rossica Slovaca
Zdeňka Nedomová
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Studia romanistica 1
Jan Šabršula
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996
Irena Bogoczová
Rok: 1999, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Subjective evalution of the consulting intervention
Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnání
Karel Paulík, J. Džuka
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Světové literatury 20. století v kostce
Stanislav Kolář, Kolektiv Autorů, Ivo Pospíšil
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Świadomość normatywno-stylistyczna a współczesna norma językowa wśród polskiej mniejszości na Zaolziu
Jiří Damborský
Rok: 1999
stať ve sborníku

Syntetické a analytické paradigma vztažných vět bez řídícího členu v současné francouštině
Jan Šabršula
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Škola - rodina - žák (jejich vzájemné vnímání)
Anna Schneiderová, Jiří Svoboda
Rok: 1999
stať ve sborníku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík
Richard Psík, Blažena Gracová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Richard Psík, Blažena Gracová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

T. G. Masaryks Bild in der jüdischen Presse der Zwischenkriegszeit
Miroslava Kyselá
Rok: 1999, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Tadeusz Boy-Zelenski : De la traduction au dialogue des cultures
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Telegrafické recenze(J. Soukupová: Dávnověk, N. Plíšková: Hospodská romantika, M. Horáková: Empyreum)
Iva Málková
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Telegrafické recenze(P. Borkovec: Polní práce, M. Doležal: Les, B. Chlíbec: Temná komora)
Iva Málková
Rok: 1999, Host
článek v odborném periodiku

Teorie dekonstrukce a multikulturalismus
Tomáš Hauer
Rok: 1999
stať ve sborníku

Teorie množin, baroko a Bernard Bolzano (M. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub