Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kratochvilná historie o počátku moderní doby (V. Vokolek: Cesta do pekel)
Zdeněk Smolka
Rok: 2000, TVAR
článek v odborném periodiku

Kreowanie nowej rzeczywistości bibliotecznej w województwie śląskim
Jan Malicki
Rok: 2000
stať ve sborníku

Křesťanské ars moriendi
Vladimír Šiler
Rok: 2000
stať ve sborníku

Křivánek, V.: Být básníkem v Čechách (habilitační spis)
Jiří Svoboda
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ksiaze Przemek scinawski i bitwa siewierska. Nihil superfluum esse.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kultura ludowa
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda
Rok: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Kul´turologičeskije faktory i process perevoda
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

La neología adjetival en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Rok: 2000
stať ve sborníku

La partialité des sources dans le roman historique contemporain
Nina Podleszańska
Rok: 2000
stať ve sborníku

La persona umana alla luce dell´etica cristiana.
Eva Saunders
Rok: 2000, Lá Societá
článek v odborném periodiku

Le divers de Victor Segalen: Une autre conception de l´Autre
Kateřina Havlová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Le roman de l'histoire dans l'histoire du roman
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Le romanesque surréaliste de Louis Aragon
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2000
stať ve sborníku

Legenda o touze a věrnosti (Život svaté Kateřiny)
Jan Malura
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Leksičeskije bar´jery v češsko-russkoj kommunikacii
Mojmír Vavrečka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce. Sborní příspěvků z ročníků konaných v letech 1998 a 1999
Pavel Nováček, Zbyněk Ulčák, Pavel Nováček, Přemysl Mácha
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Lettres de Barbey d´Aurevilly a Trebutien
Magdalena Wandzioch
Rok: 2000
stať ve sborníku

Literární věda na prahu 21. století
Miroslav Mikulášek, Miroslav Mikulášek, Hnát Daněk
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Literární věda na prahu 21. století. Odborné resumé
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody.
Zdeněk Smolka, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Lotrzykowska madrosz. Liryka Güntera Grassa
Norbert Honsza
Rok: 2000, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Lowell Center of Sustainable Production, University of Massachussetts Lowel, USA
Přemysl Mácha
Rok: 2000
působení v zahraničí

M. Teksty gwarowe (89.) z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Język Polski
článek v odborném periodiku

Mähren als Objekt linguistischer Fachprosaforschung
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manýrismus a globální krize 17. století?
Radek Fukala
Rok: 2000,
odborná kniha

Mapping Silesian identity in Czechia
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Geografie Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Mapping Silesian Identity in Czechia
Tadeusz Siwek
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Markrabě Jiří Friedrich Braniborský- Ansbašský v zápase s krnovskými a pruskými stavy v druhé polovině 16. století
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Martincová, O. a kol.: Nová slova v češtině. Praha 1998, 360 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma)
Marek Petrů
Rok: 2000
stať ve sborníku

Medvěd, Faulkner a my
Petr Kopecký
Rok: 2000, Nový prostor
článek v odborném periodiku

Mendykanci w średniowiecznym Rybniku.
Antoni Barciak
Rok: 2000
stať ve sborníku

Merita Mercatorum
Milan Myška
Rok: 2000
stať ve sborníku

Metařečová vyjádření a metadiskurs
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Meze a možnosti překladu
Milan Hrdlička
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mladá slovenská próza 90. let
Miroslav Zelinský
Rok: 2000, TVAR
článek v odborném periodiku

Mladočeská strana v Čechách a promladočeské strany na Moravě
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mlčící smrt
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

Morava v souřadnicích regionálních a středoevropských dějin 19. a 20. století
Jiří Malíř
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mormonská církev na postupu
Tomáš Novotný
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

Morphology
Stanislav Kavka, Pavol Štekauer
Rok: 2000, Slovacontact
kapitola v odborné knize

Mounin, O.: Teoretické problémy překladu. Praha 1999, 265 s.
Milan Hrdlička
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku

Možnosti integrace ČR do EU v oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Multikulturní sexualita
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

"Multimedial Reader" and videodiagnoscic "Have a talk with uss" (research in the years 1986-1999)
Květuše Lepilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13) (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13) (28 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Náboženství a protestantské školství za krnovského knížete Jiřího Friedricha
Radek Fukala
Rok: 2000
stať ve sborníku

Nad Aronovou Historií XX. století
Slavoj Tomeček
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub