Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Využití hypnózy u dyslektických dětí
Maria Vašutová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění siciálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Význam Isačenkovy interpretace morfologických kategorií ve vztahu k syntaxi
Rudolf Zimek
Rok: 1998, Slavia
článek v odborném periodiku

Význam Sigmunda Freuda pro moderní psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Významné osobnosti německé a rakouské kultury a politiky ve vědomí české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vzdělání a jazykoví vagabundi
Tomáš Hauer
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vzývání patronů českých (Karel Schulz: Pochvala svatých patronu českých)
Jan Malura
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

William James: Pragmatizmus a zdravý rozum, Pragmatistická koncepcia pravdy, Pragmatizmus a humanizmus, Pragmatizmus a náboženstvo. In: Pragmatizmus, Malá antológia filozofie XX. storočia, F. Mihina, E. Višňovský (eds.)
Zdeňka Kalnická, Alistair Ross, William James
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Wpływ języka czeskiego na słownictwo uczniów zaolziańskich
Zofia Matysková
Rok: 1998, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Wyznanie milosci. (rec. Marcel Reich-Ranicki. Der Fall Heine
Norbert Honsza
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Z obzoru tvorby. Kapitoly z české literatury
Jiří Svoboda
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Za Danou Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Zábranský; Adolf
Jaroslav Pleskot
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zaimstvovannyje angloamerikanskije vyraženija v sovremennom russkom jazyke poslednego desjatiletija
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Základy psychologie
Karel Paulík
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zaměření překladu na čtenáře
Milan Hrdlička
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku

Zaměstnanost cizinců v České republice na příkladu Opavského regionu.
Eva Saunders
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zamiast laurki.W siedemdziesiate urodziny Güntera Grassa i Martina Walsera
Norbert Honsza
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Zaolzie zmierza do Europy
Tadeusz Siwek
Rok: 1998, Śląsk
článek v odborném periodiku

Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) Litteraria humaniatas V
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Zavedení předmětu o drogách pro studenty společenských věd FF OU
Helena Záškodná
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLII, Bratislava 1995, 274s
Blažena Rudincová
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Země viděná ze satelitu
Tomáš Hauer
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zemědělství v ostravské průmyslové oblasti (vývoj 1850;1950)
Tomáš Pavlica
Rok: 1998
stať ve sborníku

Źidzi ostrawxcy w "Akcji Nisko" i ich późniejsze losy 1939-1940
Ludmila Nesládková
Rok: 1998, Wydawnictvo państwowego Muzeum w Oświecimiu-Brzezince
kapitola v odborné knize

Zjevení
Stanislav Kolář
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Zkušenosti a poznatky z cesty do Ekvádoru
Maria Vašutová
Rok: 1998
rozhlasové a televizní relace

Značenije grammatičeskoj koncepciji prof. A. V. Isačenko dlja sovremennoj sintaksičeskoj nauki
Rudolf Zimek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zum Einfluß der Protestanten auf die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Schreibstand der ältesten Urkunden von Ostrava
Lenka Vaňková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zum Stellenwert der Grammatik in der Deutschlehrerausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum tschechisch- österreichischen Sprachkontakt dargestellt am Beispiel Südmähren-Niederösterreich
Zdeněk Masařík, Dana Davidová, W. Bauer, H. Scheuringer, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1998, Edition Presens
kapitola v odborné knize

Žádné odpovědi jen otázky (Z. Kaprál: Plané palposty)
Iva Málková
Rok: 1998, Duha
článek v odborném periodiku

Žánry, osobnosti, díla
Svatava Urbanová
Rok: 1998, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Železniční stavby a zařízení z hlediska památkové péče
Miloš Matěj, Alena Borovcová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

3. semináo k překladu a tlumočení
Květuše Lepilová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Aktual´nyje problemy lingvodidaktiki podjazyka biznesa
Zdeňka Nedomová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Aktualnyje processy v russkoj leksike
Mojmír Vavrečka
Rok: 1997
stať ve sborníku

ALFA vol. 7/8 1994-95
Jan Šabršula
Rok: 1997, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU a jeho základní validizace
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angloamerikanizmy - novyj plast leksiki segodnjašnego russkogo jazyka
Rudolf Zimek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Aniela Kupiec: rodowód-życie-praca
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Aniela Kupiec
Rok: 1997, Wydawnictwo Olza
kapitola v odborné knize

A.Šišková: Rusko-český právnický slovník
Mojmír Vavrečka
Rok: 1997, TOP
článek v odborném periodiku

Básně z bezčasí
Miroslav Zelinský
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Básník a naplnění jeho osudu (K 130. výročí Bezručova narození a k 40. výročí jeho smrti)
Jiří Svoboda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Básník Eduard Bagrickij ( K dějinám takzvané jihozápadní školy oděské v ruské literatuře). Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, Drahomír Šajtar, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Básnířky, motiv ženy a prvotiny druhé poloviny 50. let
Iva Málková
Rok: 1997
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub